Knjiženje POS dnevnih iztržkov

Po avtomatski sinhronizaciji in prenosu POS maloprodajnih računov v aplikacijo e-računi, je možno vpisati in poknjižiti dnevni iztržek.

Avtomatsko kreiranje dnevnega iztržka zaženemo v modulu |Prodaja |Računi POS s klikom na gumb  Knjiži dnevni iztržek:

  
Zaključek blagajne in knjiženje POS dnevnega iztržka
  
  Slika 1: Zaključek blagajne in knjiženje POS dnevnega iztržka

Dnevni iztržek se avtomatsko shrani v modulu |Blagajna |Dnevni iztržki.

Zgoraj opisana funkcionalnost je na voljo uporabnikom modula Blagajna, oz. tistim uporabnikom, ki imajo dodeljen uporabniški privilegij za vnos dnevnih iztržkov:

  
Zahtevani uporabniški privilegiji za vnos dnevnih iztržkov
  
  Slika 2: Zahtevani uporabniški privilegiji za vnos dnevnih iztržkov

Podrobnejši postopek vnosa in knjiženja dnevnih iztržkov lahko preberete na straneh Vnos dnevnih iztržkov na blagajni in Knjiženje dnevnih iztržkov.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024