Skupine kupcev

Program omogoča, da posamezne kupce, ki smo jih že vnesli v program ali jih še bomo, vežemo na določeno skupino kupcev. To je uporabno predvsem kadar želimo več kupcem hkrati nastaviti drugačne cene artiklov iz našega šifranta artiklov oz. nastaviti privzeti popust. Tako ni potrebno tega nastavljati za vsakega kupca posebej.

Preden lahko to naredimo je potrebno najprej vnesti šifrant skupin kupcev.

Kako se šifrant skupin kupcev vnese, je opisano na strani Vnos nove skupine kupcev [1].

Kako pa nato na samemu kupcu izberete skupino v katero spada, pa si lahko pogledate na strani dodelitev skupine na nivoju kupca [4].

 

1. Vnos nove skupine kupcev

Novo skupino kupcev vnesemo tako, da v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Šifranti podjetja |Skupine kupcev kliknemo skrajno desno na gumb Vnos novega

Po kliku na zgoraj omenjeni gumb, se nam odpre maska za vnos podatkov skupine kupcev:

  
Vnos nove skupine kupcev
  
  Slika 1: Vnos nove skupine kupcev

Za posamezno skupino kupcev lahko uvozimo posebej določene cenik artiklov [2]

 

2. Uvoz cenika artiklov za posamezno skupino kupcev

Včasih ni dovolj, da lahko za določeno skupino kupcev nastavimo le privzet popust pri izdelavi računa. Velikokrat namreč določeni kupci zahtevajo oz. si izpogajajo povsem svoje, drugačne cene izdelkov. V ta namen nam program omogoča, da si za posamezno skupino kupcev izvozimo prednastavljen oz. splošni cenik artiklov, ki ga dopolnimo z ustreznimi, posebej dogovorjenimi cenami in ga uvozimo nazaj na posamezno skupino kupcev.

Uvoz cenika artiklov na posamezno skupino kupcev se izvede tako, da odpremo skupino kupcev in na njej preko menija za izmenjavo podatkov izberemo možnost uvoza cenika artiklov za skupino kupcev:

  
Uvoz cenika artiklov za izbrano skupino kupcev
  
  Slika 2: Uvoz cenika artiklov za izbrano skupino kupcev

Ker mora biti datoteka za uvoz iz Excela v ustrezni obliki, predlagamo, da si najprej cenik artiklov preko tega istega menija izvozite v Excel in to isto datoteko le dopolnite s pravimi cenami ter jo uvozite nazaj v program.

Primer datoteke za uvoz cenika na skupino kupcev:

uvoz_cenik_skupinaKupca.xls
Velikost: 19,00 kB

Izvoz cenika za skupino, si lahko pogledate tukaj.

 

3. Izvoz cenika artiklov za posamezno skupino kupcev

Cenik si izvažamo z namenom, da:

To dosežemo, da v pojavnemu oknu, ki se odpre za izvoz, označimo kljukico pri "Izvozi le artikle, ki že imajo nastavljeno ceno." (glej skliko spodaj). Imamo pa možnost izvoza cenika v domači valuti EUR ali tuji valuti, kar tudi pred izvozom izberemo:

  
Izvoz cenika artiklov za izbrano skupino
  
  Slika 3: Izvoz cenika artiklov za izbrano skupino

Takoj ko začnemo z ustvarjanjem skupine kupcev za določen cenik, je smiselno sprva izvoziti vse artikle in filtrirati datoteko na samo tiste, ki pridejo v upoštev za dano skupino.

 

4. Dodelitev skupine na nivoju kupca

Ko že imate ustvarjene skupine kupcev, je potrebno še na nivoju kupca izbrati v katero skupino spada in se zanj upoštevajo določeni popusti.

V programu greste pod |Partnerji |kupci in izberete vašega kupca. Pod meni "Pogoji poslovanja" na skrajno levi strani izberete gumb spremeni in izberete skupino kupca, kot kaže spodnja slika.

  
Izbira skupine na določenemu kupcu.
  
  Slika 4: Izbira skupine na določenemu kupcu.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024