Izračun odpravnine za zaposlene

Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Izračun odpravnine za zaposlene. Poročilo izpiše podatke o pripadajoči odpravnini za zaposlene, kjer se upoštevajo zadnji trije zaključeni obračuni plače pred datumom na katerega izpisujemo poročilo. Pridobimo podatke o zadnjih treh bruto plačah, povprečju, delovni dobi, količniku po kateremu se je računalo in bruto znesek odpravnine.

  

Izberemo ustrezne kriterije:

Na datumVnesemo datum na katerega želimo preveriti višino odpravnine za zaposlene.
ZaposleniV kolikor ne izberemo zaposlenega, se bodo izpisali podatki za vse zaposlene posebej na svoji strani.
Tip datotekeIzberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

Ko smo vnesli vse potrebne kriterije, kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila:

  
Izračun odpravnine za zaposlene
  
  Slika 2: Izračun odpravnine za zaposlene

Za izračun se uporabi povpreček zadnjih treh plač, ki ga delimo s količnikom. Nato pa se dodatno preveri ali je oseba bila zaposlena več, kot dve leti ali manj. Če je bila zaposlena manj se odpravnina računa po mesecih, če pa je oseba zaposlena dve leti ali več pa se meseci več ne upoštevajo ampak samo poslovna leta.

Pri tem se upoštevajo naslednji količniki:

  • če gre za zaposlitev do 11 let je količnik 5,
  • če gre za zaposlitev od 11 do 20 let je količnik 4
  • če je zaposlitev nad 20 let je količnik 3)

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024