Formule za izračun bruto zneskov za obračun plač

Pri vnosu formul za izračun bruto zneskov za obračun plač veljajo enaka sintaktična pravila, kot pri vnosu formul za bilance. Dodatno lahko pri vnosu formul za izračun plač uporabimo poseben spremenljivke, katerih vrednost je odvisna od obračunskega meseca, od drugih postavk v obračunu ter od podatkov vpisanih pri zaposlenemu. Te spremenljivke so opisane v nadaljevanju.

1.1 Spremenljivke pri vnosu formul za izračun plač

Pri vnosu formul za izračun posameznih postavk plačilne liste lahko uporabimo spremenljivke, ki so naštete v nadaljevanju. Spremenljivke so grupirane glede na to od kod se črpajo vrednosti spremenljivk.

V kolikor bi želeli pripraviti postavko obračuna plače v katero bi lahko vnesli poljuben znesek ali število ur je potrebno v formuli uporabiti samo formulo #Param#

Če bi želeli posamezno postavko nastaviti tako, da se bo ta upoštevala pri obračunu le, ko to želimo, je to mogoče urediti s parametrom #BoolParam#, ki nam potem pri vnosu podatkov za postavko ponudi tudi možnost to postavko obkljukati. Če postavke ne obkljukamo potem se znesek te postavke ne bo izračunal in tudi ne upošteval na plačilni listi

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024