Rekapitulacija osebnega dohodka

Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Rekapitulacija osebnega dohodka. Poročilo izpiše podatke o bruto zneskih plač, neto zneskih plač, povračilih, prispevkih, akontaciji dohodnine, odtegljajih, nadomestilih.

  

Izberemo ustrezne kriterije:

Obdobje od/doVnesemo obdobje za katero želimo izpis poročila. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevali obračuni plač, ki imajo mesec obračuna znotraj vnešenega obdobja.
ZaposleniV kolikor ne izberemo zaposlenega, se bodo izpisali podatki za vse zaposlene posebej na svoji strani.
Izpis zaIzberemo ali želimo izpis samo za zaposlene, ki so označeni, kot invalid ali samo za zaposlene, ki niso označeni, kot invalid. V kolikor nič ne označimo, se bodo izpisali vsi.
Tip datotekeIzberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

Ko smo vnesli vse potrebne kriterije, kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila:

  
Rekapitulacija osebnega dohodka
  
  Slika 2: Rekapitulacija osebnega dohodka

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024