Evidenca dopustov

Modul Dopusti omogoča vodenje dopustov po zaposlenih, izpis odločb o dopustu, izpis poročila o odmerjenem letnem dopustu, prenos dopusta iz preteklega leta in vnos storno dopustov.

Vodenje dopusta se navezuje na modul kadrovska evidenca, pri čemer vsak vpisan podatek v kadrovsko evidenco pod dopust zniža tudi saldo dopust v evidenci dopustov.

 

1. Vnos podatkov o dopustu za zaposlenega

Za vodenje evidence dopusta je sprva potrebno vnesti podatke pod zaposlenim v meniju |Partnerji |Kadrovska evidenca. S klikom na zaposlenega izberemo vrstico Dopust in nato kliknemo na gumb Spremeni na vrhu.

  
Pojavno okno za urejanje dopusta
  
  Slika 1:  Pojavno okno za urejanje dopusta

V pojavno okno vnesemo podatke o količini dopusta, ki pripada zaposlenemu in pohranimo spremembe s klikom na gumb Shrani

 

2. Urejanje dopusta za zaposlene

Dopust za zaposlene se lahko uredi prek menija |Partnerji |Kadrovska evidenca s klikom na zaposlenega se postavimo na vrstico Dopust in kliknemo na gumb Spremeni. V pojavnem oknu, ki je enako kot pri vnosu urejamo podatke o dopustu ki smo jih sprva vnesli.

  
Pojavno okno za urejanje podatkov o dopustu
  
  Slika 2:  Pojavno okno za urejanje podatkov o dopustu

Prenos dopusta in storno dopusta za preteklo leto lahko določite pod menijem |Plače |Dopusti s klikom na zaposlenega. Podatek v polju prenos dopusta se avtomatsko prenese v evidenco dopustov na podlagi vneženih podatkov pod zaposlenim.

  
Pojavno okno za urejanje prenosa dopusta in storna za preteklo leto
  
  Slika 3:  Pojavno okno za urejanje prenosa dopusta in storna za preteklo leto

To lahko postorimo tudi množično za vse zaposlene v evidenci dopustov s klikom na gumb Storniranje dop. pret. leta ali Prenos v prih. leto

 

3. Kako lahko izpišemo odločbe za letni dopust?

Odločbe za letni dopust se lahko izpišejo preko menija |Plače |Dopusti kjer kliknemo na gumb Več... nad tabelo.

V spustnem seznamu nato izberemo možnost izpis odločb za letni dopust, kjer lahko uredimo dodatne možnosti izpisa odločbe, kot so dodatno besedilo, pravni pouk ipd.

  
Pojavno okno za izpis odločbe o letnem dopustu
  
  Slika 4:  Pojavno okno za izpis odločbe o letnem dopustu

 

4. Kako si lahko izpišem poročilo o odmerjenem številu letnega dopusta?

Poročilo o odmerjenem številu letnega dopusta si lahko izpišete v meniju |Plače |Dopusti s klikom na gumb Več..., kjer izberete možnost Poročilo o odmerjenem številu letnega dopusta. Pojavilo se vam bo pojavno okno s ustvarjeno datoteko, na katero kliknete za prenos.

  
Pojavno okno s ustvarjeno datoteko
  
  Slika 5:  Pojavno okno s ustvarjeno datoteko

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2019