Izplačilo višjega zneska od 70% povprečne plače

Za vnos višjega bruta od 70% povprečne plače je potrebno na prvi strani vnesti najvišji bruto znesek za zaposlenega, ki bo izplačan, saj program kasneje na zaposlenem ne dovoljuje vnosa večjega bruta, kot je vnešen na prvi strani.

  
Vnos bruto zneska regresa na zaposlenega
  
  Slika 1: Vnos bruto zneska regresa na zaposlenega

V primeru, ko se izplačuje večji bruto znesek od določenega se po pravilniku obračunajo tudi prispevki, za del bruto plače nad določenim zneskom - prispevki delavca in prispevki delodajalca. V tem primeru se nam v koloni "Prispevki" pojavi znesek obračunanih prispevkov delavca, ki je izračunan glede na znesek višji od določenega bruta.

Celotne obračunane prispevke, si lahko ogledamo v meniju za tiskanje, tako da si izpišemo poročilo "Rekapitulacija obračuna regresa". Znesek, ki presega določeno mejo najdemo na REK obrazcu v polju 114.

  
Rekapitulacija obračuna regresa za primer obračunanih prispevkov
  
  Slika 2: Rekapitulacija obračuna regresa za primer obračunanih prispevkov

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023