Napaka št. 125: Uporabnik nima pravic za upravljanje stroškovnega mesta, ki je navedeno v skladišču

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024