Poslovni partnerji

V modulu Partnerji vodimo evidenco o vseh poslovnih partnerjih, ki lahko nastopajo, kot:

Posamezen partner lahko ima tudi vlogo različnih tipov partnerja. Tako je lahko en partner označen, kot kupec in kot dobavitelj.

Pri vnosu partnerja lahko vnesemo poljubno šifro, ki sicer ni obvezen podatek, je pa priporočljiv. Po šifri partnerja se lahko namreč pri posodobitvi celotnega šifranta v obliki izvoza in uvoza podatkov preverja ali tak partner v šifrantu že obstaja.

Poleg naziva in davčne številke bomo tako lahko partnerje iskali tudi po šifri partnerja.

  
Ročni vnos šifre partnerja
  
  Slika 1: Ročni vnos šifre partnerja

Šifro partnerja lahko vnesemo ročno ali pa jo generira program na osnovi nastavitev številčenja partnerjev. Program dodeli naslednjo mogočo šifro s klikom na gumb, kot kaže slika:

  
Generiraj šifro partnerju
  
  Slika 2: Generiraj šifro partnerju

Po kliku na gumb za generiranje nove šifre partnerja, bo program tako dodelil naslednjo možno šifro partnerja v zaporedju.

V kolikor dodeljeno šifro ročno spremenimo ali popravimo dejansko prekinemo zaporedje oz. resetiramo števec kar pomeni, da program ne bo več samodejno mogel dodeliti naslednje šifre Potrebno bo števec ponovno nastaviti na pravilno naslednjo zaporedno šifro!

Števec si lahko ustvarimo ali ponastavimo v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Nastavitve števcev, kjer izberemo začetno številko in pa po potrebi tudi fomrulo.

  
Nastavitev števca
  
  Slika 3: Nastavitev števca

V kolikor imamo nastavljen števec za šifriranje partnerja in dodatno obkljukano možnost Avtomatska dodelitev šifre partnerja ob vnosu novega partnerja v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Poslovanje, se bo šifra pri kreiranju novega partnerja zgenerirala samodejno.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024