Obračun plačil za vajence

Program omogoča obračun plačila vajencem. Obračun plačila vajencem obsega:

 

1. Vnos osnovnih podatkov za obračun plačila vajencem

Izdelavo novega obračuna plačila za vajence pričnemo z vnosom osnovnih podatkov. Prikaže se nam obrazec za vnos podatkov, kot ga prikazuje naslednja slika:

  
Vnos osnovnih podatkov za obračun plačila za vajence
  
  Slika 1: Vnos osnovnih podatkov za obračun plačila za vajence

Pomen posameznih vnosnih polj je naslednji: