Obračun regresa za letni dopust

Program omogoča izdelavo obračuna regresa za zaposlene, izpis predpisanih obrazcev, generiranje plačilnih nalogov in knjiženje obračuna regresa.

Izdelavo regresa najdete pod |Plača |Regres.

Izdelava obračuna regresa je opisana v naslednjih korakih:

  1. Vnos osnovnih podatkov za obračun regresa [3].
  2. Izbira in dodajanje zaposlenih v obračun regresa. [4]
  3. Vnos višine regresa za posamične zaposlene. [5]
  4. Izplačilo višjega zneska od 70% povprečne plače. [2]
  5. Potrditev in zapiranje obračuna regresa. [6]
  6. Izpis obrazcev in plačilnih list: [7]
  7. Generiranje plačilnih nalogov: [8]
  8. Knjiženje obračuna regresa na temeljnico. [9]

Posamezni koraki obračuna regresa so opisani v nadaljevanju navodil. Če še niste izdelali nobenega obračuna regresa, se vam bo pokazala stran, kot je prikazana na spodnji sliki. S klikom na gumb Novi obračun boste pričeli z vnosom podatkov [3], ki so potrebni za izdelavo obračuna regresa.

  
Izdelava obračuna regresa
  
  Slika 1: Izdelava obračuna regresa

 

1. Obračun regresa v več delih

Obračun regresa v več delih pomeni, da lahko imamo več obračunov v enem letu in lahko na koncu izpišemo kumulativne obrazce.

Pri obračunu regresa v več delih imamo pri drugem in naslednjih obračunih v meniju za tiskanje dodan še en obrazec REK1 kumulativa.

  
Pod obrazcem REK1 se nahaja obrazec REK1 - kumulativni.
  
  Slika 2: Pod obrazcem REK1 se nahaja obrazec REK1 - kumulativni.

Pri avtomatskem pošiljanju obrazcev v eDavke je dodana tudi možnost pošiljanja kumulativnega REK-1.

 

2. Izplačilo višjega zneska od 70% povprečne plače

Za vnos višjega bruta od 70% povprečne plače je potrebno na prvi strani vnesti najvišji bruto znesek za zaposlenega, ki bo izplačan, saj program kasneje na zaposlenem ne dovoljuje vnosa večjega bruta, kot je vnešen na prvi strani.

  
Vnos bruto zneska regresa na zaposlenega
  
  Slika 3: Vnos bruto zneska regresa na zaposlenega

V primeru, ko se izplačuje večji bruto znesek od določenega se po pravilniku obračunajo tudi prispevki, za del bruto plače nad določenim zneskom - prispevki delavca in prispevki delodajalca. V tem primeru se nam v koloni "Prispevki" pojavi znesek obračunanih prispevkov delavca, ki je izračunan glede na znesek višji od določenega bruta.

Celotne obračunane prispevke, si lahko ogledamo v meniju za tiskanje, tako da si izpišemo poročilo "Rekapitulacija obračuna regresa". Znesek, ki presega določeno mejo najdemo na REK obrazcu v polju 114.

  
Rekapitulacija obračuna regresa za primer obračunanih prispevkov
  
  Slika 4: Rekapitulacija obračuna regresa za primer obračunanih prispevkov

 

3. Vnos osnovnih podatkov za obračun regresa

Izdelavo novega obračuna regresa ali kopiranju obračuna regresa pričnemo z vnosom osnovnih podatkov. Prikaže se nam obrazec za vnos podatkov, kot ga prikazuje naslednja slika:

  
Vnos osnovnih podatkov za obračun regres
  
  Slika 5: Vnos osnovnih podatkov za obračun regres

Pomen posameznih vnosnih polj je naslednji: