Vnos osnovnih podatkov za obračun regresa

Izdelavo novega obračuna regresa ali kopiranju obračuna regresa pričnemo z vnosom osnovnih podatkov. Prikaže se nam obrazec za vnos podatkov, kot ga prikazuje naslednja slika:

  
Vnos osnovnih podatkov za obračun regres
  
  Slika 1: Vnos osnovnih podatkov za obračun regres

Pomen posameznih vnosnih polj je naslednji: