Uvoz partnerjev iz datoteke

V program e-racuni lahko uvozimo podatke o partnerjih (kupcih in dobaviteljih) v kolikor si predhodno pripravimo datoteko v pravilni obliki. Datoteka je lahko v formatu Excel, Openoffice Calc, csv.

Datoteka mora vsebovati podatke v naslednjem vrstnem redu:

1.Šifra partnerja.
2.Naziv partnerja.
3.Priimek partnerja.
4.Ime partnerja.
5.Ulica.
6.Poštna številka.
7.Pošta kraj.
8.Telefon.
9.FAX.
10.ID št. za DDV ali davčna številka.
11.Matična številka.
12.Šifra kupca.
13.STM kupca.
14.Šifra dobavitelja.
15.STM dobavitelja.
16.TRR.
17.Email naslov.
18.Homepage naslov.
19.Mobilni telefon
20.Pravna oblika
......

V kolikor želite lahko stolpec s poštno številko pustite prazen in poštno številko vpišete v isti stolpec, kot je kraj npr. 2000 Maribor.

Struktura datoteke za uvoz podatkov je identična strukturi datoteke, ki jo dobimo ob izvozu partnerjev v preglednico. Zaporedje stolpcev prikazuje naslednji primer:

  
Struktura datoteke za uvoz partnerjev
  
  Slika 1: Struktura datoteke za uvoz partnerjev

Ko smo datoteko pripravili v ustreznem formatu lahko partnerje uvozimo v meniju |Partnerji |Vsi partnerji kjer kliknemo na gumb za meni z dodatnimi možnostmi, kot kaže slika:

  
Meni z dodatnimi možnostmi za uvoz partnerjev
  
  Slika 2: Meni z dodatnimi možnostmi za uvoz partnerjev

Odpre se nam maska za uvoz partnerjev:

  
Maska za uvoz partnerjev
  
  Slika 3: Maska za uvoz partnerjev

S klikom na gumb Brskaj poiščemo datoteko, ki smo si jo predhodno kreirali, nastavimo ustrezne nastavitve in potrdimo uvoz podatkov s klikom na gumb Uvozi podatke.

Podatki se nam bodo uvozili v meni |Partnerji |Vsi partnerji, v kolikor pa bi želeli uvoziti samo kupce oz. dobavitelje ločeno pa je to opisano v navodilih na strani Uvoz kupcev iz datoteke oz. Uvoz dobaviteljev iz datoteke

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023