Obračun DDV po plačani realizaciji

Program omogoča tudi izdelavo obračuna DDV po plačani realizaciji. Program v tem primeru deluje na naslednji način:

V obračunu bodo upoštevani samo plačani računi, t.j. tisti, ki so v saldakontih označeni, kot zaprti ali pa je direktno na računu z gumbom Plačila... vnešeno plačilo računa z datumom.

Računi, ki so bili plačani z gotovino, direktno na TRR ali so bili plačani v tujini so takoj zajeti v obračunu.

V naslednjih podpoglavjih je opisan postopek, kako ta obračun poženemo.

 

1. Zagon obračuna po plačani realizaciji

Obračun DDV po plačani realizaciji poženemo tako, da v meniju Obračuni DDV odkljukamo opcijo za obračun DDV po plačani realizaciji, kot to kaže spodnja slika:

  
Odkljukamo možnost za obračun po plačani realizaciji
  
  Slika 1: Odkljukamo možnost za obračun po plačani realizaciji

Ko smo odkljukali opcijo, ki jo s puščico prikazuje zgornja slika in potem ko smo vnesli obdobje za katero bomo plačano realizacijo obračunali, poženemo obračun s klikom na gumb Zagon obračuna DDV

Po končanem obračunu se nam naredijo in izpolnijo vse potrebne knjige in obrazci, kot so:

V obrazec DDV-O so vključeni samo plačani računi.

 

2. Knjiga IR-O

Knjiga IR-O je del knjige IR. V to knjigo so vključeni računi, ki so bili v tem obdobju obračunani. V tej knjigi so tako plačani, kot neplačani računi(niso zajeti v DDV-O).

Knjigo lahko izpišemo tako, da na obračunu DDV kliknemo na zavihek Evidenca IR in v meniju za |Tiskanje izberemo opcijo za izpis knjige IR-O v katerem koli od štirih formatov, tako kot to kaže spodnja slika:

  
Izberemo opcijo za tiskanje knjige IR-O
  
  Slika 2: Izberemo opcijo za tiskanje knjige IR-O

Po kliku se nam odpre knjiga obračunanih izdanih računov, torej vseh izdanih računov v obdobju, za katerega smo naredili obračun DDV.

  
Knjiga obračunanih izdanih računov
  
  Slika 3: Knjiga obračunanih izdanih računov

 

3. Knjiga IR-ON

Knjiga IR-ON je del knjige IR. V to knjigo so vključeni izdani računi, ki so bili v tem obdobju obračunani in niso bili plačani. To pomeni, da ti računi niso bili zajeti v obrazec DDV-O.

Knjigo lahko izpišemo tako, da na obračunu DDV kliknemo na zavihek Evidenca IR in v meniju za |Tiskanje izberemo opcijo za izpis knjige IR-ON v katerem koli od štirih formatov, tako kot to kaže spodnja slika:

  
Izberemo opcijo za tiskanje knjige IR-ON
  
  Slika 4: Izberemo opcijo za tiskanje knjige IR-ON

Po kliku se nam izpiše knjiga IR-ON v kateri so zajeti vsi obračunani izdani računi v obdobju za katerega smo naredili obračun, vendar niso bili plačani:

  
Knjiga obračunanih in neplačanih izdanih računov
  
  Slika 5: Knjiga obračunanih in neplačanih izdanih računov

 

4. Knjiga IR-OP

Knjiga IR-OP je del knjige IR. V to knjigo so vključeni izdani računi, ki so bili v tem obdobju obračunani in plačani. To pomeni, da so ti računi bili zajeti v obrazec DDV-O za izbrano obdobje.

Knjigo lahko izpišemo tako, da na obračunu DDV kliknemo na zavihek Evidenca IR in v meniju za |Tiskanje izberemo opcijo za izpis knjige IR-OP v katerem koli od štirih formatov, tako kot to kaže spodnja slika:

  
Izberemo opcijo za tiskanje knjige IR-OP
  
  Slika 6: Izberemo opcijo za tiskanje knjige IR-OP

Po kliku se nam izpiše knjiga IR-OP v kateri so zajeti vsi obračunani in plačani izdani računi v obdobju za katerega smo naredili obračun:

  
Knjiga obračunanih in plačanih izdanih računov
  
  Slika 7: Knjiga obračunanih in plačanih izdanih računov

 

5. Knjiga PR-O

Knjiga PR-O je del knjige PR. V to knjigo so vključeni računi, ki so bili v obdobju obračuna prejeti.

Knjigo lahko izpišemo tako, da na obračunu DDV kliknemo na zavihek Evidenca PR in v meniju za |Tiskanje izberemo opcijo za izpis knjige PR-O v katerem koli od štirih formatov, tako kot to kaže spodnja slika:

  
Izberemo opcijo za tiskanje knjige PR-O
  
  Slika 8: Izberemo opcijo za tiskanje knjige PR-O

Po kliku se nam odpre knjiga obračunanih prejetih računov, torej vseh prejetih računov v obdobju, za katerega smo naredili obračun DDV.

  
Knjiga obračunanih prejetih računov
  
  Slika 9: Knjiga obračunanih prejetih računov

 

6. Knjiga PR-ON

Knjiga PR-ON je del knjige PR. V to knjigo so vključeni prejeti računi, ki so bili v tem obdobju obračunani in niso bili plačani. To pomeni, da ti računi niso bili zajeti v obrazec DDV-O.

Knjigo lahko izpišemo tako, da na obračunu DDV kliknemo na zavihek Evidenca PR in v meniju za |Tiskanje izberemo opcijo za izpis knjige PR-ON v katerem koli od štirih formatov, tako kot to kaže spodnja slika:

  
Izberemo opcijo za tiskanje knjige PR-ON
  
  Slika 10: Izberemo opcijo za tiskanje knjige PR-ON

Po kliku se nam izpiše knjiga P-RAČ-ON v kateri so zajeti vsi obračunani prejeti računi v obdobju za katerega smo naredili obračun, vendar niso bili plačani:

  
Knjiga obračunanih in neplačanih prejetih računov
  
  Slika 11: Knjiga obračunanih in neplačanih prejetih računov

 

7. Knjiga PR-OP

Knjiga PR-OP je del knjige PR. V to knjigo so vključeni prejeti računi, ki so bili v tem obdobju obračunani in plačani. To pomeni, da so ti računi bili zajeti v obrazec DDV-O za izbrano obdobje.

Knjigo lahko izpišemo tako, da na obračunu DDV kliknemo na zavihek Evidenca PR in v meniju za |Tiskanje izberemo opcijo za izpis knjige PR-OP v katerem koli od štirih formatov, tako kot to kaže spodnja slika:

  
Izberemo opcijo za tiskanje knjige PR-OP
  
  Slika 12: Izberemo opcijo za tiskanje knjige PR-OP

Po kliku se nam izpiše knjiga PR-OP v kateri so zajeti vsi obračunani in plačani prejeti računi v obdobju za katerega smo naredili obračun:

  
Knjiga obračunanih in plačanih prejetih računov
  
  Slika 13: Knjiga obračunanih in plačanih prejetih računov

 

8. DDV-O priloga A

  
Priloga A k obrazcu DDV-O
  
  Slika 14: Priloga A k obrazcu DDV-O

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023