Obračun izplačil po podjemni pogodbi

Program omogoča obračun izplačila po podjemni pogodbi fizičnim osebam. Obračun izplačila po podjemni pogodbi obsega:

Od 1.1.2005 se pri obračunu podjemne pogodbe v programu uporabljajo novi obrazci.

Navodila za obračun podjemne pogodbe še niso prilagojena novemu izgledu programa in opisujejo staro delovanje programa.

 

1. Priprava obračuna po podjemni pogodbi

S pripravo obračuna izplačila po podjemni pogodbi pričnemo tako, da v modulu Plače/Podjemne pogodbe kliknemo na gumb Novi obračun.

  
Priprava novega obračuna podjemne pogodbe
  
  Slika 1: Priprava novega obračuna podjemne pogodbe

Prikaže se nam vnosna maska za vnos osnovnih podatkov o obračunu, kjer vnesemo datum obračuna ter datum izplačila ter opis obračuna podjemne. Ti podatki se kasneje izpišejo v ustreznih rubrikah na obrazcu REK-2.

  
Vnos osnovnih podatkov o obračunu
  
  Slika 2: Vnos osnovnih podatkov o obračunu

Ko vpišemo osnovne podatke in kliknemo V redu se prikaže naslednja stran:

  
Vnos osnovnih podatkov o obračunu
  
  Slika 3: Vnos osnovnih podatkov o obračunu

S klikom na Dodaj osebo lahko iz šifranta partnerjev izberemo osebo, ki ji bo prejeli izplačilo po tem obračunu. Če določene osebe še ni v šifrantu, jo je potrebno predhodno vnesti. To naredimo najlažje tako, da odpremo novo okno in v novem oknu vnesemo novo osebo ter nato ponovno kliknemo na Dodaj osebo in jo dodamo v obračun.

Ko smo izbrali osebo se ta doda v obračun tako, da ima stran sedaj naslednji izgled:

  
Zaposlenega smo dodali na obračun
  
  Slika 4: Zaposlenega smo dodali na obračun


S klikom na Vnos stroška, Vnos bruto ali Vnos neto lahko za označene osebe vnesemo višino ustreznega izplačila (strošek, bruto ali neto). Primer:

  
Vnos višine neto izplačila po podjemni za označene osebe
  
  Slika 5: Vnos višine neto izplačila po podjemni za označene osebe

Ko smo vnesli vse željene zneske obračuna kliknemo na gumb Shrani ter nato Zaključi obračun.

Po zaključku obračuna lahko izpišemo obrazec REK-2 ter s klikom na gumb Izplačilo generiramo plačilne naloge za izplačilo obračuna.

 

2. Tiskanje obrazca REK-2 in obvestila prejemnikom izplačila

Obrazec REK-2 lahko natisnemo šele takrat, ko vnesemo vse potrebne podatke in kliknemo na Zaključi obračun. Po zaključku obračuna se prikaže gumb Tiskanje.

  
Tiskanje obrazca REK-2 in obvestil prejemnikom izplačil
  
  Slika 6: Tiskanje obrazca REK-2 in obvestil prejemnikom izplačil

S klikom na gumb Tiskanje se nam odpre obrazec REK-2 pripravljen za tiskanje iz internetnega brskalnika.

S klikom na desno stran gumb se nam prikaže meni iz katerega lahko izberemo še druge izpise:

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023