Povzetek izplačil drugih honorarjev

Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Povzetek izplačil drugih honorarjev. Poročilo izpiše povzetek avtorskih honorarjev - bruto znesek honorarja, akontacijo dohodnine in neto znesek.

  

Izberemo ustrezne kriterije:

Obdobje od/doVnesemo obdobje za katero želimo izpis poročila. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevali obračuni plač, ki imajo mesec obračuna znotraj vnešenega obdobja.
Tip obračunaIzberemo lahko enega izmed tipov drugih honorajev za izpis. Izbiramo med naslednjimi:
vrstahonorarja.gif
Stroškovno mestoIzberemo stroškovno mesto, v kolikor jih uporabljamo na obračunih in želimo izpis za določeno stroškovno mesto.
ZaposleniV kolikor ne izberemo zaposlenega, se bodo izpisali podatki za vse zaposlene glede na način združevanja (po zaposlenih ali po stroškovnemu mestu).
Združi poIzberemo ali želimo združevanje izpisa po zasposlenih ali stroškovnemu mestu.
Tip datotekeIzberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

Ko smo vnesli vse potrebne kriterije, kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila:

  
Povzetek izplačil drugih honorarjev
  
  Slika 2: Povzetek izplačil drugih honorarjev

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024