Uvoz dostavnih naslovov kupcev iz datoteke

V kolikor ima kupec več dostavnih naslovov in bi bilo zamudno le te vnašati v program lahko seznam dostavnih naslovov uvozimo iz preglednice oz. excel datoteke. Datoteka je lahko v formatu Excel, Openoffice Calc, csv.

V kolikor želimo uvoziti šifrant dostavnih naslovov za točno določenega kupca to uredimo tako, da najprej poiščemo kupca v meniju |Partnerji |Kupci ter kliknemo na naziv kupca. Odpre se nam maska z osnovnimi podatki kupca:

  
Osnovni podatki kupca
  
  Slika 1: Osnovni podatki kupca

Za uspešen uvoz mora datoteka biti pripravljena v ustrezni strukturi in mora vsebovati podatke v naslednjem vrstnem redu:

1.Šifra partnerja.
2.Šifra kupca.
3.Šifra dobavitelja.
4.Naziv partnerja.
5.Naziv (naziv dostavnega naslova).
6.Ulica.
6.Poštna številka.
7.Kraj.
8.Država.
8.Telefon.
9.Fax.
10.Kod naslova (lahko uporabimo recimo za GLN št.).
11.Stroškovno mesto.
12.E-mail naslov.

Struktura datoteke za uvoz podatkov je identična strukturi datoteke, ki jo dobimo ob izvozu dostavnih naslovov v preglednico, kot prikazano na sliki:

  
Izvoz šifranta dostavnih naslovov kupca
  
  Slika 2: Izvoz šifranta dostavnih naslovov kupca

  • primer datoteke z dostavnim naslovom kupca:

dostavniNasloviKupca_01.xls
Velikost: 19,50 kB

Ko smo datoteko pripravili ali dopolnili v ustreznem formatu lahko dostavne naslove kupca uvozimo v meniju |Partnerji |Kupci kjer kliknemo na izbranega kupca ter v meniju z dodatnimi možnostmi izberemo funkcijo, kot kaže slika:

  
Meni z dodatnimi možnostmi za uvoz dostavnih naslovov kupcev
  
  Slika 3: Meni z dodatnimi možnostmi za uvoz dostavnih naslovov kupcev

Odpre se nam maska za uvoz dostavnih naslovov:

  
Maska za uvoz dostavnih naslovov kupcev
  
  Slika 4: Maska za uvoz dostavnih naslovov kupcev

Poiščemo datoteko, ki smo si jo predhodno kreirali in shranili na računalniku ter potrdimo uvoz podatkov s klikom na gumb Uvozi podatke.

Podatki se nam bodo uvozili na posameznega kupca in bodo vidni na kupcu v rubriki Dostavni naslovi, kot kaže slika:

  
Šifrant dostavnih naslovov posameznega kupca
  
  Slika 5: Šifrant dostavnih naslovov posameznega kupca

Uvoz dostavnih naslovov kupca je na voljo na posameznem kupcu ali pa preko seznama z dodatnimi možnostmi v meniju |Partnerji |Vsi partnerji in |Partnerji |Kupci

  

Dostavni naslov lahko po uvozu spremenimo ali uredimo tudi v programu tako, da v podatkih kupca kliknemo na rubriko Dostavni naslovi in na naziv dostavnega naslova ter v vnosni maski popravimo ali dopolnimo željene podatke:

  
Urejanje podatkov dostavnega naslova kupca
  
  Slika 7: Urejanje podatkov dostavnega naslova kupca

Ko smo podatke dopolnili jih ne smemo pozabiti potrditi in shraniti!

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024