Pomen barv številk dokumentov

V programu se za različne statuse določenih dokumentov uporabljajo tudi različne barve ozadja zaporednih številk. Različne barve za posamezne statuse v programu uporabljamo za naslednje dokumente:

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024