Posebni obračun stroškov prevoza na delo

Modul je namenjen organizacijam, ki že imajo informacijsko podporo za obračun plač vendar zaradi narave dela potrebujejo poseben modul za vodenje evidence in obračun nadomestil stroškov za prevoz na delo.

Posebni obračun stroškov prevoza na delo omogoča:

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2021