Obračun plačil za vajence

Program omogoča obračun plačila vajencem. Obračun plačila vajencem obsega:

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023