Kako naredimo enotni obračun plač za redno in detaširano delo ter obračun nadomestil za uporabo lastnih sredstev?

Za določene zaposlene, ki opravljajo delo v Sloveniji in so v istem mesecu začasno napoteni tudi na delo v tujino, je potrebno pripraviti obračun plače za vrsto dohodka 1001 in za vrsto dohodka 1091 v istem mesecu. Ti zaposleni pa lahko ob tem tudi uporabljajo svoje orodje oz. druga lastna sredstva za kar je potrebno poročati na ločenih REK obrazcih. To je mogoče urediti v ločenih obračunih plače kar smo že opisali v poglavju Kako naredimo obračun plač za zaposlene in Kako naredimo obračun plač za detaširane delavce, lahko pa tudi v obliki enotnega obračuna plače z vrsto dohodka 9998, kot je opisano v nadaljevanju tega poglavja.

Enotni obračun plače pod vrsto dohodka 9998 omogoča pripravo ločenih REK obrazcev za vrsto dohodka 1001 in vrsto dohodka 1091 ter tudi za vrste dohodka 1110 in 1111

Enotni obračun plače za delo v Sloveniji in tujini ter obračun uporabe lastnih sredstev lahko pripravimo le v kolikor smo pravilno nastavili postavke obračuna plače in v kolikor imamo v kadrovski evidenci vsaj enega zaposlenega, ki je bil napoten na delo v tujino.

Za pripravo enotnega obračuna plače za delo v Sloveniji in v tujini sledimo navodilom opisanim v naslednjih podpoglavjih:

 

1. Nastavitev plačilne liste za enotni obračun plače

V kolikor do sedaj za obračun plače nismo uporabljali postavk ampak osnovne nastavitve bo v ta namen potrebno v meniju |Plače |Šifranti in nastavitve |Postavke obračuna plače postavke vnesti ali uvoziti iz datoteke.

Ko postavke uvozimo ali pa smo jih že imeli nastavljene, jih bo potrebno opremiti z ustrezno vrsto dohodka. To uredimo tako, da kliknemo na posamezno postavko in v vnosni maski izberemo vrsto dohodka za katero bomo dotično postavko uporabljali:

  
Izberemo ustrezno vrsto dohodka na postavki obračuna
  
  Slika 1: Izberemo ustrezno vrsto dohodka na postavki obračuna

V kolikor bomo želeli obračunati redno delo v Sloveniji in redno delo v tujini v istem obračunu, bo potrebno kreirati dve enaki postavki vendar za vsako določiti ustrezno vrsto dohodka.

Na voljo je primer datoteke s postavkami za osnovni enotni obračun plače za vrsto dohodka 1001 in pa 1091 (navaden obračun in detaširano delo), katero si lahko prenesemo s klikom na spodnjo povezavo.

Spodnjo datoteko uvozimo le, če še nimamo nobene formule v programu za obračun plače! V nasprotnemu primeru, se lahko zgodi, da že obstoječe formule pomotoma prepišemo saj so shranjene pod isto šifro postavke in plačilna ne bo popolna.

PL_navadni1001_in_detasma1091_osnovna.xml
Velikost: 14,17 kB

 

2. Vnos osnovnih podatkov za enotni obračun plače - VD 9998

Enotni obračun plače v katerem bomo obračunali delo v Sloveniji, kot tudi detaširano delo kreiramo tako, da v meniju |Plače |Obračuni plač kliknemo na gumb Novi obračun plač.

  
Kreiranje novega obračuna plač
  
  Slika 2: Kreiranje novega obračuna plač

Po kliku na gumb Novi obračun plač se nam prikaže vnosna maska, v kateri zberemo vrsto dohodka 9998 - Različne vrste dohodka ločene po postavkah, kot kaže slika:

  
Vnosna maska za enotni obračun plač
  
  Slika 3: Vnosna maska za enotni obračun plač

Za pripravo enotnega obračuna plače je v šifrantu zaposlenih potrebno imeti vsaj enega zaposlenega, ki je v obračunskem obdobju za katerega pripravljamo obračun plače napoten na delo v tujino.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2022