Skupine kupcev

Program omogoča, da posamezne kupce, ki smo jih že vnesli v program ali jih še bomo, vežemo na določeno skupino kupcev. To je uporabno predvsem kadar želimo več kupcem hkrati nastaviti drugačne cene artiklov iz našega šifranta artiklov oz. nastaviti privzeti popust. Tako ni potrebno tega nastavljati za vsakega kupca posebej.

Preden lahko to naredimo je potrebno najprej vnesti šifrant skupin kupcev.

Kako se šifrant skupin kupcev vnese, je opisano na strani Vnos nove skupine kupcev.

Kako pa nato na samemu kupcu izberete skupino v katero spada, pa si lahko pogledate na strani dodelitev skupine na nivoju kupca.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023