Dodeljevanje nivoja dostopa na dokumentu

Ko smo na uporabniku določili nivo dostopa lahko to storimo še na dokumentih.

Najprej je potrebno na samem dokumentu (konto, STM, itd.) določiti nivo dostopa, kot je razvidno na spodnji sliki (primer za konto):

  
Določanje nivoja dostopa na dokumentu
  
  Slika 1: Določanje nivoja dostopa na dokumentu

Nivo dostopa lahko na uporabniku in ostalih dokumentih določimo le v primeru, da imamo dodeljen privilegij za spreminjanje stopnje zaupnosti na dokumentih in drugih uporabnikih

Glede na stopnjo zaupnosti, ki smo jo določili na dokumentu bo lahko do tega dokumenta dostopal le uporabnik, ki je na enakem nivoju. Na ta način preprečimo, da bi uporabnik, ki naj ne bi videl določenih dokumentov, do njih tudi dostopal.


 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024