Izpis plačilnih list za več mesecev

Poročilo uporabimo, ko želimo izpisati plačilne liste za več mesecev. Izpiše nam za izsrano obdobje podatke o bruto zneskih plač, neto zneskih plač, povračilih, prispevkih, akontaciji dohodnine, odtegljajih, nadomestilih. Na voljo je v meniju |Poročanje |Vsa poročila  |Obračun plač in ostalih prejemkov |Izpis plačilnih list za več mesecev.

  
Vnosna maska za izbiro kriterijev izpisa poročila
  
  Slika 1: Vnosna maska za izbiro kriterijev izpisa poročila

Nastavitev kriterijev za izpis poročila:

Obdobje/obračunIzberemo od/do katerega meseca želimo izpisati plačilne liste. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevali obračuni plač za izbrano obdobje ali pa izberemo točno določen obračun plače.
ZaposleniIzberemo zaposlenega za katerega želimo izpis plačilne liste. V kolikor ne izberemo nobenega, bodo izpisani podatki za vse zaposlene, razdeljeni po straneh.
Stroškovno mestoV kolikor na obračunu plače uporabljamo stroškovna mesta, lahko izberemo izpis plačilnih list za izbrano stroškovno mesto.
Dodatne možnostiObkljukamo lahko možnost za izpis plačilnih list samo za zaposlene brez e-mail naslova. Če obkljukamo možnost "Združi obračune istega zaposlenega znotraj posameznega paketa" se bo izpisala skupna plačilna lista za vse obračune znotraj izbranega meseca.
Izpis plačilne liste v tujem jezikuIzberemo lahko jezik za izpis plačilne liste.
Tip datotekeIzberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

S klikom na gumb Zaženi.gifzaženemo poročilo:

  
Izpis plačilnih list za več mesecev
  
  Slika 2: Izpis plačilnih list za več mesecev

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024