Pošiljanje elektronskih računov po e-mailu

Račun se naslovniku pošlje v XML obliki, ki ustreza standardu E-SLOG ter v PDF obliki za lažje pregledovanje in arhiviranje računa.

Na predogledu dokumenta kliknemo na meni |Pošiljanje po e-mailu... in izberemo opcijo |Pošiljanje dokumenta po e-mailu.

  
Pošiljanje elektronskih računov po e-mailu
  
  Slika 1: Pošiljanje elektronskih računov po e-mailu

Prikaže se naslednja vnosna maska:

  
Pošiljanje izdanih dokumentov po e-mailu
  
  Slika 2: Pošiljanje izdanih dokumentov po e-mailu

V vnosna polja vpišemo naslednje podatke:

E-mail pošiljateljaVpišemo svoj e-mail. Privzeto se polje izpolni z e-mail naslovom trenutnega uporabnika.
E-mail prejemnikaVpišemo e-mail naslovnika. Privzeto se vzame e-mail stranke iz šifranta partnerjev. Če pošiljamo e-mail več naslovnikom, potem naslove ločimo med sabo s podpičjem, npr. janez@podjetje.com;tone@podjetje.com
CC: - v vednostVpišemo e-mail osebe, ki dobi e-mail v vednost.
ZadevaVpišemo zadevo e-mail sporočila
PriponkePrivzeto se poleg e-mail sporočila pošlje priponka z izdanim dokumentom v formatu XML in PDF
Besedilo Besedilo je avtomatsko generirano, lahko pa ga sestavimo tudi sami

Ko zaključimo z vnosom podatkov, pritisnemo gumb Pošlji e-mail. Sporočilo se bo poslalo naslovniku, trenutno prijavljen uporabnik pa ga bo prejel v vednost na svoj e-mail naslov.

Po uspešnem pošiljanju elektronske pošte se nad glavo dokumenta izpiše informacija, kdaj je bil dokument poslan in na kakšen način (v tem primeru e-mail):

  
Informacija o poslanem elektronskem dokumentu
  
  Slika 3: Informacija o poslanem elektronskem dokumentu

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024