Napaka št. 130: Podjetje, ki je navedeno v podatkih o skladišču ne obstaja

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024