Obračun najemnin

Obračun najemnin lahko naredimo v modulu plače. Modul omogoča:

 

1. Pregled in iskanje obračunov najemnin

Preko menija |Plače |Najemnine pridemo na stran, kjer vodimo evidenco vseh obračunov najemnin, ki smo jih naredili:

  
Pregled in iskanje obračunov najemnin
  
  Slika 1: Pregled in iskanje obračunov najemnin

S klikom na opis posameznega paketa ali na kateri od datumov dobim vpogled v obračun.

 

2. Kako naredimo novi obračun najemnin

Novi obračun najemnin lahko naredimo preko menija |Plače |Obračun najemnin. V primeru, da v programu še nismo naredili nobenega obračuna najemnin, nam program ponudi možnost za izdelavo le-tega s klikom na gumb Novi obračun:

  
V programu še nimamo nobenega obračuna najemnin]
  
  Slika 2: V programu še nimamo nobenega obračuna najemnin]

V nasprotnem primeru, se pravi, da smo kakšen obračun že naredili, pa lahko novi obračun naredimo tako, da v maski za pregled in iskanje [1] kliknemo na gumb Novi obračun

Odpre se nam maska kamor vnesemo osnovne podatke za obračun:

  
Vnos osnovnih podatkov za obračun najemnin
  
  Slika 3: Vnos osnovnih podatkov za obračun najemnin

Ko smo vnesli vse potrebne podatke to potrdimo s klikom na gumb V redu

Program nam kreira novi obračun:

  
Obračun najemnin
  
  Slika 4: Obračun najemnin

S klikom na gumb Dodaj osebo bomo na obračun dodali osebo za katero želimo narediti obračun. Program nam odpre seznam partnerjev med katerimi lahko izberemo koga bomo dodali na obračun. To storimo s klikom na njegov naziv.

Najbolje je, da po vsaki spremembi na obračunu obračun shranimo s klikom na gumb Shrani, ki utripa tako dolgo dokler tega ne naredimo.

  
Na obračun smo dodali osebo
  
  Slika 5: Na obračun smo dodali osebo

Ko smo osebo dodali na seznam lahko za njo tudi obračunamo najemnino. Kako to storimo si alhko preberete v poglavju Vnos in določitev zneskov za izplačilo najemnine [3].

 

3. Vnos in določitev zneskov za izplačilo najemnine

Ko smo osebo dodali na seznam [2], lahko za njo obračunamo najemnino tako, da kliknemo na njegovo ime, nakar se nam bo odprla stran za vnos in določitev zneskov, ki so potrebni za obračun. Vse kar je potrebno vnesti je bruto znesek najemnine in odstotek normiranih stroškov:

  
Vnesemo in določimo zneske za obračun najemnine
  
  Slika 6: Vnesemo in določimo zneske za obračun najemnine

Na podlagi teh vnešenih zneskov, se izračuna neto znesek najemnine in znesek normiranih stroškov:

  
Obračunana najemnina
  
  Slika 7: Obračunana najemnina

V primeru, da želimo karkoli popraviti kliknemo na gumb Vnos bruto za ponovni vnos zneskov.

Po vnosu zneskov je najbolje obračun shraniti.

Ko je obračun končan ga lahko zaključimo s klikom na gumb Zaključi obračun

  
Zaključen obračun
  
  Slika 8: Zaključen obračun

Ko je obračun zaključen, ga ne moremo spreminjati. V primeru, da moramo vseeno nekaj popraviti, lahko to storimo tako, da kliknemo na gumb Ponovno odpri obračun in ponovimo postopek vnosa podatkov.

 

4. Brisanje osebe iz obračuna

V primeru, da želimo iz kakršnega koli razloga iz obračuna izbrisati osebo lahko to storimo le v primeru, ko je obračun odprt.

Osebo lahko zbrišemo s klikom na gumb bt-delete.gif na skrajni desni strani, v primeru, da želimo zbrisati prav vse osebe na obračunu z eno potezo, lahko to storimo tako, da najprej kliknemo na gumb Označi vse in nato gumb Briši označene. Če pa želimo izbrisati le nekatere, pa jih označimo tako, da z miško odkljukamo polje pred imenom osebe. To je lepo prikazano na spodnji sliki:

  
Brisanje več oseb iz obračuna
  
  Slika 9: Brisanje več oseb iz obračuna

Za potrditev brisanja obračun shranimo.

 

5. Izplačilo obračuna najemnine

Ko je obračun zaključen se nam na obračunu prikaže gumb Izplačilo.S klikom na ta gumb se nam prikaže stran, ki nas opozori, da se bo generiral paket plačilnih nalogov:

  
Izplačilo obračuna najemnin
  
  Slika 10: Izplačilo obračuna najemnin

Za generiranje paketa izplačil, kliknemo na gumb Generiranje plačilnih nalogov

Na obračunu se nam pokaže povezava z paketom plačilnih nalogov, kar lepo vidimo na spodnji sliki:

  
Na obračunu vidimo povezavo na generiran paket plačilnih nalogov
  
  Slika 11: Na obračunu vidimo povezavo na generiran paket plačilnih nalogov

S klikom na mapo open.gif lahko preverimo paket generiranih plačilnih nalogov:

  
Generirani plačilni nalogi
  
  Slika 12: Generirani plačilni nalogi

Paket plačilnih nalogov lahko nato tudi zapremo s klikom na gumb Zapri paket plačil

 

6. Izpis obrazcev

Ko smo obračun zaključili lahko preko menija |Tiskanje izpišemo in natisnemo naslednje obrazce:

 

6.1. Izpis obrazca REK-3a

Obrazec lahko izpišemo, ko je obračuna najemnin zaprt tako, da kliknemo na meni |Tiskanje. Izpisan obrazec zgleda tako:

  
Obrazec REK-3a
  
  Slika 13: Obrazec REK-3a

 

6.2. Obračun davka po odbitku

Ko smo obračun zaključili lahko s klikom na meni |Tiskanje izpišemo obračun davka po odbitku, ki izgleda takole:

  
Obračun davka po odbitku
  
  Slika 14: Obračun davka po odbitku

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023