Poročila

Preko menija |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemnikov dostopamo do naslednjih možnosti:

Preko menija |Plače |Letno poročanje pa najdemo obrazce:

Stran, kjer lahko izbiramo med zgornjimi poročili izgleda takole:

  
Poročila oz. obdelave podatkov, ki jih lahko poženemo
  
  Slika 1: Poročila oz. obdelave podatkov, ki jih lahko poženemo

Posamezno obdelavo oz. poročilo izberemo s klikom na ime obdelave oz. poročila. Odpre se nam vnosna maska za podatke in zaženemo z gumbom Zaženi.

Od leta 2007 je v modulu plače dodatno k letnim poročilom dodan še poseben modul za letno poročanje (M4 in kontrolni podatki za dohodnino).

S pomočjo modula za letno poročanje je mogoče podatke iz obračunov plač prenesti v posebno evidenco, kjer lahko nato dodamo izplačila izven sistema e-računi ter šele nato izvozimo za DURS oz. prenesemo v eDavki oz. na ZPIZ.

 

1. Rekapitulacija osebnega dohodka

Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Rekapitulacija osebnega dohodka. Poročilo izpiše podatke o bruto zneskih plač, neto zneskih plač, povračilih, prispevkih, akontaciji dohodnine, odtegljajih, nadomestilih.

  

Izberemo ustrezne kriterije:

Obdobje od/doVnesemo obdobje za katero želimo izpis poročila. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevali obračuni plač, ki imajo mesec obračuna znotraj vnešenega obdobja.
ZaposleniV kolikor ne izberemo zaposlenega, se bodo izpisali podatki za vse zaposlene posebej na svoji strani.
Izpis zaIzberemo ali želimo izpis samo za zaposlene, ki so označeni, kot invalid ali samo za zaposlene, ki niso označeni, kot invalid. V kolikor nič ne označimo, se bodo izpisali vsi.
Tip datotekeIzberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

Ko smo vnesli vse potrebne kriterije, kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila:

  
Rekapitulacija osebnega dohodka
  
  Slika 3: Rekapitulacija osebnega dohodka

 

2. Rekapitulacija obračunov plač za izbrano obdobje

Poročilo uporabljamo za izpis zneskov plač in obračunanih ur za izbrano obdobje. Poročilo izpiše podatke o bruto zneskih, neto zneskih, povračilih, prispevkih, akontaciji dohodnine, odtegljajih, nadomestilih. Zaženemo ga lahko v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Rekapitulacija obračunov plač za izbrano obdobje

  
Nastavitev kriterijev za izpis rekapitulacije obračunov plač
  
  Slika 4: Nastavitev kriterijev za izpis rekapitulacije obračunov plač

Pri zagonu izpisa poročila izberemo ustrezne kriterije:

Obdobje od/doVnesemo obdobje za katero želimo izpis poročila. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevali obračuni plač, ki imajo mesec obračuna znotraj vnešenega obdobja.
Stroškovno mestoIzberemo stroškovno mesto, v kolikor jih uporabljamo na plačah in želimo izpis za določeno stroškovno mesto.
Način izpisaObkljukamo lahko način, da se poročilo izpiše po mesecih- vsak mesec ločeno na svoji strani, po stroškovnih mestih- vsako stroškovno mesto na svoji strani ali po zaposlenih- izpisale se bodo rekapitulacije za vsakega zaposlenega posebej. Če tukaj ne obkljukamo ničesar, se bo izpisala le ena stran, s podatki vseh zaposlenih.
Tip datotekeIzberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

Ko smo uredili kriterije, kliknemo na gumbZaženi za izpis poročila:

  
Rekapitulacija obračunov plač za izbrano obdobje
  
  Slika 5: Rekapitulacija obračunov plač za izbrano obdobje

 

3. Izpis podatkov iz plač

Poročilo uporabimo kadar želimo izpisati podatke iz obračunov plač v izbranem obdobju. Pročilo izpiše podatke o bruto zneskih, neto zneskih, povračilih, odtegljajih in nadomestilih ter obračunanih prispevkih. Zaženemo ga lahko v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Izpis podatkov iz plač.

  
Vnosna maska za izbiro kriterijev izpisa poročila
  
  Slika 6: Vnosna maska za izbiro kriterijev izpisa poročila

V vnosna polja za posamezne kriterije vnesemo naslednje vrednosti:

Obdobje od/doVnesemo obdobje za katero želimo izpis poročila. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevali obračuni plač, ki imajo mesec obračuna znotraj vnešenega obdobja.
ZaposleniIzberemo zaposlenega za katerega želimo izpis podatkov o izplačanih plačah. V kolikor ne izberemo nobenega, bodo izpisani podatki za vse zaposlene.
Tip datotekeIzberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

S klikom na gumb Zaženi.gif se prične priprava za izpis poročila po izbranih kriterijih.

  
Izpis podatkov iz plač
  
  Slika 7: Izpis podatkov iz plač

V kolikor za izpis izberemo tip datoteke "MS Excel (XLS)", "MS Excel (XLSX)" ali "OpenOffice.org Calc (ODS)", se nam dodatno izpišejo še podatki o prispevkih delodajalca, znesek regresa in skupni strošek delodajalca.

  
Izpis podatkov iz plač v Excelu
  
  Slika 8: Izpis podatkov iz plač v Excelu

 

4. Izpis plačilnih list za več mesecev

Poročilo uporabimo, ko želimo izpisati plačilne liste za več mesecev. Izpiše nam za izsrano obdobje podatke o bruto zneskih plač, neto zneskih plač, povračilih, prispevkih, akontaciji dohodnine, odtegljajih, nadomestilih. Na voljo je v meniju |Poročanje |Vsa poročila  |Obračun plač in ostalih prejemkov |Izpis plačilnih list za več mesecev.

  
Vnosna maska za izbiro kriterijev izpisa poročila
  
  Slika 9: Vnosna maska za izbiro kriterijev izpisa poročila

Nastavitev kriterijev za izpis poročila:

Obdobje/obračunIzberemo od/do katerega meseca želimo izpisati plačilne liste. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevali obračuni plač za izbrano obdobje ali pa izberemo točno določen obračun plače.
ZaposleniIzberemo zaposlenega za katerega želimo izpis plačilne liste. V kolikor ne izberemo nobenega, bodo izpisani podatki za vse zaposlene, razdeljeni po straneh.
Stroškovno mestoV kolikor na obračunu plače uporabljamo stroškovna mesta, lahko izberemo izpis plačilnih list za izbrano stroškovno mesto.
Dodatne možnostiObkljukamo lahko možnost za izpis plačilnih list samo za zaposlene brez e-mail naslova. Če obkljukamo možnost "Združi obračune istega zaposlenega znotraj posameznega paketa" se bo izpisala skupna plačilna lista za vse obračune znotraj izbranega meseca.
Izpis plačilne liste v tujem jezikuIzberemo lahko jezik za izpis plačilne liste.
Tip datotekeIzberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

S klikom na gumb Zaženi.gifzaženemo poročilo:

  
Izpis plačilnih list za več mesecev
  
  Slika 10: Izpis plačilnih list za več mesecev

 

5. Izpis podatkov iz plač - prikaz po prispevkih

Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Izpis podatkov iz plač - prikaz po prispevkih. Poročilo izpiše podatke izplačanih prispevkih za določeni bruto - ločeno prikazani prispevki delavca in delodajalca.

  

Izberemo ustrezne kriterije:

Obdobje od/doVnesemo obdobje za katero želimo izpis poročila. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevali obračuni plač, ki imajo mesec obračuna znotraj vnešenega obdobja.
ZaposleniV kolikor ne izberemo zaposlenega, se bodo izpisali podatki za vse zaposlene posebej na svoji strani.
Izpis zaIzberemo ali želimo izpis samo za zaposlene, ki so označeni, kot invalid ali samo za zaposlene, ki niso označeni, kot invalid. V kolikor nič ne označimo, se bodo izpisali vsi.
Tip datotekeIzberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

Ko smo vnesli vse potrebne kriterije, kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila:

  
Izpis podatkov iz plač - prikaz po prispevkih
  
  Slika 12: Izpis podatkov iz plač - prikaz po prispevkih

 

6. Poročilo obračunanih ur zaposlenih

Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Poročilo obračunanih ur zaposlenih. Poročilo izpiše podatke o obračunanih urah po zaposlenih za določeno obdobje.

  

Izberemo ustrezne kriterije:

Obdobje od/doVnesemo obdobje za katero želimo izpis poročila. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevali obračuni plač, ki imajo mesec obračuna znotraj vnešenega obdobja.
Stroškovno mestoIzberemo stroškovno mesto, v kolikor jih uporabljamo na plačah in želimo izpis za določeno stroškovno mesto.
ZaposleniV kolikor ne izberemo zaposlenega, se bodo izpisali podatki za vse zaposlene posebej na svoji strani.
Tip datotekeIzberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

Ko smo vnesli vse potrebne kriterije, kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila:

  
Poročilo obračunanih ur zaposlenih
  
  Slika 14: Poročilo obračunanih ur zaposlenih

 

7. Poročilo podatkov iz plač po zaposlenih

Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Poročilo podatkov iz plač po zaposlenih. Poročilo izpiše podatke o obračunanih urah, bruto zneskih, prispevkih deloavca, akontaciji dohodnine, prispevkih delodajalca, povračilih in skupnemu strošku v določenemu obdobju.

  

Izberemo ustrezne kriterije:

Obdobje od/doVnesemo obdobje za katero želimo izpis poročila. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevali obračuni plač, ki imajo mesec obračuna znotraj vnešenega obdobja.
ZaposleniV kolikor ne izberemo zaposlenega, se bodo izpisali podatki za vse zaposlene posebej - vsak v svoji vrstici.
Vrsta zaposlitveIzberemo lahko izpis poročila za eno ali več vrst zaposlitve:
vrstaZapPodatkiIzPlacPoZaposlenih.gif
Lahko pustimo prazno za vse izbire in se nam izpišejo podatki za vse vrste zaposlitev.
Vrsta dohodkaIzberemo vrsto dohodka (eno ali več le teh) za katero želimo izpis. V kolikor pustimo prazno, se nam izpiše poročilo za vse vrste dohodka obračunov plač.
InvalidnostIzberemo lahko eno ali več možnosti za invalidnost. Na izbiro imamo naslednje:
invaPodatkiIzPlacPoZaposlenih.gif.
V kolikor ne izberemo nič se izpiše poročilo za vse zaposlene.
Stroškovno mestoIzberemo stroškovno mesto, v kolikor jih uporabljamo na plačah in želimo izpis za določeno stroškovno mesto.
Dodatne možnostiIzpišemo lahko poročilo za vse ure in/ali samo zaposlene, ki niso rezidenti Slovenije.
Način izpisaObkljukamo lahko način, da se poročilo izpiše po zaposlenih- izpisale se bodo rekapitulacije za vsakega zaposlenega posebej, po stroškovnih mestih- vsako stroškovno mesto na svoji strani ali po vnešenem delilniku STM na obračunih- vsak delilnik na svoji strani. Če tukaj ne obkljukamo ničesar, se bo izpisala le ena stran, s podatki vseh zaposlenih.
Tip datotekeIzberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

Ko smo vnesli vse potrebne kriterije, kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila:

  
Poročilo podatkov iz plač po zaposlenih
  
  Slika 16: Poročilo podatkov iz plač po zaposlenih

 

8. Evidenca o stroških dela

Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Evidenca o stroških dela. Poročilo izpiše podatke o stroških dela po vseh vrstah dohodka in na dnu poročila skupni strošek.

  

Izberemo ustrezne kriterije:

Obdobje od/doVnesemo obdobje za katero želimo izpis poročila. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevali obračuni plač, ki imajo mesec obračuna znotraj vnešenega obdobja.
ZaposleniIzberemo lahko med zaposlenimi za katere želimo izpis (enega ali več teh istočasno). V kolikor ne izberemo zaposlenega, se bodo izpisali podatki za vse zaposlene - vsak na svoji strani.
Tip datotekeIzberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

Ko smo vnesli vse potrebne kriterije, kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila:

  
Evidenca o stroških dela
  
  Slika 18: Evidenca o stroških dela

 

9. Izpis delovne dobe zaposlenih na izbran dan

Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Izpis delovne dobe zaposlenih na izbran dan. Poročilo izpiše podatke o delovni dobi zaposlenih na določeni datum.

  

Izberemo ustrezne kriterije:

Del. doba na datumZanima nas delovna doba zaposlenih na točno določeni presečni datum, katerega vnesemo v podle - del. doba na datum.
Dodatne možnostiLahko izpišemo delovno dobo le za aktivne zaposlitve (preskočimo tiste, ki imajo status zaposlenega "neaktiven") in/ali dodamo podatek še od prehodni delovni dobi (delovna doba pred datumom zaposlitve v trenutni aktivni zaposlitvi na zaposlenemu). V kolikor ne vpišemo nič, se nam izpiše delovna doba za vse zaposlene brez predhodne delovne dobe.
Tip datotekeIzberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

Ko smo vnesli vse potrebne kriterije, kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila:

  
Izpis delovne dobe zaposlenih na izbran dan
  
  Slika 20: Izpis delovne dobe zaposlenih na izbran dan

 

10. Izračun odpravnine za zaposlene

Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Izračun odpravnine za zaposlene. Poročilo izpiše podatke o pripadajoči odpravnini za zaposlene, kjer se upoštevajo zadnji trije zaključeni obračuni plače pred datumom na katerega izpisujemo poročilo. Pridobimo podatke o zadnjih treh bruto plačah, povprečju, delovni dobi, količniku po kateremu se je računalo in bruto znesek odpravnine.

  

Izberemo ustrezne kriterije:

Na datumVnesemo datum na katerega želimo preveriti višino odpravnine za zaposlene.
ZaposleniV kolikor ne izberemo zaposlenega, se bodo izpisali podatki za vse zaposlene posebej na svoji strani.
Tip datotekeIzberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

Ko smo vnesli vse potrebne kriterije, kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila:

  
Izračun odpravnine za zaposlene
  
  Slika 22: Izračun odpravnine za zaposlene

 

11. Rekapitulacija obračunov regresa za izbrano obdobje

Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Rekapitulacija obračunov regresa za izbrano obdobje. Poročilo izpiše podatke o bruto regresu, vseh prispevkih, akontaciji dohodnine na regres in neto regresu - znesku za izplačilo regresa zaposlenim.

  

Izberemo ustrezne kriterije:

Obdobje od/doVnesemo obdobje za katero želimo izpis poročila. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevali obračuni plač, ki imajo mesec obračuna znotraj vnešenega obdobja.
Izpiši kot seznam zaposlenih s skupnim seštevkom na koncuLahko dobimo izpis kot seznam in ne kot obračun - primer spodaj na sliki.
Stroškovno mestoIzberemo stroškovno mesto, v kolikor jih uporabljamo na obračunu regresa in želimo izpis za določeno stroškovno mesto.
Način izpisaRegres lahko izpišemo ločeno po: stroškovnih mestih, mesecih in/ali zaposlenih. To bi pomenilo ločevanje po straneh izpisa.
Tip datotekeIzberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

Ko smo vnesli vse potrebne kriterije, kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila:

  
Rekapitulacija obračunov regresa za izbrano obdobje
  
  Slika 24: Rekapitulacija obračunov regresa za izbrano obdobje

Izpis regresa v primeru, ko obkljukamo možnost Izpiši kot seznam zaposlenih s skupnim seštevkom na koncu:

  
Rekapitulacija obračunov regresa za izbrano obdobje - Izpiši kot seznam zaposlenih s skupnim seštevkom na koncu
  
  Slika 25: Rekapitulacija obračunov regresa za izbrano obdobje - Izpiši kot seznam zaposlenih s skupnim seštevkom na koncu

 

12. Rekapitulacija prispevkov zasebnika za obdobje

Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Rekapitulacija prispevkov zasebnika za obdobje. Poročilo izpiše podatke iz obračunanih prispevkov za zasebnika.

Poročilo lahko zaganjamo v podjetjih s pravno obliko s.p. in za zaposlenega, ki ima označeno vrsto zaposlitve nosilec s.p..

  

Izberemo ustrezne kriterije:

Obdobje od/doVnesemo obdobje za katero želimo izpis poročila. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevali obračuni plač, ki imajo mesec obračuna znotraj vnešenega obdobja.
Tip datotekeIzberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

Ko smo vnesli vse potrebne kriterije, kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila:

  
Rekapitulacija prispevkov zasebnika za obdobje
  
  Slika 27: Rekapitulacija prispevkov zasebnika za obdobje

 

13. Plače po vrstah izračuna

Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Plače po vrstah izračuna. Poročilo izpiše podatke o

  

Izberemo ustrezne kriterije:

Obdobje od/doVnesemo obdobje za katero želimo izpis poročila. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevali obračuni plač, ki imajo mesec obračuna znotraj vnešenega obdobja.
ZaposleniV kolikor ne izberemo zaposlenega, se bodo izpisali podatki za vse zaposlene v seznamu.
Izpiši samo vsote po postavkahZa vsako bruto postavku skupna vsota za vse izbrane zaposlene (primer izpisa spodaj)
Izpiši po zaposlenih in vseh postavkahZa vsako bruto postavko, za vsakega zaposlenega ločeno (primer izpisa v XLS spodaj). Izšemo lahko le v Excel formatu!
Tip datotekeIzberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

Ko smo vnesli vse potrebne kriterije, kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila:

  
Plače po vrstah izračuna
  
  Slika 29: Plače po vrstah izračuna

Izpis, kot ga dobimo, v kolikor obkljukamo: Izpiši samo vsote po postavkah:

  
Plače po vrstah izračuna - Izpiši samo vsote po postavkah
  
  Slika 30: Plače po vrstah izračuna - Izpiši samo vsote po postavkah

Izpis, kot ga dobimo, v kolikor obkljukamo: Izpiši po zaposlenih in vseh postavkah:

  
Plače po vrstah izračuna - Izpiši po zaposlenih in vseh postavkah v Excel
  
  Slika 31: Plače po vrstah izračuna - Izpiši po zaposlenih in vseh postavkah v Excel

 

14. Povzetek izplačil drugih honorarjev

Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Povzetek izplačil drugih honorarjev. Poročilo izpiše povzetek avtorskih honorarjev - bruto znesek honorarja, akontacijo dohodnine in neto znesek.

  

Izberemo ustrezne kriterije:

Obdobje od/doVnesemo obdobje za katero želimo izpis poročila. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevali obračuni plač, ki imajo mesec obračuna znotraj vnešenega obdobja.
Tip obračunaIzberemo lahko enega izmed tipov drugih honorajev za izpis. Izbiramo med naslednjimi:
vrstahonorarja.gif
Stroškovno mestoIzberemo stroškovno mesto, v kolikor jih uporabljamo na obračunih in želimo izpis za določeno stroškovno mesto.
ZaposleniV kolikor ne izberemo zaposlenega, se bodo izpisali podatki za vse zaposlene glede na način združevanja (po zaposlenih ali po stroškovnemu mestu).
Združi poIzberemo ali želimo združevanje izpisa po zasposlenih ali stroškovnemu mestu.
Tip datotekeIzberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

Ko smo vnesli vse potrebne kriterije, kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila:

  
Povzetek izplačil drugih honorarjev
  
  Slika 33: Povzetek izplačil drugih honorarjev

 

15. Izpis plačilnih list drugih honorarjev

Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Izpis plačilnih list drugih honorarjev. Poročilo izpiše plačilne liste za druge honorarje, glede na honorar, katerega si izberemo: bruto znesek, prispevek delavca in delodajalca.

  

Izberemo ustrezne kriterije:

Mesec obračuna od:/do:Izberemo obdobje za izpis. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevali obračuni honorarja, ki imajo mesec obračuna znotraj vnešenega meseca obračuna.
Tip obračunaIzberemo lahko enega izmed tipov drugih honorajev za izpis. Izbiramo med naslednjimi:
vrstahonorarja01.gif
Stroškovno mestoIzberemo stroškovno mesto, v kolikor jih uporabljamo na obračunih in želimo izpis za določeno stroškovno mesto.
Dodatne možnostiDodatno si lahko obkljukamo izpis plačilni le za zaposlene, kateri v kadrovski nimajo vpisanega e-mail naslova, ob predvidevanju, da si za ostale ne potrebujemo izpisati, samo smo jim plačilno poslali na e-mail naslov.
Tip datotekeIzberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

Ko smo vnesli vse potrebne kriterije, kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila:

  
Izpis plačilnih list drugih honorarjev
  
  Slika 35: Izpis plačilnih list drugih honorarjev

 

16. Evidenca prisotnosti

Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Evidenca prisotnosti. Poročilo izpiše podatke o prisotnosti zaposlenih, ki jih vnašamo v |Plače |Evidenca in obračun delovnih ur.

  

Izberemo ustrezne kriterije:

Obdobje od/doVnesemo obdobje za katero želimo izpis poročila. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevali obračuni plač, ki imajo mesec obračuna znotraj vnešenega obdobja.
ZaposleniV kolikor ne izberemo zaposlenega, se bodo izpisali podatki za vse zaposlene posebej na svoji strani.
Str. m.Izberemo stroškovno mesto, v kolikor jih uporabljamo na plačah in želimo izpis za določeno stroškovno mesto.
Poslovna enotaIzberemo poslovno enoto, v kolikor vodimo zaposlene po poslovnih enotah (vpisana v kadrovski na zaposlenemu).
Dodatne možnostiLahko v primeru mesečnega izpisa označimo združevanje zaposlenih na eni strani (druga slika spodaj), dodatno si lahko označimo prikaz podatkov o delovnemu času, izpis vsot po vrstah ur (redno delo, dopust, praznik...) in/ali izpis samo vrst ur, kjer imamo vrednosti.
Dodatne koloneIzberemo lahko še eno ali več možnosti za dodatne kolone za druge vrste nadomestil, ki privzeto niso zajete na poročilu:
dodatne_kolone_prisotnost.gif
Tip datotekeIzberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

Ko smo vnesli vse potrebne kriterije, kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila:

  
Evidenca prisotnosti
  
  Slika 37: Evidenca prisotnosti

Izpis evidence prisotnosti, kjer imamo izpis v enemu mesecu za več zaposlenih na eni strani:

  
Evidenca prisotnosti - več zaposlenih na eni strani
  
  Slika 38: Evidenca prisotnosti - več zaposlenih na eni strani

 

17. Priloga S-1 (prispevki za starševsko varstvo)

Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Priloga S-1 (prispevki za starševsko varstvo. Poročilo izpiše obrazec S-1 (PODATKI O ZAPOSLITVI IN O PLAČI OZIROMA OSNOVI, OD KATERE SO BILIOBRAČUNANI PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO)

  

Izberemo ustrezne kriterije:

Obdobje od/doVnesemo obdobje za katero želimo izpis poročila.
ZaposleniVnos podatka je obvezen - poročilo lahko izpisujemo le za posameznega zaposlenega.

Ko smo vnesli vse potrebne kriterije, kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila:

  
Priloga S-1
  
  Slika 40: Priloga S-1

 

18. Izpis obrazca za zavod za zaposlovanje - potrdilo o višini plače

Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Izpis obrazca za zavod za zaposlovanje - potrdilo o višini plače. Poročilo izpiše obrazec s podatki o bruto plači, izplačilu, nadomestilo, manjkajočih mesecih za delovno dobo in osnovo od katere so bili obračunani prispevki.

  

Izberemo ustrezne kriterije:

Obdobje odVnesemo obdobje - mesec za katero želimo izpis poročila.
ZaposleniVnos podatka je obvezen - poročilo lahko izpisujemo le za posameznega zaposlenega.

Ko smo vnesli vse potrebne kriterije, kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila:

  
Izpis obrazca za zavod za zaposlovanje - potrdilo o višini plače
  
  Slika 42: Izpis obrazca za zavod za zaposlovanje - potrdilo o višini plače

 

19. Obrazec ER28

Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Obrazec ER28. Poročilo izpiše obrazec s podatki o urah zavarovalne osnove v določenemu letu za zaposlenega in bruto osnovi.

  

Izberemo ustrezne kriterije:

LetoVnesemo obdobje - mesec za katero želimo izpis poročila.
ZaposleniVnos podatka je obvezen - poročilo lahko izpisujemo le za posameznega zaposlenega.
Dodatne možnostiIzpis imamo le za posameznega zaposlenega oz. dodatni pogoj lahko izpišemo vse zaposlene kot seznam.
Tip datoteke

Ko smo vnesli vse potrebne kriterije, kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila:

  
Obrazec ER28
  
  Slika 44: Obrazec ER28

 

20. Obrazec M4

Preden obrazec izpišemo moramo imeti vpisano registrsko številko zavezanca, ki smo jo dobili od ZPIZ-a. Številka se vpiše v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Kadri, obračun plač in letno poročanje v polje Reg. št. delodajalca pri ZPIZ.

Ko smo kliknili na povezavo Podatki za obrazec M4/M8 od leta 2008, se nam odpre maska:

  
Podatki za obrazec M4
  
  Slika 45: Podatki za obrazec M4

Na voljo imamo gumbe Dodaj vrstico, Uvoz iz obračunov plač, Dodaj nov fond ur in Brisanje fonda letnih ur.

Obrazec M4 zpisujemo z gumbom Tiskanje v MS Word-u, OpenOffice.org ali PDF Adobe Acrobat. Možnost imamo, da natisnemo obrazec M4 za zaposlene posebej, prav tako v treh različnih formatih.

Končni izgled obrazca

  
Obrazec M4
  
  Slika 46: Obrazec M4

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023