Obračun DDV po plačani realizaciji

Program omogoča tudi izdelavo obračuna DDV po plačani realizaciji. Program v tem primeru deluje na naslednji način:

V obračunu bodo upoštevani samo plačani računi, t.j. tisti, ki so v saldakontih označeni, kot zaprti ali pa je direktno na računu z gumbom Plačila... vnešeno plačilo računa z datumom.

Računi, ki so bili plačani z gotovino, direktno na TRR ali so bili plačani v tujini so takoj zajeti v obračunu.

V naslednjih podpoglavjih je opisan postopek, kako ta obračun poženemo.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023