Potrditev in zapiranje obračuna regresa

Ko vnesemo vse podatke je obračun regresa pripravljen za izplačilo. Preverimo še ali utripa gumb Shrani ter shranimo podatke. Ko so podatki shranjeni se prikaže gumb Zaključi obračun, kot je prikazano na spodnji sliki:

  
Obračun regresa je pripravljen za izplačilo
  
  Slika 1: Obračun regresa je pripravljen za izplačilo

S klikom na Zaključi obračun potrdimo vnešene podatke in zaključimo izdelavo obračuna. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati:

  
Obračun regresa je zaključen, podatkov ni več mogoče spreminjati
  
  Slika 2: Obračun regresa je zaključen, podatkov ni več mogoče spreminjati

Ko je obračun zaključen lahko uporabimo naslednje funkcije:

V primeru, da naknadno ugotovite, da je prišlo pri vnosu podatkov do napake, ki bi jo pred izplačilom želeli popraviti lahko obračun odklenete s klikom na gumb Ponovno odpri obračun.


 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023