Obračun odpravnin in jubilejnih nagrad

V kolikor imamo v podjetju izplačilo odpravnine ali jubilejne nagrade naredimo v ta namen ločeno vrsto dohodka.

Sprva je potrebno vnesti novo postavko za obračun plače v meniju |Plače  |Šifranti in nastavitve  |Postavke obračuna , ki ima vrsta izplačila/osnove: Bruto odpravnina. Nato v polju vrsta izplačila v spustnem seznamu določimo ali gre za odpravnino ali jubilejno nagrado. Vpišemo še želeni opis unikatno oznako vrstice, in formulo za izračun zneska, ki naj bo polje za vnos zneska oziroma #Param#. Nazadnje vpišemo še mejni znesek ki se ne všteva v davčno osnovo. in potrdimo s klikom na gumb V redu

  
Vnosno okno za ustvarjanje postavke odpravnine
  
  Slika 1: Vnosno okno za ustvarjanje postavke odpravnine

Po uspešno ustvarjeni postavki za odpravnino oziroma jubilejno nagrado v meniju |Plače |Obračun plač ustvarimo nov obračun z vrsto dohodka 1190 - Dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo in naredimo obračun.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2021