Letno poročanje za dohodnino

1.1 Kontrolni podatki za FURS

Za uvoz podatkov iz obračunov plače je potrebno klikniti na gumb Uvozi iz obračunov plač, kot prikazano na sliki:

  
S klikom na gumb uvozimo podatke iz obračunov narejenih v programu
  
  Slika 1: S klikom na gumb uvozimo podatke iz obračunov narejenih v programu

Podatke za dohodnino lahko tudi ročno popravljamo ali jih vnesemo v primeru, ko recimo vsi podatki niso na voljo v programu, ker so bili določeni obračuni narejeni drugje.

1.2 Izpisi za zaposlene in druge prejemnike izplačil

Ko smo podatke uvozili iz obračunov jih lahko natisnemo:

  
Povzetek obračuna dohodkov lahko natisnemo
  
  Slika 2: Povzetek obračuna dohodkov lahko natisnemo

Podatke lahko zaposlenim pošljemo tudi po epošti v kolikor imamo na zaposlenem vpisan epoštni naslov:

  
Povzetek obračuna dohodkov lahko pošljemo zaposlenemu preko epošte
  
  Slika 3: Povzetek obračuna dohodkov lahko pošljemo zaposlenemu preko epošte

1.3 Izvoz podatkov za uvoz v eDavke

VIR.DAT se več ne prenaša v eDavke saj smo te podatke poročali že med letom v obliki iREK obrazcev. V kolikor smo med letom obračunavali tudi olajšave za vrzdrževane člane ali obračunali kakšna dodatna pokojninska zavarovanja pa lahko podatke izvozimo preko menija za izmenjavo podatkov, kot kaže slika:

  
Izvoz podatkov za uvoz v eDavke
  
  Slika 4: Izvoz podatkov za uvoz v eDavke

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2022