Knjiženje obračuna regresa

Knjiženje obračuna regresa je mogoče takoj, ko zaključimo obračun regresa in podatkov ni več mogoče spreminjati. S klikom na gumb Knjiženje se prikaže delovna temeljnica za knjiženje v glavno knjigo, kot je prikazano na sledeči sliki:

  
Knjiženje obračuna regresa na temeljnico
  
  Slika 1: Knjiženje obračuna regresa na temeljnico

Pri knjiženju obračuna regresa se upoštevajo nastavitve avtomatskega knjiženja, kot jih določimo v glavni knjigi.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024