Pomen barv številk dokumentov

V programu se za različne statuse določenih dokumentov uporabljajo tudi različne barve ozadja zaporednih številk. Različne barve za posamezne statuse v programu uporabljamo za naslednje dokumente:

 

1. Barvne oznake na ponudbah/ predračunih

Na pregledu ponudb/predračunov so zaporedne številke dokumentov različno obarvane. Barve, ki se pri tem uporabljajo imajo naslednji pomen:

  
Barvne oznake na pregledu ponudb
  
  Slika 1: Barvne oznake na pregledu ponudb

Pomen barv ponudb/ predračunov:

zeleno ozadjeObračunana ponudba- iz ponudbe je bil izstavljen račun ali naročilo kupca s statusom izvedeno.
oranžno ozadjeDelno obračunana ponudba- Iz ponudbe je bil izstavljen avansni račun in/ali naročilo kupca s statusom v izvedbi.
rdeče ozadjeOdprta ponudba.

 

2. Barvne oznake na naročilih kupca

Na pregledu naročil kupca so zaporedne številke dokumentov različno obarvane. Barve, ki se pri tem uporabljajo imajo naslednji pomen:

  
Barvne oznake na pregledu naročil kupcev
  
  Slika 2: Barvne oznake na pregledu naročil kupcev

Seznam in pomen vseh statusov:

Možnost spreminjanja statusov:

Statusi se večinoma nastavijo samodejno glede na izstavljene dokumente iz naročila kuca oz. se nastavijo samodejno tudi po uvozu naročila iz spletne trgovine, ki smo jo povezali s programom e-racuni.com. Vse statuse na naročilu lahko spremenimo ali nastavimo tudi ročno s klikom neposredno na prikazan status na dokumentu, kot kaže slika:

izbiraStatusaNarocilo.gif

 

3. Barvne oznake na naročilih dobavitelju

Na pregledu naročil dobavitelju so zaporedne številke dokumentov različno obarvane. Barve, ki se pri tem uporabljajo imajo naslednji pomen:

  
Barvne oznake na pregledu naročil dobavitelju
  
  Slika 3: Barvne oznake na pregledu naročil dobavitelju

Pomen barv naročil dobavitelju v povezavi s statusom dokumenta:

zeleno ozadjeObračunano naročilo - iz naročila je bil kreiran prejeti račun ali prevzemnica.
oranžno ozadjeDelno obračunano naročilo dobavitelju- iz naročila dobavitelju je bil izstavljen prevzem za delno prevzeto količino.
rdeče ozadjeOdprto naročilo dobavitelju.

 

4. Barvne oznake na pregledu statusa pošiljk

Na pregledu statusa pošiljk so zaporedne številke dokumentov različno obarvane. Barve, ki se pri tem uporabljajo imajo naslednji pomen:

  
Barvne oznake na pregledu statusa pošiljk
  
  Slika 4: Barvne oznake na pregledu statusa pošiljk

Pomen barv pregleda pošiljk:

zeleno ozadjePaket dostavljen,
sivo ozadjePaket ustvarjen,
rdeče ozadjeNeznan status, Paket zavrnjen ali Paket preklican.
rumeno ozadjePaket na carini, Poskus dostave, Paket predan prevozniku, Paket je na poti do prejemnika, Paket čaka na predajo prevozniku, Paket je na poti nazaj do pošiljatelja, Paket pripravljen za prevzem, Zahteva v teku, Paket prevzet, Paket predan podizvajalcu, Paket vrnjen, Paket poslan, Paket poslan nazaj do pošiljatelja ali Čakanje na prevzem.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024