Bonitete

  
Vnos podatkov za obračun bonitet
  
  Slika 1: Vnos podatkov za obračun bonitet

Zneske bonitet vnesemo v ustrezna vnosna polja, kot je predpisano z obrazcem REK-1 oz. Prilogo 12.

Boniteto za uporabo službenega vozila v privatne namene izračuna program avtomatsko. Podatke o službenem vozilu je potrebno predhodno vnesti v šifrant službenih vozil.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024