Obračun regresa za letni dopust

Program omogoča izdelavo obračuna regresa za zaposlene, izpis predpisanih obrazcev, generiranje plačilnih nalogov in knjiženje obračuna regresa.

Izdelavo regresa najdete pod |Plača |Regres.

Izdelava obračuna regresa je opisana v naslednjih korakih:

  1. Vnos osnovnih podatkov za obračun regresa.
  2. Izbira in dodajanje zaposlenih v obračun regresa.
  3. Vnos višine regresa za posamične zaposlene.
  4. Izplačilo višjega zneska od 70% povprečne plače.
  5. Potrditev in zapiranje obračuna regresa.
  6. Izpis obrazcev in plačilnih list:
  7. Generiranje plačilnih nalogov:
  8. Knjiženje obračuna regresa na temeljnico.

Posamezni koraki obračuna regresa so opisani v nadaljevanju navodil. Če še niste izdelali nobenega obračuna regresa, se vam bo pokazala stran, kot je prikazana na spodnji sliki. S klikom na gumb Novi obračun boste pričeli z vnosom podatkov, ki so potrebni za izdelavo obračuna regresa.

  
Izdelava obračuna regresa
  
  Slika 1: Izdelava obračuna regresa

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023