Pregled in iskanje POS računov

V programu e-računi POS client boste zraven vpogleda v seznam vseh izstavljenih maloprodajnih računov imeli tudi možnost hitrega iskanja in pregledovanja računov po željenih kriterijih.

Pregled POS računov lahko omejite po:

  
Pregled izdanih računov in možnih kriterijev za iskanje POS računov
  
  Slika 1: Pregled izdanih računov in možnih kriterijev za iskanje POS računov

Postopek za izstavljanje POS računov je hiter in enostaven. Masko za vnos novega POS računa odpremo s klikom na gumb Novi račun oz. na tipko F8 na tipkovnici:

  
Vnos novega POS računa
  
  Slika 2: Vnos novega POS računa

V nadaljevanju dopolnite podatke oz. vsebino računa:

Način plačila lahko določite znotraj padajočega menija, v polju Način plačila:

  
Zaključek vnosa POS računa
  
  Slika 3: Zaključek vnosa POS računa

Izstavitev računa zaključite s klikom na gumb Shrani/Izstavi (F5). V oknu, ki se nam prikaže lahko tudi razdelimo znesek med različne načine plačil računov. V primeru uporabe izgleda za izpis COMPLEX3, se nam različna rekapitulacija po plačilih tudi izpiše na računu:

  
Shrani in izstavi račun - okno po kliku na gumb "Shrani/Izstavi"
  
  Slika 4: Shrani in izstavi račun - okno po kliku na gumb "Shrani/Izstavi"

Računu bo dodeljena zaporedna številka in bo avtomatsko poslan na overitev na FURS. Sledi avtomatski izpis računa, z vsemi zakonsko obveznimi podatki (ZOI, EOR, črtno/QR kodo , )

Vsi računi, ki jih izstavitve v programu POS client se z avtomatsko sinhronizacijo prenesejo v aplikacijo e-računi. Dostopate jim lahko preko modula |Prodaja |Računi POS, kjer so prav tako na voljo različni kriteriji za iskanje in pregledovanje računov:

  
Pregled in iskanje POS računov v aplikaciji e-računi
  
  Slika 5: Pregled in iskanje POS računov v aplikaciji e-računi

Na podlagi računov, izstavljenih v programu POS client, se v aplikaciji e-računi avtomatsko kreirajo dobavnice za prodane artikle in se s tem posledično spremeni zaloga artiklov na POS maloprodajnem skladišču.

  
Avtomatsko kreiranje dobavnice za posamezne POS račune, na katerih so dodani artikli, za katere vodite zalogo
  
  Slika 6: Avtomatsko kreiranje dobavnice za posamezne POS račune, na katerih so dodani artikli, za katere vodite zalogo

Konec delovnega dne je potrebno narediti še zaključek blagajne [4].

 

1. Dodajanje artiklov na POS račun

Ob inštalaciji programa POS client se iz aplikacije e-računi v program POS client avtomatsko prenese šifrant artiklov in stanje zalog na POS skladišču.

Za pregled šifranta artiklov in/ali za dodajanje prodajnega artikla na račun, je potrebno klikniti na gumb Iskanje F1, ali ročno vnesti šifro/črtno kodo artikla v polje Šifra/Črtna koda. V kolikor uporabljate čitalec črtne kode, se najprej postavite v polje Šifra/Črtna koda in zatem s čitalcem odčitajte črtno kodo artikla.

Če kliknete na gumb Iskanje F1, se bo v nadaljevanju prikazal šifrant vseh vaših prodajnih artiklov oziroma podatki le tistega prodajnega artikla, katerega šifro/črtno kodo ste vpisali v polje 'Šifra/Črtna koda':

  
Pregled in iskanje artiklov na POS maloprodajnem skladišču
  
  Slika 7: Pregled in iskanje artiklov na POS maloprodajnem skladišču

V POS client šifrantu lahko artikle iščete in pregledujete po različnih kriterijih kot so šifra, opis, črtna koda, dobavitelji, skupina artiklov:

  
Vnos šifre/črne kode artikla in pregled podatkov o artiklu
  
  Slika 8: Vnos šifre/črne kode artikla in pregled podatkov o artiklu

Izbrani artikel lahko dodate na račun s dvojnim klikom ali pa se postavite na naziv artikla in zatem kliknite na tipko enter na tipkovnici oz. na gumb V redu na dnu strani. Artikel bo avtomatsko prenesen na račun, kot je prikazano na sliki spodaj:

  
Prenos artikla iz šifranta na račun
  
  Slika 9: Prenos artikla iz šifranta na račun

Za spremembo količine artikla, ki ste ga dodali na POS račun, je potrebno dvakrat klikniti na naziv artikla in v masko, ki se zatem odpre, vpisati željeno količino. Postopek je prikazan na sliki spodaj:

  
Vnos količine prodanih artiklov
  
  Slika 10: Vnos količine prodanih artiklov

Ko zaključite z vnosom količin, kliknite na gumb V redu in lahko nadaljujete z dodajanjem artiklov na račun.

Na POS maloprodajne račune lahko vnesete tudi popust, ki ga kupcu ponujate na izbrani nakup. Popust lahko vnesete za posamezni artikel ali pa za celoten znesek računa. Če želite vnesti popust za posamezni artikel, potrebno je dvakrat klikniti na naziv artikla, ki ste ga že dodali na račun in v masko, ki se zatem odpre vpisati odstotek popusta:

  
Vnos popusta za posamezni artikel
  
  Slika 11: Vnos popusta za posamezni artikel

Če želite vnesti popust na celoten znesek nakupa, je potrebno klikniti na gumb Shrani/Izstavi račun ter odstotek popusta vpisati v polje Popust. Vnos POS računa lahko zaključite z klikom na gumb V redu:

  
Vnos popusta na celoten nakup
  
  Slika 12: Vnos popusta na celoten nakup

 

2. Vnos kupca/partnerja na POS račun

Ob inštalaciji programa POS client se iz aplikacije e-računi v program POS client avtomatsko prenese šifrant kupcev.

Pri dodajanju kupca/partnerja na POS račun se lahko poslužujete avtomatskega prenosa podatkov iz vašega obstoječega šifranta kupcev v programu POS client, oziroma ročnega vnosa podatkov direktno na račun, v kolikor partnerja še nimate vpisanega v internem šifrantu.

Če želite kupca izbrati iz obstoječega šifranta, kliknite na gumb Iskanje[F2]  oz. na tipko F2 na tipkovnici. V nadaljevanju se bo prikazal seznam kupcev, ki jih vodite v šifrantu. Kupce lahko poiščete po nazivu, davčni številki, šifri partnerja, ali poštni številki/kraju. Za dodajanje kupca na račun je potrebno dvakrat klikniti na naziv kupca ali pa označiti kupca in za tem na dnu strani izbiro potrditi s klikom na gumb V redu:

  
Dodajanje kupca na POS račun iz obstoječega šifranta kupca
  
  Slika 13: Dodajanje kupca na POS račun iz obstoječega šifranta kupca

Podatke o kupcu, ki ga ne vodite v šifrantu, lahko na račun dodate ročno. Postopek prikazuje slika spodaj:

  
Ročni vnos podatkov o kupcu na POS račun
  
  Slika 14: Ročni vnos podatkov o kupcu na POS račun

Kadar podatke o novem kupcu vpišete ročno, se le-ti ob izstavitvi računa avtomatsko prenesejo v vaš šifrant kupcev.

 

3. Zaključek blagajne neposredno v programu e-racuni POS

Po odjavi iz programa e-racuni POS client je mogoče avtomatsko izdelati tudi zaključek blagajne oz. dnevni iztržek neposredno iz programa e-racuni POS client.

  
Zakjuček blagajne v aplikaciji POS
  
  Slika 15: Zakjuček blagajne v aplikaciji POS

V aplikaciji POS se nam v zaključek vedno vzamejo vsi računi, ki še niso bili zajeti v drug zaključek (to lahko pomeni tudi za več dni skupaj). V spletni aplikaciji pa lahko pod |Prodaja |Računi POS naredimo zaključek za vsak dan posebej.

Ob kliku na izdelavo zaključka se nam izpišejo vsi podatki o rekapitulaciji po plačilih za zajete račune:

  
Kreiranje zaključka blagajne
  
  Slika 16: Kreiranje zaključka blagajne

Po potrditvi pa se nam zaključek še natisne na POS tiskalnik.

  
Izpis zaključka
  
  Slika 17: Izpis zaključka

V spletni aplikaciji e-racuni.com [http://www.e-racuni.com] lahko nato ta zaključek vidimo v meniju |Blagajna |Dnevni iztržki.

  
Pregled iztržka v spletni aplikaciji
  
  Slika 18: Pregled iztržka v spletni aplikaciji

 

4. Knjiženje POS dnevnih iztržkov

Po avtomatski sinhronizaciji in prenosu POS maloprodajnih računov v aplikacijo e-računi, je možno vpisati in poknjižiti dnevni iztržek.

Avtomatsko kreiranje dnevnega iztržka zaženemo v modulu |Prodaja |Računi POS s klikom na gumb  Knjiži dnevni iztržek:

  
Zaključek blagajne in knjiženje POS dnevnega iztržka
  
  Slika 19: Zaključek blagajne in knjiženje POS dnevnega iztržka

Dnevni iztržek se avtomatsko shrani v modulu |Blagajna |Dnevni iztržki.

Zgoraj opisana funkcionalnost je na voljo uporabnikom modula Blagajna, oz. tistim uporabnikom, ki imajo dodeljen uporabniški privilegij za vnos dnevnih iztržkov:

  
Zahtevani uporabniški privilegiji za vnos dnevnih iztržkov
  
  Slika 20: Zahtevani uporabniški privilegiji za vnos dnevnih iztržkov

Podrobnejši postopek vnosa in knjiženja dnevnih iztržkov lahko preberete na straneh Vnos dnevnih iztržkov na blagajni in Knjiženje dnevnih iztržkov.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023