Evidenca PR

V evidenco PR se zavedejo prejeti dokumenti, kateri gredo v obračun DDV:

Evidenco PR najdemo v meniju |Finance |Obračun DDV v kolikor izberemo željeno obdobje obračuna DDV - tretji zavihek.

  
Evidenca prejetih računov
  
  Slika 1: Evidenca prejetih računov

Pregled evidence ločimo na tri sekcije:

  1. Tiskanje evidence PR

  • Samodejno zajetih dokumentov v obračun DDV ne moremo brisati in urejati ampak je potrebno ustrezno popraviti dokument, da se ta zavede v drugo obdobje DDV, če je to potrebno.
  • Ročno dodane dokuemente v evidenco PR lahko poljubno brišemo in urejamo.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2021