Generiranje plačilnih nalogov za izplačilo regresa

Ko je obračun regresa zaključen kliknemo na gumb Izplačilo. Po kliku na ta gumb se bo generiral paket plačilnih nalogov za plačilo neto regresa, davkov in morebitnih obračunanih prispevkov.

  
Obračun regresa je zaključen
  
  Slika 1: Obračun regresa je zaključen

Po generiranju plačilnih nalogov lahko kliknemo na povezavo kovcek.gif preidemo v prikaz plačilih nalogov od koder lahko le-te izvozimo v elektronsko bančništvo ali izpišemo na obrazcih BN01.

Plačilni nalogi za davke se generirajo glede na tip podjetja (za zasebnike oz. za pravne osebe).

Pred generiranjm plačilnih nalogov preverite izbiro pri vnosnem polju Pravna oblika  v meniju |Moj profil |Podatki o podjetju.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023