Evidenca dopustov

Modul Dopusti omogoča vodenje dopustov po zaposlenih, izpis odločb o dopustu, izpis poročila o odmerjenem letnem dopustu, prenos dopusta iz preteklega leta in vnos storno dopustov.

Vodenje dopusta se navezuje na modul kadrovska evidenca, pri čemer vsak vpisan podatek v kadrovsko evidenco pod dopust zniža tudi saldo dopust v evidenci dopustov.

 

1. Vnos podatkov o dopustu za zaposlenega

Za vodenje evidence dopusta je sprva potrebno vnesti podatke pod zaposlenim v meniju |Partnerji |Kadrovska evidenca. S klikom na zaposlenega izberemo vrstico Dopust in nato kliknemo na gumb Spremeni na vrhu.

  
Pojavno okno za urejanje dopusta
  
  Slika 1: Pojavno okno za urejanje dopusta

V pojavno okno vnesemo podatke o količini dopusta, ki pripada zaposlenemu in potrdimo spremembe s klikom na gumb potrdi_vnos.png, nato še izberemo shrani.png, kateri utripa rumeno v vrhu strani.

 

2. Urejanje dopusta za zaposlene

V programu se predvideva, da se prenos dopusta v naslednje poslovno leto izvede najkasneje do konca meseca marca. Od meseca aprila naprej, se predvideva, da smo prenos že uredili in se ponastavi stanje tekočega dopusta na stanje, kot je trenutno vnešeno na zaposlenemu. Po omenjem datumu torej evidence ne urejamo in navodila v nadaljevanju ne veljajo za tekoče poslovno leto.

Za pravilno vodenje evidence dopusta moramo najprej podatke vnesti v kadrovski evidenci [1] tekom poslovnega leta pa moramo ure dopusta voditi tudi v evidenci prisotnosti in obračunu delovnih ur.

2.1 Prenos dopusta v prihodnje leto

Prenos dopusta v naslednje poslovno leto se izvede v meniju |Plače |Dopusti.

Pred prenosom dopusta v prihodnje leto je pomembno, da podatkov o dopustu ne spreminjamo v kadrovski evidenci. Novi dopust vpišemo na zaposlenih v kadrovski evidenci šele po prenosu neporabljenega dopusta v novo poslovno leto kar pa izvedemo šele potem, ko smo zaključili obračun plače za december v preteklem letu!

Prenos za dopusta za zaposlenega uredimo tako, da v meniju |Plače |Dopusti kliknemo kar neposredno na zaposlenega ter vnesemo število dni dopusta za prenos v naslednje leto, kot kaže slika:

  
Prenos dopusta v prihodnje poslovno leto samo za izbranega zaposlenega
  
  Slika 2: Prenos dopusta v prihodnje poslovno leto samo za izbranega zaposlenega

Prenos dopusta lahko uredimo tudi za vse zaposlene hkrati. To uredimo s klikom na gumb Prenos v prih. leto, kot kaže slika:

  
Prenos dopusta v prihodnje poslovno leto za vse zaposlene hkrati
  
  Slika 3: Prenos dopusta v prihodnje poslovno leto za vse zaposlene hkrati

Po zaključku prenosa, je potrebno vnesti le še število dni tekočega dopusta na podlagi nove odločbe. Novi dopust vpišemo v kadrovski evidenci v meniju |Partnerji |Kadrovska evidenca s klikom na posameznega zaposlenega. Ko se nam odprejo podatki zapsolenega kliknemo na vrstico Dopust in kliknemo na gumb Spremeni. V vnosni maski vnesemo podatke o novem dopustu za tekoče leto na podlagi odločbe.

  
Vnos podatkov o dopustu
  
  Slika 4: Vnos podatkov o dopustu

2.2 Storno dopusta za preteklo leto

Kadar je potrebno zaposlenemu stornirati določeno število dni preteklega dopusta bomo to uredili v meniju |Plače |Dopusti.

Stornacijo neporabljenega dopusta lahko izvedemo s klikom na zaposlenega, kjer vnesemo podatke v "Stor. dop. pret. leto:":

  
Storniranje dopusta posameznemu zaposlenemu
  
  Slika 5: Storniranje dopusta posameznemu zaposlenemu

Neporabljen pretekli dopust lahko storniramo tudi vsem zaposlenim hkrati. To uredimo s klikom na gumb "Storniranje dop. pret. leta":

  
Storniranje dopusta vsem zaposlenim hkrati
  
  Slika 6: Storniranje dopusta vsem zaposlenim hkrati

 

3. Kako lahko izpišemo odločbe za letni dopust?

Odločbe za letni dopust se lahko izpišejo neposredno iz evidence dopustov v meniju |Plače |Dopusti kjer v orodni vrstici nad seznamom prikazanih zaposlenih kliknemo na meni z dodatnimi možnostmi Več..., kot kaže slika:

  
Izpis odločb za letni dopust
  
  Slika 7: Izpis odločb za letni dopust

Ko v spustnem seznamu izberemo možnost Izpis odločb za letni dopust lahko uredimo tudi dodatne nastavitve izpisa odločbe, kot so dodatno besedilo, pravni pouk ipd.

  
Pojavno okno za izpis odločbe o letnem dopustu
  
  Slika 8: Pojavno okno za izpis odločbe o letnem dopustu

Odločbo lahko izpišemo za enega zaposlenega ali za vse naenkrat, v kolikor pa smo v podatkih zaposlenih vnesli tudi njihove email naslove pa lahko odločbo pošljemo tudi neposredno na njihove email naslove s klikom na gumb Pošlji zaposlenim na email.

 

4. Kako si lahko izpišem poročilo o odmerjenem številu letnega dopusta?

Poročilo o odmerjenem številu letnega dopusta si lahko izpišete v meniju |Plače |Dopusti s klikom na gumb Več..., kjer izberete možnost Poročilo o odmerjenem številu letnega dopusta. Pojavilo se vam bo pojavno okno s ustvarjeno datoteko, na katero kliknete za prenos.

  
Pojavno okno s ustvarjeno datoteko
  
  Slika 9: Pojavno okno s ustvarjeno datoteko

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024