POS client

Aplikacija POS client omogoča izdajanje računov v maloprodaji. Program podpira delo v "off-line" načinu t.j. uporabo tudi v primeru, ko izpade internetna povezava. Mogoča je tudi uporaba POS tiskalnikov, POS prikazovalnikov in čitalnikov črtne kode za hitro postrežbo kupcev.

E-računi POS client replicira podatke na centralni strežnik e-računi in tako omogoča centralno vodenje zalog ter enovit šifrant artiklov in poslovnih partnerjev po celotni mreži poslovnih enot (prodajalne) določenega podjetja ter ustrezno vodenje in knjiženje blagajne.

Izdaja računov iz programa POS client od 02.01.2016 ne bo več mogoča, v kolikor ne bo poslovna enota registrirana na FURS. Certifikat mora biti veljaven in aktiven.

V kolikor certifikat še nismo aktivirali v programu sledimo navodilom na naslednji strani [17].

Program bo v tem primeru blokiral izdajanje računov dokler poslovna enota ne bo pravilno registrirana v programu.

Za kratko predstavitev programa POS client si lahko pogledamo video na spodnji povezavi:

Video za uporabo maloprodajnega programa POS client [https://youtu.be/OMd08nURZLE]

 

1. Priprava potrebnih nastavitev pred inštalacijo POS client

Pred namestitvijo POS client aplikacije na naš računalnik s operacijskim sistemom Windows bo potrebno v spletni aplikaciji https://www.e-racuni.com urediti določene nastavitve, da se bo lahko POS client nato sinhroniziral z našo bazo.

Glede na to, da se POS client uporablja za maloprodajo in bodo vsi izdani računi v programu POS client davčno potrjeni, je najprej potrebno v spletni aplikaciji nastaviti vse potrebno za davčno potrjevanje računov.

Nato je potrebno ustvariti stroškovno mesto, ki bo povezano s skladiščem na katerem bomo izdajali maloprodajne račune. Ko smo stroškovno mesto kreirali, je potrebno določiti referente oz. operaterje/blagajnike, ki bodo izdajali račune na tem stroškovnem mestu oz. v programu e-racuni POS client, ki bo vezan na to stroškovno mesto.

Nalednji korak je kreiranje nove blagajne na kateri je potrebno narediti naslednje:

Podrobna navodila za urejanje nove blagajne so na strani Vnos in urejanje POS blagajne

Program e-racuni POS lahko uporabljajo le uporabniki, ki so označeni, kot referenti za delo na blagajni in stroškovnem mestu, ki sta povezana na skladišče na katerem bomo program e-racuni POS instalirali!

Končni korak je generiranje POS unikatnega identifikatorja [4] na skladišču, kjer se bo uporabljal POS client.

Za POS client je obvezno potrebno tip skladišča označiti, kot maloprodajno skladišče

 

2. Namestitev programa POS client

Pred namestitvijo programa je potrebno v spletni aplikaciji e-racuni urediti vse potrebno za davčno potrjevanje in ustrezno nastaviti skladišče [3], ki ga bomo povezali s programom e-racuni POS client!

Pirpravili smo tudi povzetek vseh potrebnih nastavitev pred samo inštalacijo POS client [1], katere je potrebno urediti preden se lotimo naslednjega koraka!

Namestitev programa POS client poteka popolnoma avtomatsko. Ko zaženemo namestitveno datoteko programa POS client [http://tinyurl.com/yckmyzwm] nas namestitveni program vpraša za lokacijo kamor želimo namestiti program. Po določitvi lokacije se program avtomatsko namesti skozi vodeni čarovnik..

2.1 1. Namestitev

Odpremo datoteko "ERacuniPosClientSetup_SI.exe" in sledimo vsem korakom namestitve opisanim na naslednji strani navodil [2.5].

2.2 2. Urejanje privilegijev na OS Windows

Pred uporabo POS client je za pravilno delovanje POS client aplikacije potrebno ustrezno urediti privilegije na Windows operacijskem sistemu, da se bo program vedno zaganjal kot administrator in bo dovoljeno v namestitveno datoteko branje, pisanje in urejanje.

Sprava poiščemo bližnjico POS client aplikacije na namizju in izberemo desni miškin klik ter "Lastnosti" kot prikazuje slika spodaj:

  
Dodatne lastnosti bližnjice
  
  Slika 1: Dodatne lastnosti bližnjice

V lastnostih bližnjice odpremo zavihek "Združljivost" in označimo možnost, da bomo bližnjico vedno zaganjali kot administrator. Odločitev potrdimo.

  
Zaženi kot administrator
  
  Slika 2: Zaženi kot administrator

Sedaj odpremo lokacijo, kjer je aplikacija nameščena in z desnim miškinim klikom izberemo "Lastnosti":

  
Lastnosti namestitvene datoteke POS client
  
  Slika 3: Lastnosti namestitvene datoteke POS client

V zavihku "Varnost" izberemo "Uredi..." in uredimo poln nadzor branja, pisanja in urejanja za vse uporabnike, ki bodo delali na POS client aplikaciji, kot prikazuje slika spodaj:

  
Urejanje varnosti namestitvene datoteke POS client
  
  Slika 4: Urejanje varnosti namestitvene datoteke POS client

2.3 3. Povezava s tiskalnikom za POS client in ostale nastavitve

Po namestitvi tiskalnika, kateri se bo uporabljal za aplikacijo POS client je potrebno tega povezati na način, da bo tiskal iz aplikacije POS client.

Za samo urejanje nastavitev odpremo datoteko obracuni-pos.cfg katera se nahaja na lokaciji C:\ITC e-racuni POS ali C:\Program Files (x86)\ITC e-racuni POS (odvisno od različice OS Windows)

Za urejanje nastavitev tiskalnia v datoteki poiščemo sekcijo [printer] in uredimo nastavitve skladno z naslednjimi navodili [9].

Na zgornji povezavi pa najdemo tudi dodatne nastavitve POS client, katere vpišemo v sekcijo [application]. Primeri dodatnih nastavitev: prikaz zaloge v POS client aplikaciji, prikaz le pozitivne zaloge, izpis opomb itd.

2.4 4. Zaključek in uporaba aplikacije POS client

Sedaj je POS client uspešno nameščen in povezan s tiskalnikom. Vrnemo se na namizje in zaženemo bližnjico, za katero smo v enem izmed preteklih korakov nastavili, da se zaganja kot administrator.

Za predstavitev same uporabe POS client pa je na voljo naslednji video posnetek:

Video za uporabo maloprodajnega programa POS client [https://youtu.be/OMd08nURZLE]

 

2.5. Namestiteveni postopek POS client

Spodaj je koračno opisan celotni postopek namestitve POS aplikacije s pomočjo čarovnika.

Sprva poiščemo datoteko ERacuniPosClientSetup_SI.exe in jo zaženemo.


Opozorilo velja za vse uporabnike operacijskega siste,a, ki je višje različicekot Windows 8.1

Pri odpiranju *.exe datoteke za namesitev aplikacije POS pojavi naslednje opozorilo s strani Windows Defender:

  
Windows - namestitev neznanih datotek
  
  Slika 5: Windows - namestitev neznanih datotek

Program POS client ni nevarna aplikacija in lahko nadaljujete z namestitvijo. Ena izmed funkcij Microsoft Defender SmartScreen je kontrola namestitve vseh aplikacije, ki niso nameščene neposredno iz Microsoft Store in je to razlog, zakaj se obvestilo izpiše pri namestitvi POS client aplikacije.

  
Windows - namestitev neznanih datotek, nadaljevanje
  
  Slika 6: Windows - namestitev neznanih datotek, nadaljevanjeOpozorilo velja za vse uporabnike operacijskega sistema, ki je višje različice kot Windows 7

Namestimo aplikacijo neposredno na particijo (npr. C, D, F...) izven Program Files, kot to predlaga namestitveni postopek:

  
Namestitev POS client izven Program Files
  
  Slika 7: Namestitev POS client izven Program Files

Nadaljujemo s klikom na gumb Naprej.

Za vse uporabnike, ki uporabljajo opracijski sistem Windows 7 ali starejšo različico, lahko nadaljujejo namestitveni postopek s klikom na gumb Naprej:

  
Namestitev POS client v Program Files
  
  Slika 8: Namestitev POS client v Program Files

Sledimo čarovniku na naslednji korak, kjer potrdimo naziv namestitvene mape (lahko naziv tudi spremenimo) in nadaljujemo s klikom na gumb Naprej:

  
Izbira mape v meniju "Start"
  
  Slika 9: Izbira mape v meniju "Start"

Naslednji korak je izbira dodatnih opravil. Pustimo ozačeno ustvarjanje bližnjice na namizju in nadaljujemo s klikom na gumb Naprej:

  
Izbira dodatnih opravil
  
  Slika 10: Izbira dodatnih opravil

Predzadnji namestitveni korak je povzetek vseh odločitev iz preteklih korakov. Namestitev potrdimo s klikom na gumb Namesti

  
Povzetek opravil
  
  Slika 11: Povzetek opravil

Zadnji korak predlaga že zagon aplikacije, kar bomo še malenkost odložili, da uredimo ustrezne privilegije na Windows OS.

  
Odlog predloga zagona aplikacije
  
  Slika 12: Odlog predloga zagona aplikacije

 

3. Kreiranje skladišča za program POS client

Pred prvo uporabo programa POS client je potrebno v programu e-računi vnesti skladišče, ki bo namenjeno programu POS client. V kolikor že imamo maloprodajo tudi v spletni aplikaciji in bo prodaja preko POS potekala iz istega skladišča, lahko izberemo kar obstoječe skladišče. V kolikor pa vodimo ločeno še veleprodajo ali želimo novo skladišče za POS client, bo potrebno ustvariti novo skladišče. Skladišče ustvarimo v meniju |Zaloge |Skladišča kjer kliknemo na gumb Novo skladišče. Odpre se nam maska za vnos skladišča za POS client program:

  
Vnos skladišča za uporabo POS client programa
  
  Slika 13: Vnos skladišča za uporabo POS client programa

Tip skladišča za uporabo POS client mora biti maloprodajno skladišče.

OznakaVpišemo oznako našega skladišča. Vnos podatka je obvezen
Naziv skladiščaVpišemo poljuben opis za to skladišče
Tip skladiščaIzberemo tip našega skladišča.
Način vrednotenja zalogIzberemo si željeno vrednotenje.
Tip dobavniceIzbiramo med količinskimi in vrednostnimi.
Stroškovno mestoIzberemo stroškovno mesto iz seznama vnešenih stroškovnih mest, ki bo namenjeno le uporabi POS client-a.
Poslovna enotaIzberemo poslovno enoto, ki mora biti predhodno registrirana za davčno potrjevanje
BlagajnaIzberemo blagajno, katera bo namenjena in ustvarjena izključno za uporabo POS client aplikacije. Tip oz. vrsta blagajne mora biti POS client!
StatusV padajočem meniju izberemo status skladišča.
Dodatne možnosti Lahko si izberemo, da je privzeto skladišče, kar pomeni, da nam ga kot prvega ponudi tudi v splenti aplikaciji. Imamo možnost, da v kolikor ni zaloge na skladišču, blokiramo dodajanje artikla na dobavnico in v kolikor se gre za komisijsko prodajo.
Kraj izstavitve za dokumente na tem skladiščuKraj izstavitve se prikaže tudi na tisku računa iz POS client-a.
Naziv in sedež poslovne enote (za POS račun)Podatki se izpišejo tudi na tisku računa iz POS clienta zgoraj.

Podatke potrdimo s klikom na gumb V redu

V kolikor se ne bo v programu registrirala poslovna enota ne bo mogoče več kreirati POS identifikatorja za instalacijo e-racuni POS client programa.

Ko smo skladišče shranili je potrebno generirati POS identifikator [4].

 

4. Generiranje POS identifikatorja

V kolikor se ne bo v programu registrirala poslovna enota ne bo mogoče kreirati POS identifikatorja za inštalacijo e-racuni POS client programa.

Ko smo vnesli skladišče, ki je namenjeno uporabi POS client programa [3] in ga shranili, je potrebno generirati še POS identifikator. Na takšnem skladišču kliknemo na gumb Generiraj POS identifikator in program nam bo kreiral POS identifikator, ki bo izgledal nekako tako:

  
Skladišče z generiranim POS identifikatorjem
  
  Slika 14: Skladišče z generiranim POS identifikatorjem

Ko smo unikatni identifikator generirali ga je potrebno obvezno shraniti s klikom na gumb V redu

 

5. Zagon programa POS client

Pri prvi prijavi v program POS client se prijavimo z uporabniškim imenom in geslom, ki ju uporabljate za vstop v program e-računi. Maska za prijavo v program POS client izgleda tako:

  
Prijava v program POS client
  
  Slika 15: Prijava v program POS client

V primeru, da smo vpisali pravo uporabniško ime in geslo program prične z migracijo podatkovne baze. Nato pa nas vpraša za unikatni identifikator, ki smo ga generirali za izbrano POS skladišče v programu e-računi. Okno kamor skopiramo identifikator:

  
Polje kamor vpišemo oz. skopiramo naš unikatni identifikator
  
  Slika 16: Polje kamor vpišemo oz. skopiramo naš unikatni identifikator

Ko smo skopirali identifikator v to polje ga potrdimo s klikom na gumb V redu:

  
Potrditev unikatnega identifikatorja
  
  Slika 17: Potrditev unikatnega identifikatorja

Po potrditvi počakamo da se izvede inicializacija in sinhronizacija s strežnikom e-računi [6]. V kolikor je bilo vse pravilno in uspešno, se nam odpre nadzorna plošča POS client:

pos111.gif

 

6. Sinhronizacija POS client programa s strežnikom e-računi

Ko smo vnesli unikatni identifikator in to potrdili, se prične sinhronizacija programa POS client s strežnikom programa e-računi:

  
Poteka sinhronizacija s strežnikom e-računi
  
  Slika 18: Poteka sinhronizacija s strežnikom e-računi

Počakamo tako dolgo, dokler program ne konča sinhronizacije in se nam pokaže nadzorna plošča programa POS client:

  
Nadzorna plošča programa POS client
  
  Slika 19: Nadzorna plošča programa POS client

Da bi začeli program uporabljati se je potrebno vpisati [7] v program z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate za vpis v program e-računi.

 

7. Vstop oz. vpis v program POS client

V program se vpišemo s klikom na gumb buttonPrijavaPOS.gif Po kliku na ta gumb se odpre maska za vnos uporabniškega imena in gesla:

  
Vstop v program POS client
  
  Slika 20: Vstop v program POS client

V kolikor se uporabnik pogosto prijavlja, bodo najbolj pogosta uporabniška imena že shranjena in se lahko nato klikne na okno ter vpiše le geslo.

V kolikor uporabnik še ni uporabljal POS (morebiti na drugi lokaciji), je potrebno vpisati potrebne podatke, ki jih zahteva FURS za davčne blagajne.

Uporabnik je uporabnik e-racunov in ne le POS aplikacije zato je v ta namen potrebno, da se pred uporabo POS aplikacije tega uporabnika označi, kot referenta na stroškovnem mestu, ki je vezano na blagajno in skladišče, za katerega ste POS aplikacijo tudi instalirali. Uporabnika označimo, kot referenta na stroškovnem mestu v meniju |Finance |Šifranti in nastavitve |Stroškovna mesta kjer kliknemo na izbrano stroškovno mesto in na dnu na povezavo Izberi referente za stroškovno mesto.

  
Glavna maska POS client
  
  Slika 21: Glavna maska POS client

 

8. Potrebni privilegiji za delo v POS client

V primeru, ko uporabnik dela v POS clientu, je potrebno urediti privilegije za delo.

8.1 Osnovni privilegiji za delo na POS clientu

Osnova, da lahko uporabnik dela v POS client je, da ima označen privilegij v sklopu prodajnih privilegijev:

V primeru, da želimo, da naredi zaključek blagajne je dodatno potreben še:


8.2 Dodatni privilegiji za delo na POS clientu

V primeru, da imamo evidenco zaloge in je potrebno, da se na podlagi POS računa samodejno ustvari tudi dobavnica v sklopu prodajnih privilegijev:

Uporabnik, ki dela na POS clientu more biti obvezno referent na strškovnemu mestu, ki se uporablja na skladišču, kjer je vezan POS in pa blagajni.

 

9. Nastavitve POS client-a

Spodaj so našteti in opisani vsi parametri programa E-racuni POS Client, s katerimi lahko vplivamo na delovanje samega programa, nastavimo komunikacijo s strojno opremo (POS tiskalnik, POS prikazovalnik), določamo in oblikujemo parametre izpisa ter sam izpis POS računa in še mnogo več.


9.1 [Database Access] - povezava s podatkovno zbirko

SQLite uporablja se na blagajnah, ki delujejo samostojno (nimajo pomožnih blagajn)
PostgreSQL za uporabo z večimi blagajnimi - glavno in eno ali več pomožnih blagajn

9.2 [pos] - komunikacija s spletnim strežnikom E-racuni.com


9.3 [printer] - nastavitve tiskalnika in izpisa

Vrednost parametraProizvajalec/znamka tiskalnika
SPStar Micronics - splošno
SP200Star Micronics SP200
SP300Star Micronics SP300
TSP100Star Micronics TSP100
TSP650Star Micronics TSP650
STP103Samsung STP103
TM_U300AEpson TM-U300A
TMT88IIIEpson TMT88III
TMT88IVEpson TMT88IV
PP6800Posiflex PP6800
PP7000Posiflex PP7000
BTP2002NPSava BTP2002NP
BTPR880NPSava BTPR880NP
SRP275Bixolon SRP275
SRP350Bixolon SRP350
OCPP801OCPP 801
PRP058TYSSO PRP 058
PQ_OPTIPOS_RP58Optipos RP58 - tiskanje v tiskalniško vrsto *[1]
CUSTOMtiskalnik z nastavitvami po meri za komunikacijo s paralelnim/serijskim vhodom
PQ_CUSTOMtiskalnik z nastavitvami po meri za tiskanje v tiskalniško vrsto *[1]

*[1] Pri tiskanju, kjer je parameter tiskalnika "type" enak vrednosti "PQ_OPTIPOS_RP58" ali "PQ_CUSTOM", določanje parametra "port" ni potrebno. Namesto tega je potrebno določiti parameter "printerName"

COMX tiskalnik tiska preko serijskih vrat računalnika. X je potrebno nadomestiti z zaporedno številko vrat, na katera je priključen tiskalnik (npr: COM1, COM2, ...)
LPTX tiskalnik tiska preko paralelnih vrat računalnika. X je potrebno nadomestiti z zaporedno številko vrat, na katera je priključen tiskalnik (npr: LPT1, LPT2, ...)

Parameter se ne uporablja, kjer je type nastavljen kot PQ_OPTIPOS_RP58, CUSTOM ali PQ_CUSTOM - tiskalniki tega tipa tiskajo v tiskalniško vrsto in ne komunicirajo direktno s tiskalnikom preko vrat.

NOSPECIALpretvorba šumnikov v sičnike
CP852pretvorba šumnikov v vrednosti, kot je to določeno z naborom znakov CP-852
CPSP200pretvorba šumnikov v vrednosti, kot je to določeno s konverzijo na podlagi Star Micronics specifikacijo za tiskalnik Star SP200
escposV primeru da tiskalnik uporablja ESC/POS emulacijo
starline V primeru, da se gre za znamko StarLine tiskalnikov
qrVrednost se uporablja za tiskalnike, ki podpirajo izpis QR kode
qr_2Vrednost se uporablja za tiskalnike, ki podpirajo izpis QR kode in samo "qr" ne deluje.
code128 V kolikor se izbere slednja, je potrebno še vnesti v koliko vrsticah se koda izpiše. Možno je od 1-5 vrstic. Ukaz: fiscalCode128BarcodesNr=N. N predstavlja št. vrstic.
code128_2Vrednost se uporablja za tiskalnike, ki podpirajo izpis Code128 kode in samo "code128" ne deluje.
pdf417 V kolikor tiskalnik podpira izpise takšne kode, se vpiše lahko ta vrednost
pdf417_2Vrednost se uporablja za tiskalnike, ki podpirajo izpis pdf417 kode in samo "pdf417" ne deluje.

Specifikacija ESC/POS emulacijskih ukazov za POS tisklanik najdete na spodnji povezavi: http://www.diebold.com.br/mecaf/drivers/ESCPOS_Command_Thermal.pdf


9.4 [display] - nastavitve POS prikazovalnika

NORITAKENoritake pole display
PARTNERPartner Tech Corporation pole display
POSIFLEX_PD2300Posiflex PD2300 pole display
POSIFLEX_PD2300_COMPosiflex PD2300 pole display

Parameter ni potreben za prikazovalnik tipa "POSIFLEX_PD2300", ki se uporablja za prikazovalnik, priklopljen na USB vrata.


9.5 [application] - nastavitve izpisa in druge sistemske nastavitve

Spodaj so primeri oblike posameznih vrst računov za 44 znakov/vrstico:

TRUE izpis oznake programske opreme
FALSE brez izpisa oznake programske opreme
YESprikaz zaloge
NObrez prikaza zaloge
YESprikaz artiklov z pozitivno zalogo
NOprikaz vseh artiklov ne glede na stanej zaloge
TRUEizpis datuma izstavitve dokumenta
FALSEizpis datuma in ure izstavitve dokumenta v glavi dokumenta
TRUEizpis podatkov mandanta, kot je vnešeno v podatkih o podjetju (v spletni aplikaciji)
FALSEbrez izpisa podatkov o podjetju, ki jih bere iz spletne aplikacije

V kolikor v nastavitvah tiskanja v zavihku "Glava dokumenta" ni vpisanih podatkov o podjetju, se nastavitev parametra "PrintPOSinvoiceHeaderWithoutMandantData" ignorira ter se izpišejo podatki o podjetju, kot je to zavedeno v nastavitvah podatkov o podjetu!

RCNstandard RNC (tehtalne 13 mestne črtne kode)
TRUEizpis opomb
FALSEopombe se ne izpišejo
TRUEparameter "Kupec dodatno" se izpiše
FALSEparameter "Kupec dodatno" se ne izpiše
TRUEpodatki o telefonski številki in e-pošti kupca se izpišejo
FALSEpodatki o telefonski številki in e-pošti kupca se ne izpišejo
TRUEnačin plačila računa se izpiše
FALSEnačin plačila računa se ne izpiše
TRUEpo izpisu računa se izvede rez papirja
FALSEpo izpisu računa se rez papirja ne izvede
TRUEartikli z vrsto artikla polizdelek bodo sinhronizirani v POS client
FALSEartikli z vrsto artikla polizdelek ne bodo sinhrinizirani v POS client (privzeto)
TRUEsprememba cene je dovoljena
FALSEsprememba cee ni dovoljena (privzeto)
YESvrstica z rekapitulacijo dnevnega prometa se ne prikaže
NOvrstica z rekapitulacijo dnevnega prometa se prikaže
TRUE okno za izračun kalkulacije po postavkah se ob kliku prikaže
FALSE ok za izračun kalkulacije po postavkah se ob kliku ne prikaže
TRUEobvestilo se pojavi ob zapiranju programa
FALSEobvestilo se ne pojavi ob zapiranju programa
TRUEfokus se postavi v iskalno polje za iskanje artikla po šifri oz. črtni kodi artikla
FALSEfokus ostane v tabeli dodanih postavk na računu, kot privzeto
TRUEtakoj ob izstavitvi računa se nam odpre forma za vnos novega računa
FALSEtakoj ob izstavitvi računa se prikaže seznam vseh računov, kot običajno
paperlessBusinessNoob kliku na gumb "Shrani/Izstavi" se bo račun brez izjeme tudi natisnil.
paperlessBusinessYesob kliku na gumb "Shrani/Izstavi" se račun shrani in izstavi, ne pa natisne.
paperlessBusinessOnRequestob kliku na gumb "Shrani/Izstavi" bo program v novemu oknu preveril ali želimo račun še natisniti in se lahko odločimo "Da/Ne". Tiskanje na zahtevo.

Delo z večimi blagajnami, povezanimi z enim skladiščem


V primeru, ko imamo več blagajn, ki delujejo z enim skladiščem, uporabimo podatkovno zbirko PostgreSQL, saj omogoča komunikacijo s protokolom TCP/IP, kar je ključnega pomena, saj pomožna blagajna komunicira s podatkovno zbirko, ki je na drugem računalniku (ServerType=PostgreSQL).

 

10. Preverjanje izpisa črtnih kod na POS tiskalniku

Izdaja računov iz programa POS client od 02.01.2016 ne bo več možna, v kolikor ne bo poslovna enota registrirana na FURS.

Program bo v ta namen blokiral izdajo računov dokler poslovna enota ne bo registrirana.

Po 1.1.2016 bodo morali vsi gotovinski računi biti natisnjeni z ustrezno ZOI kodo katera bo sestavljena iz numeričega dela kode in seveda tudi ustrezne QR ali črtne kode. Program e-racuni POS client podpira izpis vseh zahtevanih kod to pa seveda ni nujno za POS tiskalnik, ki ga uporabljamo za tiskanje majhnih POS računov. V ta namen je sedaj na voljo nova različica (verzija) POS client aplikacije, ki omogoča uporabniku, da sam preveri oz. stestira svoj POS tiskalnik in na ta način program nastavi tako, da bo tiskal ustrezno črtno ali QR kodo, ki jo tiskalnik podpira.

Obstoječi uporabniki aplikacije e-racuni POS client za maloprodajo morajo iz zgoraj opisanega razloga svojo trenutno verzijo programa nadgraditi (v kolikor to še niso) na to zadnjo še pred 1.1.2016.

POS se nadgradi na naslednja možna načina:

  1. Uporabniki, ki še uporabljate različico POS aplikacije, ki je starejša kot 642.4, ali tisti, ki program instalirate za prvo uporabo, si aplikacijo ročno prenesite s povezave: POS nova različica programa [http://tinyurl.com/gwgn7x7] in sledite navodilom za instalacijo [2]
  2. Uporabnike, ki že imate nameščeno različico POS aplikacije 642.4, bo ob naslednjem zagonu aplikacije oz. po naslednji prijavi v e-racuni POS client program samodejno opozoril na nadgradnjo, katero potrdite in samo počakate, da se ta izvede do konca.

Podatek o različici (verziji) POS aplikacije se nahaja na vrhu nadzorne plošče programa e-racuni POS client, po prvi uspešni prijavi v POS.

11. Po uspešni instalaciji nove verzije oz. nadgradnje POS aplikacije boste lahko testirali izpis črtnih ali QR kode zato sledite spodnjim korakom

1. Zagon POS aplikacije - prva prijava v POS

  
Vnos uporabniškega imena in gesla
  
  Slika 26: Vnos uporabniškega imena in gesla


2. Ponovna prijava v POS

  
Vnos uporabniškega imena in gesla
  
  Slika 27: Vnos uporabniškega imena in gesla


3. Na nadzorni plošči klik na gumb Nastavitve programa in POS naprav

  
Vstop v nastavitve
  
  Slika 28: Vstop v nastavitve

4. Po kliku na gumb se odpre čarovnik spodaj na sliki. V meniju je potrebno preveriti nastavitve katere so obarvane z rdečo barvo.

  1. Opozorilo, da certifikat še ni prisoten lokalno na računalniku. Verjetnost je, da certifikat še ni uvožen v spletni aplikaciji - Uvoz digitalnega certifikata.
  2. Opozorilo, da poslovna enota še ni prijavljena davčnemu organu FURS. Verjetnost je, da poslovna enota še ni potrjena v spletni aplikaciji - Vnos oznake poslovnega prostora.
  3. Opozorilo, da še ni nastavljenih ustreznih parametrov za izpis črtne kode (možnost v rdečem okvirju) - to nastavitev uredite sedaj.

  
Nastavitve
  
  Slika 29: Nastavitve

5. V čarovniku za testiranje izpisa kliknete na gumb ESC/POS emulacija ali StarLine modulacija. Potrebno je upoštevati navodila v čarovniku namestitve, katera vodijo uporabnika za pravilno izbiro gumba.

  
Izbira nastavitve
  
  Slika 30: Izbira nastavitve

6. Po pravilni izbiri v točki "5." tiskalnik zaporedno natisne črtne kode po zaporednih številkah od 1 - 8. V spodnjem obrazcu potrdite izbiro tiste črtne kode, ki se je pravilno izpisala, glede na zaporedno številko testa - klik na gumb Shrani nastavitev in zapri okno.

  
Tisk črtnih kod in potrditev izbire
  
  Slika 31: Tisk črtnih kod in potrditev izbire

V kolikor tiskalnik ne natisne grafike črtnih kod in izpiše le numeročne črtne kode, je potrebna ponovitev točke "6." z izbiro drugega gumba.

V primeru, da tiskalnik sploh ne natisne grafike črtnih kod, preverite zmožnost vašega tiskalnika za tiskanje črtnih kod (specifikacija tiskalnika) in se posvetujte s ponudniki o novem tiskalniku, kateri tisk črtnih kod (QR, CODE128, ali PDF417) podpira.

 

12. Seznam ukazov za izpis avtomatskih besedil v glavi/nogi POS računa

V glavi ali/in nogi izpisa računa iz POS clienta, je možno vnesti ukaze. Ti ukazi nam nato avtomatsko izpišejo določene komponente samega računa (npr. datum izstavitve, čas izstavitve) ali podatke o uporabniku, podjetju (naslov, izstavljalec itd.).

V kolikor želimo, da se izpis glave/noge po meri izpisuje, je potrebno v datoteko obracuni-pos.cfg vpisati parameter:

PrintPOSinvoiceHeaderWithoutMandantData=TRUE

Vpišemo ga pod poglavje [application]. Več o parametrih na naslednji povezavi [9].

V spletni aplikaciji si lahko v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Nastavitve videza dokumentov izberemo vrsto dokumenta POS client račun (maloprodaja) in stroškovno mesto, katero je vezano na POS client skladišče.

V zavihkih Glava dokumenta in Noga dokumenta si urejamo izpise po meri, shranimo.

Avtomatski ukazi, katere lahko vključimo v besedila glave/noge so v POS clientu sledeči:

 

13. Bližnjice za delo v POS client-u

POS client je aplikacija za maloprodaja, ki nam omogoča hitro obdelavo visoko-frekvenčne prodaje. V ta namen imamo za še hitrejše delo, bližnjice na tipkovnici katere se lahko poslužujemo v določenih primerih namesto uporabe miške. Bližnjice so naslednje:

Tipka (bližnjica)Opis bližnjice
F1iskanje v pregledu in iskanju vseh izstavljenih računov za določeno obdobje
F2odpiranje seznama vseh kupcev; v kolikor pred klikom na F2 vpišemo katerega kupca želimo poiskati, se nam upoštevajo vnešeni podatki
F3odpiranje okna za vnos podatkov za plačilo
F4tiskanje računa (v kolikor še ta ni bil izstavljen, se še izstavi)
F5okno za izstavljanje računa, ki vključuje okno pod bližnjico F3
F6storno računa - bližnjico lahko uporabimo na pregledu vseh izdanih računov, kjer je fokus na računu, katerega želimo stornirati ali v kolikor se nahajamo na pregledu izdanega računa
F8odpiranje okna za vnos podatkov novega računa
F9sprememba načina plačila - po izbiri bližnjice se s puščico gor/dol lahko premikamo med različnimi plačili, ki so nam na voljo
F11izpis opombe na izdanemu računu (zaključno besedilo)
F12hitra menjava uporabnika, ki je prijavljen v aplikacijo POS client za izstavljanje računov
ESCizhod iz računa oz. iz polja v kateremu se nahajamo, ko pritisnemo ESC
presledek/SPACEv kolikor na osnutku računa, kjer je fokus na določenemu artiklu pritisnemu presledek se nam odpre okno za vnos podatko o artiklu (cena, popust, količina)
+v kolikor je na osnutku računa artikel in je fokus na njemu, se z izbiro tipke + poveča trenutna količina v vrstici za točno +1
-v kolikor je na osnutku računa artikel in je fokus na njemu, se z izbiro tipke - zmanjša trenutna količina v vrstici za točno -1
DELETEv kolikor je na osnutku računa dodan artikel in fokus na njemu, se z izbiro tipke DELETE vrstica artikla pobriše.
tabulator/TABs pritiskom na tabulator se lahko pomikamo med polji v smeri naprej
SHIFT + TABs pritiskom na tabulator se lahko pomikamo med polji v smeri nazaj
puščica gor/dols pritiskom na puščico gor/dol se premikamo po seznamu (npr. kupcev, artiklov, vseh izdanih računov...)
ENTERizberemo za potrditev (npr. izstavljanje računa); prav tako ga uporabimo lahko na osnutku računa v enotnemu polju za vnos šifre/naziva/črtne kode, ko imamo vpisan točen niz za takojšnje dodajanje artikla na osnutek, brez iskanja

 

14. Podprti POS client tiskalniki

Za uporabo lokalno nameščene aplikacije POS client lahko uporabljamo tiskalnike, ki podpiramo ESC/POS ali StarLine emulacijo. Istočasno pa morajo izpisati eno izmed spodaj naštetih črtnih kod, da zadoščamo zakonu za davčno potrjevanje računov v Sloveniji.

Črtna koda, katero lahko uporabljamo za davčno potrjevanje računov:

Seznam že podprtih tiskalnikov za širino papirja 50-58mm:


Seznam že podprtih tiskalnikov za širino papirja 80mm:

 

15. Pregled in iskanje POS računov

V programu e-računi POS client boste zraven vpogleda v seznam vseh izstavljenih maloprodajnih računov imeli tudi možnost hitrega iskanja in pregledovanja računov po željenih kriterijih.

Pregled POS računov lahko omejite po:

  
Pregled izdanih računov in možnih kriterijev za iskanje POS računov
  
  Slika 32: Pregled izdanih računov in možnih kriterijev za iskanje POS računov

Postopek za izstavljanje POS računov je hiter in enostaven. Masko za vnos novega POS računa odpremo s klikom na gumb Novi račun oz. na tipko F8 na tipkovnici:

  
Vnos novega POS računa
  
  Slika 33: Vnos novega POS računa

V nadaljevanju dopolnite podatke oz. vsebino računa:

Način plačila lahko določite znotraj padajočega menija, v polju Način plačila:

  
Zaključek vnosa POS računa
  
  Slika 34: Zaključek vnosa POS računa

Izstavitev računa zaključite s klikom na gumb Shrani/Izstavi (F5). V oknu, ki se nam prikaže lahko tudi razdelimo znesek med različne načine plačil računov. V primeru uporabe izgleda za izpis COMPLEX3, se nam različna rekapitulacija po plačilih tudi izpiše na računu:

  
Shrani in izstavi račun - okno po kliku na gumb "Shrani/Izstavi"
  
  Slika 35: Shrani in izstavi račun - okno po kliku na gumb "Shrani/Izstavi"

Računu bo dodeljena zaporedna številka in bo avtomatsko poslan na overitev na FURS. Sledi avtomatski izpis računa, z vsemi zakonsko obveznimi podatki (ZOI, EOR, črtno/QR kodo , )

Vsi računi, ki jih izstavitve v programu POS client se z avtomatsko sinhronizacijo prenesejo v aplikacijo e-računi. Dostopate jim lahko preko modula |Prodaja |Računi POS, kjer so prav tako na voljo različni kriteriji za iskanje in pregledovanje računov:

  
Pregled in iskanje POS računov v aplikaciji e-računi
  
  Slika 36: Pregled in iskanje POS računov v aplikaciji e-računi

Na podlagi računov, izstavljenih v programu POS client, se v aplikaciji e-računi avtomatsko kreirajo dobavnice za prodane artikle in se s tem posledično spremeni zaloga artiklov na POS maloprodajnem skladišču.

  
Avtomatsko kreiranje dobavnice za posamezne POS račune, na katerih so dodani artikli, za katere vodite zalogo
  
  Slika 37: Avtomatsko kreiranje dobavnice za posamezne POS račune, na katerih so dodani artikli, za katere vodite zalogo

Konec delovnega dne je potrebno narediti še zaključek blagajne [15.4].

 

15.1. Dodajanje artiklov na POS račun

Ob inštalaciji programa POS client se iz aplikacije e-računi v program POS client avtomatsko prenese šifrant artiklov in stanje zalog na POS skladišču.

Za pregled šifranta artiklov in/ali za dodajanje prodajnega artikla na račun, je potrebno klikniti na gumb Iskanje F1, ali ročno vnesti šifro/črtno kodo artikla v polje Šifra/Črtna koda. V kolikor uporabljate čitalec črtne kode, se najprej postavite v polje Šifra/Črtna koda in zatem s čitalcem odčitajte črtno kodo artikla.

Če kliknete na gumb Iskanje F1, se bo v nadaljevanju prikazal šifrant vseh vaših prodajnih artiklov oziroma podatki le tistega prodajnega artikla, katerega šifro/črtno kodo ste vpisali v polje 'Šifra/Črtna koda':

  
Pregled in iskanje artiklov na POS maloprodajnem skladišču
  
  Slika 38: Pregled in iskanje artiklov na POS maloprodajnem skladišču

V POS client šifrantu lahko artikle iščete in pregledujete po različnih kriterijih kot so šifra, opis, črtna koda, dobavitelji, skupina artiklov:

  
Vnos šifre/črne kode artikla in pregled podatkov o artiklu
  
  Slika 39: Vnos šifre/črne kode artikla in pregled podatkov o artiklu

Izbrani artikel lahko dodate na račun s dvojnim klikom ali pa se postavite na naziv artikla in zatem kliknite na tipko enter na tipkovnici oz. na gumb V redu na dnu strani. Artikel bo avtomatsko prenesen na račun, kot je prikazano na sliki spodaj:

  
Prenos artikla iz šifranta na račun
  
  Slika 40: Prenos artikla iz šifranta na račun

Za spremembo količine artikla, ki ste ga dodali na POS račun, je potrebno dvakrat klikniti na naziv artikla in v masko, ki se zatem odpre, vpisati željeno količino. Postopek je prikazan na sliki spodaj:

  
Vnos količine prodanih artiklov
  
  Slika 41: Vnos količine prodanih artiklov

Ko zaključite z vnosom količin, kliknite na gumb V redu in lahko nadaljujete z dodajanjem artiklov na račun.

Na POS maloprodajne račune lahko vnesete tudi popust, ki ga kupcu ponujate na izbrani nakup. Popust lahko vnesete za posamezni artikel ali pa za celoten znesek računa. Če želite vnesti popust za posamezni artikel, potrebno je dvakrat klikniti na naziv artikla, ki ste ga že dodali na račun in v masko, ki se zatem odpre vpisati odstotek popusta:

  
Vnos popusta za posamezni artikel
  
  Slika 42: Vnos popusta za posamezni artikel

Če želite vnesti popust na celoten znesek nakupa, je potrebno klikniti na gumb Shrani/Izstavi račun ter odstotek popusta vpisati v polje Popust. Vnos POS računa lahko zaključite z klikom na gumb V redu:

  
Vnos popusta na celoten nakup
  
  Slika 43: Vnos popusta na celoten nakup

 

15.2. Vnos kupca/partnerja na POS račun

Ob inštalaciji programa POS client se iz aplikacije e-računi v program POS client avtomatsko prenese šifrant kupcev.

Pri dodajanju kupca/partnerja na POS račun se lahko poslužujete avtomatskega prenosa podatkov iz vašega obstoječega šifranta kupcev v programu POS client, oziroma ročnega vnosa podatkov direktno na račun, v kolikor partnerja še nimate vpisanega v internem šifrantu.

Če želite kupca izbrati iz obstoječega šifranta, kliknite na gumb Iskanje[F2]  oz. na tipko F2 na tipkovnici. V nadaljevanju se bo prikazal seznam kupcev, ki jih vodite v šifrantu. Kupce lahko poiščete po nazivu, davčni številki, šifri partnerja, ali poštni številki/kraju. Za dodajanje kupca na račun je potrebno dvakrat klikniti na naziv kupca ali pa označiti kupca in za tem na dnu strani izbiro potrditi s klikom na gumb V redu:

  
Dodajanje kupca na POS račun iz obstoječega šifranta kupca
  
  Slika 44: Dodajanje kupca na POS račun iz obstoječega šifranta kupca

Podatke o kupcu, ki ga ne vodite v šifrantu, lahko na račun dodate ročno. Postopek prikazuje slika spodaj:

  
Ročni vnos podatkov o kupcu na POS račun
  
  Slika 45: Ročni vnos podatkov o kupcu na POS račun

Kadar podatke o novem kupcu vpišete ročno, se le-ti ob izstavitvi računa avtomatsko prenesejo v vaš šifrant kupcev.

 

15.3. Zaključek blagajne neposredno v programu e-racuni POS

Po odjavi iz programa e-racuni POS client je mogoče avtomatsko izdelati tudi zaključek blagajne oz. dnevni iztržek neposredno iz programa e-racuni POS client.

  
Zakjuček blagajne v aplikaciji POS
  
  Slika 46: Zakjuček blagajne v aplikaciji POS

V aplikaciji POS se nam v zaključek vedno vzamejo vsi računi, ki še niso bili zajeti v drug zaključek (to lahko pomeni tudi za več dni skupaj). V spletni aplikaciji pa lahko pod |Prodaja |Računi POS naredimo zaključek za vsak dan posebej.

Ob kliku na izdelavo zaključka se nam izpišejo vsi podatki o rekapitulaciji po plačilih za zajete račune:

  
Kreiranje zaključka blagajne
  
  Slika 47: Kreiranje zaključka blagajne

Po potrditvi pa se nam zaključek še natisne na POS tiskalnik.

  
Izpis zaključka
  
  Slika 48: Izpis zaključka

V spletni aplikaciji e-racuni.com [http://www.e-racuni.com] lahko nato ta zaključek vidimo v meniju |Blagajna |Dnevni iztržki.

  
Pregled iztržka v spletni aplikaciji
  
  Slika 49: Pregled iztržka v spletni aplikaciji

 

15.4. Knjiženje POS dnevnih iztržkov

Po avtomatski sinhronizaciji in prenosu POS maloprodajnih računov v aplikacijo e-računi, je možno vpisati in poknjižiti dnevni iztržek.

Avtomatsko kreiranje dnevnega iztržka zaženemo v modulu |Prodaja |Računi POS s klikom na gumb  Knjiži dnevni iztržek:

  
Zaključek blagajne in knjiženje POS dnevnega iztržka
  
  Slika 50: Zaključek blagajne in knjiženje POS dnevnega iztržka

Dnevni iztržek se avtomatsko shrani v modulu |Blagajna |Dnevni iztržki.

Zgoraj opisana funkcionalnost je na voljo uporabnikom modula Blagajna, oz. tistim uporabnikom, ki imajo dodeljen uporabniški privilegij za vnos dnevnih iztržkov:

  
Zahtevani uporabniški privilegiji za vnos dnevnih iztržkov
  
  Slika 51: Zahtevani uporabniški privilegiji za vnos dnevnih iztržkov

Podrobnejši postopek vnosa in knjiženja dnevnih iztržkov lahko preberete na straneh Vnos dnevnih iztržkov na blagajni in Knjiženje dnevnih iztržkov.

 

16. Seznam napak v programu E-RACUNI POS client

V spodnji tabeli najdete seznam napak po referenčni številki napake in opisom.S klikom na posamezno napako se vam odpre stran, kjer so opisani postopki reševanja in odprave posamezne napake.

Koda napakeOpis napake
111 [16.4]Uporabniško ime in/ali geslo je obvezen podatek. [16.4]
112 [16.5]Internal error, only one mandant is allowed in the database. [16.5]
113 [16.6]Prijava na strežnik ni uspela. Preverite uporabniško ime/geslo in unikatni identifikator skladišča, oz. če deluje povezava z internetom. [16.6]
114 [16.7]Napačen unikatni identifikator skladišča. [16.7]
115 [16.8]Unikatni identifikator skladišča je obvezen podatek. [16.8]
116 [16.9]V spletni aplikaciji obstaja več skladišč z istim unikatnim identifikatorjem. [16.9]
118 [16.10]Napačno uporabniško ime in/ali geslo. [16.10]
119 [16.11]Vaš uporabniški račun je blokiran. [16.11]
120 [16.12]Uporabnik ni upravičen do dostopa podatkov podjetja. [16.12]
121 [16.13]Please start the coordinator server first and then restart this worker. [16.13]
122 [16.14]V podatkovni bazi ne obstaja noben uporabnik. Ali ste na strežniku uporabniku omogočili uporabo skladišča, oz. pripadajočega stroškovnega mesta? [16.14]
123 [16.15]Skladišče na strežniku ne obstaja. Če morda še niste, prekopirajte vsebino datoteke "warehouse.guid" na strežnik v ustrezno skladišče in znova zaženite odjemalca. [16.15]
124 [16.16]Uporabnik nima pravic za uporabo POS odjemalca. [16.16]
125 [16.17]Uporabnik nima pravic za upravljanje stroškovnega mesta, ki je navedeno v skladišču. [16.17]
126 [16.18]Uporabnik še ni bil prijavljen v program POS. Prijava brez internetne povezave ni mogoča. [16.18]
127 [16.19]Za uporabnika ni zabeležene nobene prijave v zadnjih 5 dneh. Prijava brez internetne povezave ni mogoča. [16.19]
128 [16.20]Na skladišču že obstaja aktivna seja POS odjemalca. [16.20]
129 [16.21]Skladišče še nima dodeljenega stroškovnega mesta. [16.21]
130 [16.22]Podjetje, ki je navedeno v podatkih o skladišču ne obstaja. [16.22]
21 [16.1]Med prenosom nadgradnje je prišlo do napake, nadgradnja se ni uspešno prenesla. [16.1]
22 [16.2]Računalnik ni povezan vl internet oz. le-ta ne deluje. [16.2]
23 [16.3]Strežnik E-racuni.com je nedosegljiv. [16.3]

 

16.1. Napaka št. 21: Med prenosom nadgradnje je prišlo do napake, nadgradnja se ni uspešno prenesla

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

16.2. Napaka št. 22: Računalnik ni povezan vl internet oz. le-ta ne deluje

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

16.3. Napaka št. 23: Strežnik E-racuni.com je nedosegljiv

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

16.4. Napaka št. 111: Uporabniško ime in/ali geslo je obvezen podatek

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

16.5. Napaka št. 112: Internal error, only one mandant is allowed in the database

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

V vaši lokalni POS podatkovni bazi sta vpisani 2 podjetji. To se lahko zgodi v primeru, ko podjetje pred prvo uporabno programa E-RACUNI POS Client v celoti ne počisti podatkov prejšnje inštalacije programa. Tako so lahko v bazi ostali podatki predhodnjega/testnega podjetja.

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

16.6. Napaka št. 113: Prijava na strežnik ni uspela. Preverite uporabniško ime/geslo in unikatni identifikator skladišča, oz. če deluje povezava z internetom

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

16.7. Napaka št. 114: Napačen unikatni identifikator skladišča

Unikatni identifikator skladišča je niz 32 naključnih črk in številk, ki na unikaten način določa vaše kladišče za delo s POS Client-om

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

16.8. Napaka št. 115: Unikatni identifikator skladišča je obvezen podatek

Unikatni identifikator skladišča je niz 32 naključnih črk in številk, ki na unikaten način določa vaše kladišče za delo s POS Client-om

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

16.9. Napaka št. 116: V spletni aplikaciji obstaja več skladišč z istim unikatnim identifikatorjem

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

16.10. Napaka št. 118: Napačno uporabniško ime in/ali geslo

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

16.11. Napaka št. 119: Vaš uporabniški račun je blokiran

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

16.12. Napaka št. 120: Uporabnik ni upravičen do dostopa podatkov podjetja

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

16.13. Napaka št. 121: Please start the coordinator server first and then restart this worker

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

Na tem računalniku aplikacija POS Client deluje v načinu worker, vendar se ne more povezati z glavnim POS Client strežnikom.

 

16.14. Napaka št. 122: V podatkovni bazi ne obstaja noben uporabnik. Ali ste na strežniku uporabniku omogočili uporabo skladišča, oz. pripadajočega stroškovnega mesta?

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

16.15. Napaka št. 123: Skladišče še ne obstaja. Če morda še niste, prekopirajte unikatni identifikator ustreznega skladišča iz spletne aplikacije v datoteko "warehouse.guid"

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

16.16. Napaka št. 124: Uporabnik nima pravic za uporabo POS odjemalca

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

16.17. Napaka št. 125: Uporabnik nima pravic za upravljanje stroškovnega mesta, ki je navedeno v skladišču

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

16.18. Napaka št. 126: Uporabnik še ni bil prijavljen v program POS. Prijava brez internetne povezave ni mogoča

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

16.19. Napaka št. 127: Za uporabnika ni zabeležene nobene prijave v zadnjih 5 dneh. Prijava brez internetne povezave ni mogoča

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

16.20. Napaka št. 128: Na skladišču že obstaja aktivna seja POS odjemalca

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

16.21. Napaka št. 129: Skladišče še nima dodeljenega stroškovnega mesta

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

16.22. Napaka št. 130: Podjetje, ki je navedeno v podatkih o skladišču ne obstaja

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

17. POS client in preverjanje certifikata za davčno potrjevanje

V kolikor še nimamo certifikata za davčno potrjevanje in še ni registrirana poslovna enota v spletni aplikaciji, nam aplikacija e-racuni.com ne pusti generirati POS indetifikatorja [4].

  
Opozorilo, da poslovna enota še ni registrirana
  
  Slika 52: Opozorilo, da poslovna enota še ni registrirana

Lahko pa imamo že vse urejeno in nam trenutno certifikat za davčno potrjevanje računov poteče. V temu primeru vas bo POS client ob izstavitvi prvega računa opozoril, da certifikat ni več veljaven in računa ne bo šlo izstaviti:

  
Opozorilo v POS client-u, da trenutni certifikat ni več veljaven
  
  Slika 53: Opozorilo v POS client-u, da trenutni certifikat ni več veljaven

V primeru, ko certifikat poteče, sledimo naslednjim korakom:

  1. Zapremo POS aplikacijo na računalniku.
  2. Prijavimo se v spletno aplikacijo www.e-racuni.com [http://www.e-racuni.com]
  3. Sledimo naslednjim navodilom za uvoz novega certifikata: navodila.
  4. Ponovno zaženemo aplikacijo POS client

Prijavimo se v aplikacijo in poskusimo ponovno izstaviti gotovinski račun. V kolikor se ta izstavi brez opozorila, smo korake ustrezno izvedli in bo davčno potrjen z novim certifikatom. Ob tem imamo tudi na izpisu računa ZOI in EOR.

 

18. Uporaba tehtanih črtnih kod po standardu RCN v POS client

V kolikor imamo v podjetju uporabo tehtane črtne kode za prodajo tehtanih artiklov (npr. salama, sadje), izdelki, ki se prodajajo po kosih (npr. število vijakov) ali na metre (npr. blago) in uporabljamo POS client aplikacijo, je potrebno primerno urediti šifrant artiklov.

Pojasnilo za standarnd RCN, je dosegljiva na naslednji strani:https://www.gs1si.org/spremenljiva-vsebina

18.1 Priprava šifranta artiklov

Če povzamemo strukturo črtne kode po RCN:

P P R R R R R M M M M M C

P = predpona
R = referenca
M = enota mere in
C = kontrolna številka

Strukturo moramo poznati, da pravilno za naše tehtane artikle določimo 5 mestno številko R - referenca oz. v našemu primeru šifra artikla. Ostali podatki so določeni s strani tehtnice.

V meniju |Zaloge |Artikli moramo imeti pravilno ošifrirane artikle s 5-mestno unikatno šifro:


  
Vnos artikla, katerega tehtamo
  
  Slika 54: Vnos artikla, katerega tehtamo

Pravilno mu označimo enoto mere. Primer: predpona 26 ali 28 (predponi za težo) označimo na artiklu pravilno enoto mere (kg):

  
Vnos artikla - enota mere
  
  Slika 55: Vnos artikla - enota mere

V kolikor imamo izpis teže v dekagramih, vpišemo v Količina pakiranja vrednost 0,1

Nekaj primerov uporabe:

Predpona za težo - prevzemamo v kg:

Če je naša prodajna enota mere za tehtani artikel g lahko pustimo "Količina pakiranja" v šifrantu artiklov prazno.

18.2 POS client in branje tehtanih črtnih kod

Odpremo datoteko obracuni-pos.cfg na lokaciji, kjer imamo nameščeno POS client aplikacijo.

Običajno je to pot: C:\ITC e-racuni POS ali C:\Program Files (x86)\ITC e-racuni POS

Vnesemo v datoteko pod [application]:

barcodeWithQuantityMask=RCN

Shranimo in zapremo datoteko.

Zaženemo POS client aplikacijo in skeniramo črtno kodo, ki jo nam pripravi tehtnica za artikel 54321 (iz primera).

Primer te črtne kode bi lahko bil:

2654321002502

Rezultat po skeniranju v POS clientu pri izstavljanju novega računa je naslednji:

  
Skeniranje črtne kode s spremelnjivo vsebino - RCN v POS-u
  
  Slika 56: Skeniranje črtne kode s spremelnjivo vsebino - RCN v POS-u

Imamo torej 250g oz 0,25kg artikla po šifri 54321.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024