Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj povezavo na to stran 
 
Natisni stranNatisni stran  
Obračun plač in drugih ...  >  Obračun plač  >  Nastavitve obračuna pla...  >  Nastavitev postavke za ...

Nastavitev postavke za čas karantene 50%

Na tej strani je opisan postopek obračuna nadomestila za odrejeno karanteno ob prehodu meje, kjer ima zaposleni pravico do nadomestila plače v višini 50% iz 137/6 člena ZDR-1. Upravičenost do povračila nadomestil plače zaradi odrejene karantene traja najdlje do 30. 9 2020.

Delodajalec bo pravico do povračila izplačanih nadomestil plač delavcem lahko uveljavil z izjavo, da ne more organizirati dela na domu za delavce, ki jim je bila odrejena karantena. V obdobju prejemanja povračila mora delodajalec izplačevati neto nadomestila plače in poravnati prispevke za obvezna socialna zavarovanja, sicer mora prejeta sredstva vrniti v celoti.

V kolikor do sedaj za obračun plače nismo uporabljali postavk obračuna oz. smo uporabljali kar privzete nastavitve obračuna plače, bo treba v ta namen uporabiti postavke za izračun zneskov. Za izračun zneska karantene bo poleg ostalih postavk treba kreirati ločeno postavko ali postavke v meniju |Plače |Šifranti in nastavitve |Postavke obračuna s klikom na gumb Vnos novega.

Ker želimo na plačilni listi ure karantene 50% prikazati ločeno od obračuna ostalih ur (redno delo, dopust, praznik, itd.), je potrebno ure vpisati v polje Redno delo, nato pa uredimo ločeno postavko za vnos ur karantene, kot je prikazano spodaj:

  
Vnos ur za odrejeno karanetno 50%
  
  Slika 1: Vnos ur za odrejeno karanetno 50%

Odrejena karantena ob prehodu meje se obračuna in izplača največ v višini 50% povprečne bruto plače zadnjih treh mesecev. Postavko vnesemo, kot je prikazano na sliki:

  
Odrejena karantena ob prehodu meje postavka
  
  Slika 2: Odrejena karantena ob prehodu meje postavka

Primer formule za izračun odrejene karantene v višini 50%:

#UrnaPostavkaKarantena50# * #KAR1U#


Postavka se nam nato pojavi na seznamu vseh postavk, ki jih uporabljamo za izračun zneskov v obračunu plače:

  
Nastavitve plačilne liste z različnimi postavkami za karantene KAR1, KAR2 in KAR3
  
  Slika 3: Nastavitve plačilne liste z različnimi postavkami za karantene KAR1, KAR2 in KAR3


KAR10karantena.xml
Velikost: 1,22 kB

V primeru, ko so naše ure KAR1U del rednih ur, moramo nato v postavki za redno delo, te ure tudi odšteti. V ta namen prilagodimo postavko za izračun rednega dela 001 na naslednji način:

rednodeloKar.GIF

Ko smo postavko dodali ali uvozili se vrnemo na obračun plače v katerem vnesemo ure v ustrezno polje KAR1U in kliknemo na gumb Ponovni izračun bruto zneskov ter potrdimo vnos. Bruto znesek karantene se bo preračunal glede na nastavitve postavke in ustrezno izpisal na plačilni listi.

Na splošno o nastavitvah plačilne liste ter vrstah postavk si lahko preberemo tukaj. Definicija postavk oz. formul za izračun zneskov pa je na voljo na strani tukaj


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 07.09.2020 15:57:44
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2020