POS client

Izdaja računov iz programa POS client od 02.01.2016 ne bo več možna, v kolikor ne bo poslovna enota registrirana na FURS.

Program bo v ta namen blokiral izdajo računov dokler poslovna enota ne bo registrirana.

Razvili smo nov program e-računi POS client, ki omogoča uporabo e-računov v maloprodaji. Program podpira delo v off-line načinu t.j. uporabo tudi v primeru, ko izpade internetna povezava. Mogoča je tudi uporaba POS tiskalnikov, POS prikazovalnikov in čitalnikov črtne kode za hitro postrežbo kupcev.

E-računi POS client replicira podatke na centralni strežnik e-računi in tako omogoča centralno vodenje zalog ter enovit šifrant artiklov in poslovnih partnerjev po celotni mreži poslovnih enot (prodajaln) določenega podjetja.

 

1. Namestitev programa POS client

Namestitev programa POS client poteka popolnoma avtomatsko. Ko zaženemo program POS client [http://tinyurl.com/yckmyzwm] nas namestitveni program vpraša za direktorij kamor želimo namestiti program. Po določitvi direktorija se program avtomatsko namesti.

  
Namestitev programa
  
  Slika 1:  Namestitev programa

 

2. Kreiranje skladišča za program POS client

Pred prvo uporabo programa POS client je potrebno v programu e-računi kreirati novo skladišče, ki bo namenjeno programu POS client. Skladišče kreiramo v meniju |Zaloge |Šifranti in nastavitve |Skladišča kjer kliknemo na gumb Novo skladišče. Odpre se nam maska za vnos skladišča za POS client program:

  
Vnos skladišča za uporabo POS client programa
  
  Slika 2:  Vnos skladišča za uporabo POS client programa

OznakaVpišemo oznako našega skladišča. Vnos podatka je obvezen
OpisVpišemo poljuben opis za to skladišče
Tip skladiščaIzberemo tip našega skladišča.
Način vrednotenja zalogIzberemo si željeno vrednotenje.
Tip dobavniceIzbiramo med količinskimi in vrednostnimi.
Stroškovno mestoIzberemo stroškovno mesto iz seznama vnešenih stroškovnih mest, ki bo namenjeno le uporabi POS client-a.
Poslovna enotaIzberemo poslovno enoto, katero je potrebno predhodno registrirati na FURS
BlagajnaIzberemo blagajno, katere je namenjena in ustvarjena izključno le za uporabo POS.
StatusV padajočem meniju izberemo status skladišča.

Podatke potrdimo s klikom na gumb V redu

V kolikor se ne bo v programu registrirala poslovna enota ne bo mogoče več kreirati POS identifikatorja za instalacijo e-racuni POS client programa.

Ko smo skladišče shranili je potrebno generirati POS identifikator [3].

 

3. Generiranje POS identifikatorja

V kolikor se ne bo v programu registrirala poslovna enota ne bo mogoče več kreirati POS identifikatorja za instalacijo e-racuni POS client programa.

Ko smo vnesli skladišče, ki je namenjeno uporabi POS client programa in ga shranili, je potrebno generirati še POS identifikator. Na skladišču, ki smo ga shranili kliknemo na gumb Generiraj POS identifikator in program nam bo kreiral POS identifikator, ki bo izgledal nekako tako:

  
Skladišče z generiranim POS identifikatorjem
  
  Slika 3:  Skladišče z generiranim POS identifikatorjem

Ko smo unikatni identifikator generirali ga je potrebno obvezno shraniti s klikom na gumb V redu

 

4. Zagon programa POS client

Pri prvi prijavi v program POS client se prijavimo z uporabniškim imenom in geslom, ki ju uporabljate za vstop v program e-računi. Maska za prijavo v program POS client izgleda tako:

  
Prijava v program POS client
  
  Slika 4:  Prijava v program POS client

V primeru, da smo vpisali pravo uporabniško ime in geslo program prične z migracijo podatkovne baze. Nato pa nas vpraša za unikatni identifikator, ki smo ga generirali za izbrano POS skladišče v programu e-računi. Okno kamor skopiramo identifikator:

  
Polje kamor vpišemo oz. skopiramo naš unikatni identifikator
  
  Slika 5:  Polje kamor vpišemo oz. skopiramo naš unikatni identifikator

Ko smo skopirali identifikator v to polje ga potrdimo s klikom na gumb V redu:

  
Potrditev unikatnega identifikatorja
  
  Slika 6:  Potrditev unikatnega identifikatorja

Po potrditvi počakamo da se izvede inicializacija in sinhronizacija s strežnikom e-računi [5].

 

5. Sinhronizacija POS client programa s strežnikom e-računi

Ko smo vnesli unikatni identifikator in to potrdili, se prične sinhronizacija programa POS client s strežnikom programa e-računi:

  
Poteka sinhronizacija s strežnikom e-računi
  
  Slika 7:  Poteka sinhronizacija s strežnikom e-računi

Počakamo tako dolgo, dokler program ne konča sinhronizacije in pokaže se nam nadzorna plošča programa POS client:

  
Nadzorna plošča programa POS client
  
  Slika 8:  Nadzorna plošča programa POS client

Da bi začeli program uporabljati se je potrebno vpisati [6] v program z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate za vpis v program e-računi.

 

6. Vstop oz. vpis v program POS client

V program se vpišemo s klikom na gumb buttonPrijavaPOS.gif Po kliku na ta gumb se odpre maska za vnos uporabniškega imena in gesla:

  
Vstop v program POS client
  
  Slika 9:  Vstop v program POS client

V kolikor uporabnik še ni uporabljal POS (morebiti na drugi lokaciji), je potrebno vpisati potrebne podatke, ki jih zahteva FURS za davčne blagajne.

Uporabnik je uporabnik e-racunov in ne le POS aplikacije, v ta namen je potrebno, da se pred uporabo POS aplikacije prijavi v spletno aplikacijo e-racuni.com.

  
Glavna maska POS client
  
  Slika 10:  Glavna maska POS client

 

7. Nastavitve POS client-a

Spodaj so našteti in opisani vsi parametri programa E-racuni POS Client, s katerimi lahko vplivamo na delovanje samega programa, nastavimo komunikacijo s strojno opremo (POS tiskalnik, POS prikazovalnik), določamo in oblikujemo parametre izpisa ter sam izpis POS računa in še mnogo več.


7.1 [Database Access] - povezava s podatkovno zbirko

SQLite uporablja se na blagajnah, ki delujejo samostojno (nimajo pomožnih blagajn)
PostgreSQL za uporabo z večimi blagajnimi - glavno in eno ali več pomožnih blagajn

7.2 [pos] - komunikacija s spletnim strežnikom E-racuni.com


7.3 [printer] - nastavitve tiskalnika in izpisa

Vrednost parametraProizvajalec/znamka tiskalnika
SPStar Micronics - splošno
SP200Star Micronics SP200
SP300Star Micronics SP300
TSP100Star Micronics TSP100
TSP650Star Micronics TSP650
STP103Samsung STP103
TM_U300AEpson TM-U300A
TMT88IIIEpson TMT88III
TMT88IVEpson TMT88IV
PP6800Posiflex PP6800
PP7000Posiflex PP7000
BTP2002NPSava BTP2002NP
BTPR880NPSava BTPR880NP
SRP275Bixolon SRP275
SRP350Bixolon SRP350
OCPP801OCPP 801
PRP058TYSSO PRP 058
PQ_OPTIPOS_RP58Optipos RP58 - tiskanje v tiskalniško vrsto *[1]
CUSTOMtiskalnik z nastavitvami po meri za komunikacijo s paralelnim/serijskim vhodom
PQ_CUSTOMtiskalnik z nastavitvami po meri za tiskanje v tiskalniško vrsto *[1]

*[1] Pri tiskanju, kjer je parameter tiskalnika "type" enak vrednosti "PQ_OPTIPOS_RP58" ali "PQ_CUSTOM", določanje parametra "port" ni potrebno. Namesto tega je potrebno določiti parameter "printerName"

COMX tiskalnik tiska preko serijskih vrat računalnika. X je potrebno nadomestiti z zaporedno številko vrat, na katera je priključen tiskalnik (npr: COM1, COM2, ...)
LPTX tiskalnik tiska preko paralelnih vrat računalnika. X je potrebno nadomestiti z zaporedno številko vrat, na katera je priključen tiskalnik (npr: LPT1, LPT2, ...)

Parameter se ne uporablja, kjer je type nastavljen kot PQ_OPTIPOS_RP58, CUSTOM ali PQ_CUSTOM - tiskalniki tega tipa tiskajo v tiskalniško vrsto in ne komunicirajo direktno s tiskalnikom preko vrat.

NOSPECIALpretvorba šumnikov v sičnike
CP852pretvorba šumnikov v vrednosti, kot je to določeno z naborom znakov CP-852
CPSP200pretvorba šumnikov v vrednosti, kot je to določeno s konverzijo na podlagi Star Micronics specifikacijo za tiskalnik Star SP200
escposV primeru da tiskalnik uporablja ESC/POS emulacijo
starline V primeru, da se gre za znamko StarLine tiskalnikov
qrVrednost se uporablja za tiskalnike, ki podpirajo izpis QR kode
qr_2Vrednost se uporablja za tiskalnike, ki podpirajo izpis QR kode in samo "qr" ne deluje.
code128 V kolikor se izbere slednja, je potrebno še vnesti v koliko vrsticah se koda izpiše. Možno je od 1-5 vrstic. Ukaz: fiscalCode128BarcodesNr=N. N predstavlja št. vrstic.
code128_2Vrednost se uporablja za tiskalnike, ki podpirajo izpis Code128 kode in samo "code128" ne deluje.
pdf417 V kolikor tiskalnik podpira izpise takšne kode, se vpiše lahko ta vrednost
pdf417_2Vrednost se uporablja za tiskalnike, ki podpirajo izpis pdf417 kode in samo "pdf417" ne deluje.

Specifikacija ESC/POS emulacijskih ukazov za POS tisklanik najdete na spodnji povezavi: http://www.diebold.com.br/mecaf/drivers/ESCPOS_Command_Thermal.pdf


7.4 [display] - nastavitve POS prikazovalnika

NORITAKENoritake pole display
PARTNERPartner Tech Corporation pole display
POSIFLEX_PD2300Posiflex PD2300 pole display
POSIFLEX_PD2300_COMPosiflex PD2300 pole display

Parameter ni potreben za prikazovalnik tipa "POSIFLEX_PD2300", ki se uporablja za prikazovalnik, priklopljen na USB vrata.


7.5 [application] - nastavitve izpisa in druge sistemske nastavitve

Spodaj so primeri oblike posameznih vrst računov za 44 znakov/vrstico:

TRUE izpis oznake programske opreme
FALSE brez izpisa oznake programske opreme
YESprikaz zaloge
NObrez prikaza zaloge
YESprikaz artiklov z pozitivno zalogo
NOprikaz vseh artiklov ne glede na stanej zaloge
TRUEizpis datuma izstavitve dokumenta
FALSEizpis datuma in ure izstavitve dokumenta v glavi dokumenta
TRUEizpis podatkov mandanta, kot je vnešeno v podatkih o podjetju (v spletni aplikaciji)
FALSEbrez izpisa podatkov o podjetju, ki jih bere iz spletne aplikacije

V kolikor v nastavitvah tiskanja v zavihku "Glava dokumenta" ni vpisanih podatkov o podjetju, se nastavitev parametra "PrintPOSinvoiceHeaderWithoutMandantData" ignorira ter se izpišejo podatki o podjetju, kot je to zavedeno v nastavitvah podatkov o podjetu!

TRUEizpis opomb
FALSEopombe se ne izpišejo
TRUEparameter "Kupec dodatno" se izpiše
FALSEparameter "Kupec dodatno" se ne izpiše
TRUEpodatki o telefonski številki in e-pošti kupca se izpišejo
FALSEpodatki o telefonski številki in e-pošti kupca se ne izpišejo
TRUEnačin plačila računa se izpiše
FALSEnačin plačila računa se ne izpiše
TRUEpo izpisu računa se izvede rez papirja
FALSEpo izpisu računa se rez papirja ne izvede
YESvrstica z rekapitulacijo dnevnega prometa se ne prikaže
NOvrstica z rekapitulacijo dnevnega prometa se prikaže
TRUE okno za izračun kalkulacije po postavkah se ob kliku prikaže
FALSE ok za izračun kalkulacije po postavkah se ob kliku ne prikaže
TRUEobvestilo se pojavi ob zapiranju programa
FALSEobvestilo se ne pojavi ob zapiranju programa
TRUEfokus se postavi v iskalno polje za iskanje artikla po šifri oz. črtni kodi artikla
FALSEfokus ostane v tabeli dodanih postavk na računu, kot privzeto

Delo z večimi blagajnami, povezanimi z enim skladiščem

V primeru, ko imamo več blagajn, ki delujejo z enim skladiščem, uporabimo podatkovno zbirko PostgreSQL, saj omogoča komunikacijo s protokolom TCP/IP, kar je ključnega pomena, saj pomožna blagajna komunicira s podatkovno zbirko, ki je na drugem računalniku (ServerType=PostgreSQL).

 

8. Preverjanje izpisa črtnih kod na POS tiskalniku

Izdaja računov iz programa POS client od 02.01.2016 ne bo več možna, v kolikor ne bo poslovna enota registrirana na FURS.

Program bo v ta namen blokiral izdajo računov dokler poslovna enota ne bo registrirana.

Po 1.1.2016 bodo morali vsi gotovinski računi biti natisnjeni z ustrezno ZOI kodo katera bo sestavljena iz numeričega dela kode in seveda tudi ustrezne QR ali črtne kode. Program e-racuni POS client podpira izpis vseh zahtevanih kod to pa seveda ni nujno za POS tiskalnik, ki ga uporabljamo za tiskanje majhnih POS računov. V ta namen je sedaj na voljo nova različica (verzija) POS client aplikacije, ki omogoča uporabniku, da sam preveri oz. stestira svoj POS tiskalnik in na ta način program nastavi tako, da bo tiskal ustrezno črtno ali QR kodo, ki jo tiskalnik podpira.

Obstoječi uporabniki aplikacije e-racuni POS client za maloprodajo morajo iz zgoraj opisanega razloga svojo trenutno verzijo programa nadgraditi (v kolikor to še niso) na to zadnjo še pred 1.1.2016.

POS se nadgradi na naslednja možna načina:

  1. Uporabniki, ki še uporabljate različico POS aplikacije, ki je starejša kot 642.4, ali tisti, ki program instalirate za prvo uporabo, si aplikacijo ročno prenesite s povezave: POS nova različica programa [http://tinyurl.com/gwgn7x7] in sledite navodilom za instalacijo [1]
  2. Uporabnike, ki že imate nameščeno različico POS aplikacije 642.4, bo ob naslednjem zagonu aplikacije oz. po naslednji prijavi v e-racuni POS client program samodejno opozoril na nadgradnjo, katero potrdite in samo počakate, da se ta izvede do konca.

Podatek o različici (verziji) POS aplikacije se nahaja na vrhu nadzorne plošče programa e-racuni POS client, po prvi uspešni prijavi v POS.

9. Po uspešni instalaciji nove verzije oz. nadgradnje POS aplikacije boste lahko testirali izpis črtnih ali QR kode zato sledite spodnjim korakom

1. Zagon POS aplikacije - prva prijava v POS

  
Vnos uporabniškega imena in gesla
  
  Slika 15:  Vnos uporabniškega imena in gesla


2. Ponovna prijava v POS

  
Vnos uporabniškega imena in gesla
  
  Slika 16:  Vnos uporabniškega imena in gesla


3. Na nadzorni plošči klik na gumb Nastavitve programa in POS naprav

  
Vstop v nastavitve
  
  Slika 17:  Vstop v nastavitve

4. Po kliku na gumb se odpre čarovnik spodaj na sliki. V meniju je potrebno preveriti nastavitve katere so obarvane z rdečo barvo.

  1. Opozorilo, da certifikat še ni prisoten lokalno na računalniku. Verjetnost je, da certifikat še ni uvožen v spletni aplikaciji - Uvoz digitalnega certifikata.
  2. Opozorilo, da poslovna enota še ni prijavljena davčnemu organu FURS. Verjetnost je, da poslovna enota še ni potrjena v spletni aplikaciji - Vnos oznake poslovnega prostora.
  3. Opozorilo, da še ni nastavljenih ustreznih parametrov za izpis črtne kode (možnost v rdečem okvirju) - to nastavitev uredite sedaj.

  
Nastavitve
  
  Slika 18:  Nastavitve

5. V čarovniku za testiranje izpisa kliknete na gumb ESC/POS emulacija ali StarLine modulacija. Potrebno je upoštevati navodila v čarovniku namestitve, katera vodijo uporabnika za pravilno izbiro gumba.

  
Izbira nastavitve
  
  Slika 19:  Izbira nastavitve

6. Po pravilni izbiri v točki "5." tiskalnik zaporedno natisne črtne kode po zaporednih številkah od 1 - 8. V spodnjem obrazcu potrdite izbiro tiste črtne kode, ki se je pravilno izpisala, glede na zaporedno številko testa - klik na gumb Shrani nastavitev in zapri okno.

  
Tisk črtnih kod in potrditev izbire
  
  Slika 20:  Tisk črtnih kod in potrditev izbire

V kolikor tiskalnik ne natisne grafike črtnih kod in izpiše le numeročne črtne kode, je potrebna ponovitev točke "6." z izbiro drugega gumba.

V primeru, da tiskalnik sploh ne natisne grafike črtnih kod, preverite zmožnost vašega tiskalnika za tiskanje črtnih kod (specifikacija tiskalnika) in se posvetujte s ponudniki o novem tiskalniku, kateri tisk črtnih kod (QR, CODE128, ali PDF417) podpira.

 

10. Seznam ukazov za izpis avtomatskih besedil v glavi/nogi POS računa

V glavi ali/in nogi izpisa računa iz POS clienta, je možno vnesti ukaze. Ti ukazi nam nato avtomatsko izpišejo določene komponente samega računa (npr. datum izstavitve, čas izstavitve) ali podatke o uporabniku, podjetju (naslov, izstavljalec itd.).

V kolikor želimo, da se izpis glave/noge po meri izpisuje, je potrebno v datoteko obracuni-pos.cfg vpisati parameter:

PrintPOSinvoiceHeaderWithoutMandantData=TRUE

Vpišemo ga pod poglavje [application]. Več o parametrih na naslednji povezavi [7].

V spletni aplikaciji si lahko v meniju |Prodaja |Šifranti in nastavitve |Nastavitve videza dokumentov (logotipi, besedila,...)) izberemo vrsto dokumenta POS client račun (maloprodaja) in stroškovno mesto, katero je vezano na POS client skladišče.

V zavihkih Glava dokumenta in Noga dokumenta si urejamo izpise po meri, shranimo.

Avtomatski ukazi, katere lahko vključimo v besedila glave/noge so v POS clientu sledeči:

 

11. Pregled in iskanje POS računov

V programu e-računi POS client boste zraven vpogleda v seznam vseh izstavljenih maloprodajnih računov imeli tudi možnost hitrega iskanja in pregledovanja računov po željenih kriterijih.

Pregled POS računov lahko omejite po:

  
Pregled izdanih računov in možnih kriterijev za iskanje POS računov
  
  Slika 21:  Pregled izdanih računov in možnih kriterijev za iskanje POS računov

Postopek za izstavljanje POS računov je hiter in enostaven. Masko za vnos novega POS računa odpremo s klikom na gumb Novi račun oz. na tipko F8 na tipkovnici:

  
Vnos novega POS računa
  
  Slika 22:  Vnos novega POS računa

V nadaljevanju dopolnite podatke oz. vsebino računa:

Način plačila lahko določite znotraj padajočega menija, v polju Način plačila in vnos računa zaključite s klikom na gumb Shrani/Izstavi (F5).

  
Zaključek vnosa POS računa
  
  Slika 23:  Zaključek vnosa POS računa

Računu bo dodeljena zaporedna številka in bo avtomatsko poslan na overitev na FURS. Sledi avtomatski izpis računa, z vsemi zakonsko obveznimi podatki (ZOI, EOR, črtno/QR kodo , )

Vsi računi, ki jih izstavitve v programu POS client se z avtomatsko sinhronizacijo prenesejo v aplikacijo e-računi. Dostopate jim lahko preko modula |Prodaja |Računi POS, kjer so prav tako na voljo različni kriteriji za iskanje in pregledovanje računov:

  
Pregled in iskanje POS računov v aplikaciji e-računi
  
  Slika 24:  Pregled in iskanje POS računov v aplikaciji e-računi

Na podlagi računov, izstavljenih v programu POS client, se v aplikaciji e-računi avtomatsko kreirajo dobavnice za prodane artikle in se s tem posledično spremeni zaloga artiklov na POS maloprodajnem skladišču.

  
Avtomatsko kreiranje dobavnice za posamezne POS račune, na katerih so dodani artikli, za katere vodite zalogo
  
  Slika 25:  Avtomatsko kreiranje dobavnice za posamezne POS račune, na katerih so dodani artikli, za katere vodite zalogo

Konec delovnega dne je potrebno narediti še zaključek blagajne [11.4]. 

11.1. Dodajanje artiklov na POS račun

Ob inštalaciji programa POS client se iz aplikacije e-računi v program POS client avtomatsko prenese šifrant artiklov in stanje zalog na POS skladišču.

Za pregled šifranta artiklov in/ali za dodajanje prodajnega artikla na račun, je potrebno klikniti na gumb Iskanje F1, ali ročno vnesti šifro/črtno kodo artikla v polje Šifra/Črtna koda. V kolikor uporabljate čitalec črtne kode, se najprej postavite v polje Šifra/Črtna koda in zatem s čitalcem odčitajte črtno kodo artikla.

Če kliknete na gumb Iskanje F1, se bo v nadaljevanju prikazal šifrant vseh vaših prodajnih artiklov oziroma podatki le tistega prodajnega artikla, katerega šifro/črtno kodo ste vpisali v polje 'Šifra/Črtna koda':

  
Pregled in iskanje artiklov na POS maloprodajnem skladišču
  
  Slika 26:  Pregled in iskanje artiklov na POS maloprodajnem skladišču

V POS client šifrantu lahko artikle iščete in pregledujete po različnih kriterijih kot so šifra, opis, črtna koda, dobavitelji, skupina artiklov:

  
Vnos šifre/črne kode artikla in pregled podatkov o artiklu
  
  Slika 27:  Vnos šifre/črne kode artikla in pregled podatkov o artiklu

Izbrani artikel lahko dodate na račun s dvojnim klikom ali pa se postavite na naziv artikla in zatem kliknite na tipko enter na tipkovnici oz. na gumb V redu na dnu strani. Artikel bo avtomatsko prenesen na račun, kot je prikazano na sliki spodaj:

  
Prenos artikla iz šifranta na račun
  
  Slika 28:  Prenos artikla iz šifranta na račun

Za spremembo količine artikla, ki ste ga dodali na POS račun, je potrebno dvakrat klikniti na naziv artikla in v masko, ki se zatem odpre, vpisati željeno količino. Postopek je prikazan na sliki spodaj:

  
Vnos količine prodanih artiklov
  
  Slika 29:  Vnos količine prodanih artiklov

Ko zaključite z vnosom količin, kliknite na gumb V redu in lahko nadaljujete z dodajanjem artiklov na račun.

Na POS maloprodajne račune lahko vnesete tudi popust, ki ga kupcu ponujate na izbrani nakup. Popust lahko vnesete za posamezni artikel ali pa za celoten znesek računa. Če želite vnesti popust za posamezni artikel, potrebno je dvakrat klikniti na naziv artikla, ki ste ga že dodali na račun in v masko, ki se zatem odpre vpisati odstotek popusta:

  
Vnos popusta za posamezni artikel
  
  Slika 30:  Vnos popusta za posamezni artikel

Če želite vnesti popust na celoten znesek nakupa, je potrebno klikniti na gumb Shrani/Izstavi račun ter odstotek popusta vpisati v polje Popust. Vnos POS računa lahko zaključite z klikom na gumb V redu:

  
Vnos popusta na celoten nakup
  
  Slika 31:  Vnos popusta na celoten nakup 

11.2. Vnos kupca/partnerja na POS račun

Ob inštalaciji programa POS client se iz aplikacije e-računi v program POS client avtomatsko prenese šifrant kupcev.

Pri dodajanju kupca/partnerja na POS račun se lahko poslužujete avtomatskega prenosa podatkov iz vašega obstoječega šifranta kupcev v programu POS client, oziroma ročnega vnosa podatkov direktno na račun, v kolikor partnerja še nimate vpisanega v internem šifrantu.

Če želite kupca izbrati iz obstoječega šifranta, kliknite na gumb Iskanje[F2]  oz. na tipko F2 na tipkovnici. V nadaljevanju se bo prikazal seznam kupcev, ki jih vodite v šifrantu. Kupce lahko poiščete po nazivu, davčni številki, šifri partnerja, ali poštni številki/kraju. Za dodajanje kupca na račun je potrebno dvakrat klikniti na naziv kupca ali pa označiti kupca in za tem na dnu strani izbiro potrditi s klikom na gumb V redu:

  
Dodajanje kupca na POS račun iz obstoječega šifranta kupca
  
  Slika 32:  Dodajanje kupca na POS račun iz obstoječega šifranta kupca

Podatke o kupcu, ki ga ne vodite v šifrantu, lahko na račun dodate ročno. Postopek prikazuje slika spodaj:

  
Ročni vnos podatkov o kupcu na POS račun
  
  Slika 33:  Ročni vnos podatkov o kupcu na POS račun

Kadar podatke o novem kupcu vpišete ročno, se le-ti ob izstavitvi računa avtomatsko prenesejo v vaš šifrant kupcev.

 

11.3. Zaključek blagajne neposredno v programu e-racuni POS

Po odjavi iz programa e-racuni POS client je mogoče avtomatsko izdelati tudi zaključek blagajne oz. dnevni iztržek neposredno iz programa e-racuni POS client.

 

11.4. Knjiženje POS dnevnih iztržkov

Po avtomatski sinhronizaciji in prenosu POS maloprodajnih računov v aplikacijo e-računi, je možno vpisati in poknjižiti dnevni iztržek.

Avtomatsko kreiranje dnevnega iztržka zaženemo v modulu |Prodaja |Računi POS s klikom na gumb  Knjiži dnevni iztržek:

  
Zaključek blagajne in knjiženje POS dnevnega iztržka
  
  Slika 34:  Zaključek blagajne in knjiženje POS dnevnega iztržka

Dnevni iztržek se avtomatsko shrani v modulu |Blagajna |Dnevni iztržki.

Zgoraj opisana funkcionalnost je na voljo uporabnikom modula Blagajna, oz. tistim uporabnikom, ki imajo dodeljen uporabniški privilegij za vnos dnevnih iztržkov:

  
Zahtevani uporabniški privilegiji za vnos dnevnih iztržkov
  
  Slika 35:  Zahtevani uporabniški privilegiji za vnos dnevnih iztržkov

Podrobnejši postopek vnosa in knjiženja dnevnih iztržkov lahko preberete na straneh Vnos dnevnih iztržkov na blagajni in Knjiženje dnevnih iztržkov.

 

12. Seznam napak v programu E-RACUNI POS client

V spodnji tabeli najdete seznam napak po referenčni številki napake in opisom.S klikom na posamezno napako se vam odpre stran, kjer so opisani postopki reševanja in odprave posamezne napake.

Koda napakeOpis napake
111 [12.1]Uporabniško ime in/ali geslo je obvezen podatek. [12.1]
112 [12.2]Internal error, only one mandant is allowed in the database. [12.2]
113 [12.3]Prijava na strežnik ni uspela. Preverite uporabniško ime/geslo in unikatni identifikator skladišča, oz. če deluje povezava z internetom. [12.3]
114 [12.4]Napačen unikatni identifikator skladišča. [12.4]
115 [12.5]Unikatni identifikator skladišča je obvezen podatek. [12.5]
116 [12.6]V spletni aplikaciji obstaja več skladišč z istim unikatnim identifikatorjem. [12.6]
118 [12.7]Napačno uporabniško ime in/ali geslo. [12.7]
119 [12.8]Vaš uporabniški račun je blokiran. [12.8]
120 [12.9]Uporabnik ni upravičen do dostopa podatkov podjetja. [12.9]
121 [12.10]Please start the coordinator server first and then restart this worker. [12.10]
122 [12.11]V podatkovni bazi ne obstaja noben uporabnik. Ali ste na strežniku uporabniku omogočili uporabo skladišča, oz. pripadajočega stroškovnega mesta? [12.11]
123 [12.12]Skladišče na strežniku ne obstaja. Če morda še niste, prekopirajte vsebino datoteke "warehouse.guid" na strežnik v ustrezno skladišče in znova zaženite odjemalca. [12.12]
124 [12.13]Uporabnik nima pravic za uporabo POS odjemalca. [12.13]
125 [12.14]Uporabnik nima pravic za upravljanje stroškovnega mesta, ki je navedeno v skladišču. [12.14]
126 [12.15]Uporabnik še ni bil prijavljen v program POS. Prijava brez internetne povezave ni mogoča. [12.15]
127 [12.16]Za uporabnika ni zabeležene nobene prijave v zadnjih 5 dneh. Prijava brez internetne povezave ni mogoča. [12.16]
128 [12.17]Na skladišču že obstaja aktivna seja POS odjemalca. [12.17]
129 [12.18]Skladišče še nima dodeljenega stroškovnega mesta. [12.18]
130 [12.19]Podjetje, ki je navedeno v podatkih o skladišču ne obstaja. [12.19]
21 [12.20]Med prenosom nadgradnje je prišlo do napake, nadgradnja se ni uspešno prenesla. [12.20]
22 [12.21]Računalnik ni povezan vl internet oz. le-ta ne deluje. [12.21]
23 [12.22]Strežnik E-racuni.com je nedosegljiv. [12.22]

 

12.1. Napaka št. 111: Uporabniško ime in/ali geslo je obvezen podatek

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

12.2. Napaka št. 112: Internal error, only one mandant is allowed in the database

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

V vaši lokalni POS podatkovni bazi sta vpisani 2 podjetji. To se lahko zgodi v primeru, ko podjetje pred prvo uporabno programa E-RACUNI POS Client v celoti ne počisti podatkov prejšnje inštalacije programa. Tako so lahko v bazi ostali podatki predhodnjega/testnega podjetja.

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

12.3. Napaka št. 113: Prijava na strežnik ni uspela. Preverite uporabniško ime/geslo in unikatni identifikator skladišča, oz. če deluje povezava z internetom

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

12.4. Napaka št. 114: Napačen unikatni identifikator skladišča

Unikatni identifikator skladišča je niz 32 naključnih črk in številk, ki na unikaten način določa vaše kladišče za delo s POS Client-om

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

12.5. Napaka št. 115: Unikatni identifikator skladišča je obvezen podatek

Unikatni identifikator skladišča je niz 32 naključnih črk in številk, ki na unikaten način določa vaše kladišče za delo s POS Client-om

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

12.6. Napaka št. 116: V spletni aplikaciji obstaja več skladišč z istim unikatnim identifikatorjem

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

12.7. Napaka št. 118: Napačno uporabniško ime in/ali geslo

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

12.8. Napaka št. 119: Vaš uporabniški račun je blokiran

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

12.9. Napaka št. 120: Uporabnik ni upravičen do dostopa podatkov podjetja

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

12.10. Napaka št. 121: Please start the coordinator server first and then restart this worker

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

Na tem računalniku aplikacija POS Client deluje v načinu worker, vendar se ne more povezati z glavnim POS Client strežnikom.

 

12.11. Napaka št. 122: V podatkovni bazi ne obstaja noben uporabnik. Ali ste na strežniku uporabniku omogočili uporabo skladišča, oz. pripadajočega stroškovnega mesta?

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

12.12. Napaka št. 123: Skladišče še ne obstaja. Če morda še niste, prekopirajte unikatni identifikator ustreznega skladišča iz spletne aplikacije v datoteko "warehouse.guid"

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

12.13. Napaka št. 124: Uporabnik nima pravic za uporabo POS odjemalca

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

12.14. Napaka št. 125: Uporabnik nima pravic za upravljanje stroškovnega mesta, ki je navedeno v skladišču

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

12.15. Napaka št. 126: Uporabnik še ni bil prijavljen v program POS. Prijava brez internetne povezave ni mogoča

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

12.16. Napaka št. 127: Za uporabnika ni zabeležene nobene prijave v zadnjih 5 dneh. Prijava brez internetne povezave ni mogoča

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

12.17. Napaka št. 128: Na skladišču že obstaja aktivna seja POS odjemalca

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

12.18. Napaka št. 129: Skladišče še nima dodeljenega stroškovnega mesta

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

12.19. Napaka št. 130: Podjetje, ki je navedeno v podatkih o skladišču ne obstaja

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

12.20. Napaka št. 21: Med prenosom nadgradnje je prišlo do napake, nadgradnja se ni uspešno prenesla

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

12.21. Napaka št. 22: Računalnik ni povezan vl internet oz. le-ta ne deluje

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

12.22. Napaka št. 23: Strežnik E-racuni.com je nedosegljiv

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2020