Napaka št. 116: V spletni aplikaciji obstaja več skladišč z istim unikatnim identifikatorjem

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023