Obračun DDV

Obračun DDV je posebna obdelava namenjena izdelavi periodičnih (mesečni, tromesečni, ...) obračunov davka na dodano vrednost. Obračun DDV-ja ima naslednje lastnosti:

 

1. Obračun DDV po plačani realizaciji

Program omogoča tudi izdelavo obračuna DDV po plačani realizaciji. Program v tem primeru deluje na naslednji način:

V obračunu bodo upoštevani samo plačani računi, t.j. tisti, ki so v saldakontih označeni, kot zaprti ali pa je direktno na računu z gumbom Plačila... vnešeno plačilo računa z datumom.

Računi, ki so bili plačani z gotovino, direktno na TRR ali so bili plačani v tujini so takoj zajeti v obračunu.

V naslednjih podpoglavjih je opisan postopek, kako ta obračun poženemo.

 

1.1. Zagon obračuna po plačani realizaciji

Obračun DDV po plačani realizaciji poženemo tako, da v meniju Obračuni DDV odkljukamo opcijo za obračun DDV po plačani realizaciji, kot to kaže spodnja slika:

  
Odkljukamo možnost za obračun po plačani realizaciji
  
  Slika 1:  Odkljukamo možnost za obračun po plačani realizaciji

Ko smo odkljukali opcijo, ki jo s puščico prikazuje zgornja slika in potem ko smo vnesli obdobje za katero bomo plačano realizacijo obračunali, poženemo obračun s klikom na gumb Zagon obračuna DDV

Po končanem obračunu se nam naredijo in izpolnijo vse potrebne knjige in obrazci, kot so:

V obrazec DDV-O so vključeni samo plačani računi.

 

1.2. Knjiga IR-O

Knjiga IR-O je del knjige IR. V to knjigo so vključeni računi, ki so bili v tem obdobju obračunani. V tej knjigi so tako plačani, kot neplačani računi(niso zajeti v DDV-O).

Knjigo lahko izpišemo tako, da na obračunu DDV kliknemo na zavihek Evidenca IR in v meniju za |Tiskanje izberemo opcijo za izpis knjige IR-O v katerem koli od štirih formatov, tako kot to kaže spodnja slika:

  
Izberemo opcijo za tiskanje knjige IR-O
  
  Slika 2:  Izberemo opcijo za tiskanje knjige IR-O

Po kliku se nam odpre knjiga obračunanih izdanih računov, torej vseh izdanih računov v obdobju, za katerega smo naredili obračun DDV.

  
Knjiga obračunanih izdanih računov
  
  Slika 3:  Knjiga obračunanih izdanih računov

 

1.3. Knjiga IR-ON

Knjiga IR-ON je del knjige IR. V to knjigo so vključeni izdani računi, ki so bili v tem obdobju obračunani in niso bili plačani. To pomeni, da ti računi niso bili zajeti v obrazec DDV-O.

Knjigo lahko izpišemo tako, da na obračunu DDV kliknemo na zavihek Evidenca IR in v meniju za |Tiskanje izberemo opcijo za izpis knjige IR-ON v katerem koli od štirih formatov, tako kot to kaže spodnja slika:

  
Izberemo opcijo za tiskanje knjige IR-ON
  
  Slika 4:  Izberemo opcijo za tiskanje knjige IR-ON

Po kliku se nam izpiše knjiga IR-ON v kateri so zajeti vsi obračunani izdani računi v obdobju za katerega smo naredili obračun, vendar niso bili plačani:

  
Knjiga obračunanih in neplačanih izdanih računov
  
  Slika 5:  Knjiga obračunanih in neplačanih izdanih računov

 

1.4. Knjiga IR-OP

Knjiga IR-OP je del knjige IR. V to knjigo so vključeni izdani računi, ki so bili v tem obdobju obračunani in plačani. To pomeni, da so ti računi bili zajeti v obrazec DDV-O za izbrano obdobje.

Knjigo lahko izpišemo tako, da na obračunu DDV kliknemo na zavihek Evidenca IR in v meniju za |Tiskanje izberemo opcijo za izpis knjige IR-OP v katerem koli od štirih formatov, tako kot to kaže spodnja slika:

  
Izberemo opcijo za tiskanje knjige IR-OP
  
  Slika 6:  Izberemo opcijo za tiskanje knjige IR-OP

Po kliku se nam izpiše knjiga IR-OP v kateri so zajeti vsi obračunani in plačani izdani računi v obdobju za katerega smo naredili obračun:

  
Knjiga obračunanih in plačanih izdanih računov
  
  Slika 7:  Knjiga obračunanih in plačanih izdanih računov

 

1.5. Knjiga PR-O

Knjiga PR-O je del knjige PR. V to knjigo so vključeni računi, ki so bili v obdobju obračuna prejeti.

Knjigo lahko izpišemo tako, da na obračunu DDV kliknemo na zavihek Evidenca PR in v meniju za |Tiskanje izberemo opcijo za izpis knjige PR-O v katerem koli od štirih formatov, tako kot to kaže spodnja slika:

  
Izberemo opcijo za tiskanje knjige PR-O
  
  Slika 8:  Izberemo opcijo za tiskanje knjige PR-O

Po kliku se nam odpre knjiga obračunanih prejetih računov, torej vseh prejetih računov v obdobju, za katerega smo naredili obračun DDV.

  
Knjiga obračunanih prejetih računov
  
  Slika 9:  Knjiga obračunanih prejetih računov

 

1.6. Knjiga PR-ON

Knjiga PR-ON je del knjige PR. V to knjigo so vključeni prejeti računi, ki so bili v tem obdobju obračunani in niso bili plačani. To pomeni, da ti računi niso bili zajeti v obrazec DDV-O.

Knjigo lahko izpišemo tako, da na obračunu DDV kliknemo na zavihek Evidenca PR in v meniju za |Tiskanje izberemo opcijo za izpis knjige PR-ON v katerem koli od štirih formatov, tako kot to kaže spodnja slika:

  
Izberemo opcijo za tiskanje knjige PR-ON
  
  Slika 10:  Izberemo opcijo za tiskanje knjige PR-ON

Po kliku se nam izpiše knjiga P-RAČ-ON v kateri so zajeti vsi obračunani prejeti računi v obdobju za katerega smo naredili obračun, vendar niso bili plačani:

  
Knjiga obračunanih in neplačanih prejetih računov
  
  Slika 11:  Knjiga obračunanih in neplačanih prejetih računov

 

1.7. Knjiga PR-OP

Knjiga PR-OP je del knjige PR. V to knjigo so vključeni prejeti računi, ki so bili v tem obdobju obračunani in plačani. To pomeni, da so ti računi bili zajeti v obrazec DDV-O za izbrano obdobje.

Knjigo lahko izpišemo tako, da na obračunu DDV kliknemo na zavihek Evidenca PR in v meniju za |Tiskanje izberemo opcijo za izpis knjige PR-OP v katerem koli od štirih formatov, tako kot to kaže spodnja slika:

  
Izberemo opcijo za tiskanje knjige PR-OP
  
  Slika 12:  Izberemo opcijo za tiskanje knjige PR-OP

Po kliku se nam izpiše knjiga PR-OP v kateri so zajeti vsi obračunani in plačani prejeti računi v obdobju za katerega smo naredili obračun:

  
Knjiga obračunanih in plačanih prejetih računov
  
  Slika 13:  Knjiga obračunanih in plačanih prejetih računov

 

1.8. DDV-O priloga A

  
Priloga A k obrazcu DDV-O
  
  Slika 14:  Priloga A k obrazcu DDV-O

 

2. Priprava obračuna DDV

Osnova za obračun DDV so naslednji dokumenti:

V primeru obračuna DDV za turistične agencije po 47. členu ZDDV se pri obračunu DDV za ugotovitev pravilne razlike v ceni upoštevajo tudi rezervacije oz. aranžmaji na podlagi katerih so bili izdani in prejeti računi. Če obračunavamo odbitni delež, se v obračunu prejetih dokumentov upoštevajo tudi odbitni deleži določeni v šifrantu stroškovnih mest.

Obračun DDV zaženemo v meniju |Finance |Obračuni DDV.

  
Zagon obračuna DDV
  
  Slika 15:  Zagon obračuna DDV

Pri zagonu obračuna DDV imamo dve možnosti:

Ko je obračun DDV-ja zaključen lahko izpišemo obrazce DDV-O [3], I-RAČ [4], I-RAČ-D [5] in P-RAČ [6], P-RAČ-P [7] ter E-UVOZ [8].

V primeru, da želimo popraviti obrazec DDV-O [3] lahko s klikom na gumb Spremeni spremenimo vnose v posameznih poljih obrazca DDV-O.

Ko preverimo davčne knjige in obrazec DDV-O [3] lahko s klikom na gumb Zaključi obračun označimo obračun, kot dokončan.

Ko je obračun DDV-ja dokončan nam program ponudi nadaljne možnosti, ko so:

 

3. Obrazec DDV-O: Urejanje in oddaja podatkov za obračun DDV

Obrazec DDV-O se avtomatsko izpolni po koncu vsakega zagona obdelave Obračun DDV [2]. Obrazec DDV-O se izpolni na podlagi podatkov iz knjig I-RAČ [4], I-RAČ-D [5], P-RAČ [6], P-RAČ-P [7] in E-UVOZ [8], ter na podlagi dodatnih internih evidenc (vrsta prometa pri vnosu prejetih računov), ki so potrebne za razčlenitev vrst prometa (nabave osnovnih sredstev ter nepremičnin).

Do obrazca DDV-O pridemo preko menija |Finance |Obračuni DDV, kjer kliknemo na zaključen obračun DDV-ja za željeno obdobje.

  
Spreminjanje in oddaja obrazca DDV-O
  
  Slika 16:  Spreminjanje in oddaja obrazca DDV-O

Obrazec DDV-O je na tej strani možno spremeniti. V vnosna polja lahko ročno vpišemo zneske za posamezne rubrike obrazca ter nato potrdimo vnos s klikom na V redu. Pri tem bo program avtomatsko izvedel določene logične kontrole in uporabnika opozoril na morebitne napake pri izpolnjevanju obrazca.

Za tiskanje obrazca DDV-O kliknemo na gumb ButtonTiskanje.gif, ki se nahaja v orodni vrstici.

  
Natisnjen obrazec DDV-O
  
  Slika 17:  Natisnjen obrazec DDV-O

 

4. Obrazec I-RAČ: Knjiga izdanih računov

Obrazec I-RAČ se avtomatsko izpolni po koncu vsakega zagona obdelave Obračun DDV [2]. Obrazec I-RAČ se izpolni na podlagi naslednjih podatkov:

Do obrazca I-RAČ pridemo preko menija |Finance |Obračuni DDV, kjer izberemo zaključen obračun DDV-ja za željeno obdobje ter nato kliknemo na zavihek |I-RAČ. Odpre se nam stran:

  
Knjiga izdanih računov - pregled in iskanje postavk v obrazcu I-RAČ
  
  Slika 18:  Knjiga izdanih računov - pregled in iskanje postavk v obrazcu I-RAČ

Zgoraj prikazano stran sestavljajo 3 deli:

Posamezne vrstice v obrazcu I-RAČ lahko iščemo po naslednjih iskalnih kriterijih:

S klikom na gumb Iskanje nam program omeji prikaz vrstic iz knjige I-RAČ glede na izbrane kriterije.

4.1 Popravki ter vnos dodatnih vrstic v knjigo I-RAČ

Za popravke knjige I-RAČ ter vnos dodatnih vrstic kliknemo na gumb Dodaj knjižbo DDV. Prikaže se nam naslednja vnosna maska:

  
Vnosna maska za urejanje knjižb DDV v knjigi izdanih računov
  
  Slika 19:  Vnosna maska za urejanje knjižb DDV v knjigi izdanih računov

V vnosna polja vnesemo naslednje podatke:


Vnos podatkov potrdimo s klikom na V redu in knjižbo dodamo v knjigo izdanih računov.

Po dodajanju ali spreminjanju knjižb v obrazcu I-RAČ je potrebno ponovno zagnati [2] obračun DDV za obdobje zato, da se vrednosti iz knjige izdanih računov prenesejo na obrazec DDV-O [3].

 

5. Obrazec I-RAČ-D: Knjiga izdanih računov za dobave blaga znotraj Skupnosti in za promet blaga v drugih državah članicah

 

6. Evidenca PR: Knjiga prejetih računov

Podatki iz Knjige prejetih računov se uporabijo pri izpolnjevanju obrazca DDV-O. Ko na strani "Obračuni DDV" izberemo Evidenca PR, se nam odpre stran :

  
Knjiga prejetih računov-pregled in iskanje
  
  Slika 20:  Knjiga prejetih računov-pregled in iskanje

Račune lahko iščemo po treh iskalnih kriterijih:

S klikom na gumb Dodaj knjižbo DDV pa lahko dodajamo oz. urejamo knjižbe DDV:

  
Vnosna maska za urejanje knjižb DDV v knjigi prejetih računov
  
  Slika 21:  Vnosna maska za urejanje knjižb DDV v knjigi prejetih računov

V vnosna polja vnesemo naslednje podatke:

Naziv in sedežVpišemo naziv in sedež dobavitelja, s klikom na Daljnogled.gif pa ga lahko izberemo tudi v našem šifrantu partnerjev.
ID št. za DDVVpišemo ID številko za DDV. Če smo dobavitelja izbrali v našem šifrantu partnerjev, se nam ta številka izpiše avtomatsko.
ŠtevilkaVpišemo števlko dokumenta. Če kliknemo na Daljnogled.gif pridemo med prejete račune in lahko izberemo račun, za katerega vnašamo knjižbo DDV.
Datum dokumentaVpišemo datum dokumenta ali pa kliknemo na Daljnogled.gif in pridemo med prejete račune, kjer lahko izberemo račun, za katerega vnašamo knjižbo DDV.
Datum prejemaVpišemo datum, ko smo dokument prejeli. Če smo račun izbrali med prejetimi računi, nam program avtomatsko izpiše datum prejema.
Dat. knjiženjaVpišemo datum, ko dokument knjižimo.
Str.mestoIzberemo stroškovno mesto.
Nabave blaga in storitev
Obdavčene nabave blaga iz uvoza izven EU
Osnova pavšalno nadomestilo
Vrednost od samoobdavčitve v SLO
Vrednost obdavčene pridobitev blaga iz EU

Vrednost storitve iz EU samoobdavčitev v SLO
Vrednosti obdavčene nabave nepremičnin

Vrednost obdavčene pridobitve OS iz EU
Oproščene nabave v SlovenijiVnesemo vrednost oproščene nabave v Sloveniji.
Vrednost oproščenih pridobitev blaga iz EUVnesemo vrednost oproščenih pridobitev blaga iz EU.
Oproščene nabave blaga iz uvoza izven EUVnesemo vrednost oproščene nabave blaga iz uvoza izven EU.
Vrednosti nabave nepremičninČe se prejeti račun nanaša na nepremičnino, v to polje vpišemo vrednost nabave nepremičnin.
Vrednost oproščenih nabav osnovnih sredstevČe se prejeti račun nanaša na osnovno sredstvo, v to polje vpišemo vrednost oproščenih nabav.
Vrednost oproščenih pridobitev OS iz EUČe se prejeti račun nanaša na OS pridobljene izven EU, v to polje vpišemo vrednost oproščenih pridobitev.
Vstopni DDV, ki se ne sme odbijatiV to polje vnesemo vstopni DDV, ki se ne sme odbijati.
PRACP vstopni neodbitiV to polje vnesemo PRACP vstopni neodbiti del.
Znesek DDV 8,5%Če se prejeti račun nanaša na tujega dobavitelja, v to polje vpišemo znesek 8,5% DDV.
Znesek DDV 20%Če se prejeti račun nanaša na tujega dobavitelja, v to polje vpišemo znesek 20% DDV.
DDV od pavšalnega nadomestila - 8%Vpišemo znesek 8%, kadar gre za pavšalno nadomestilo.

Vnos vseh podatkov potrdimo s klikom na V redu in knjižba se doda v knjigo prejetih računov.

 

7. Obrazec P-RAČ-P: Knjiga prejetih računov za pridobitve blaga znotraj skupnosti

 

8. Obrazec E-UVOZ

Obrazec E-UVOZ se trenutno izpolnjuje ročno z vpisom posameznih vrstic. Ko vnesemo vse potrebne podatke se vrnemo na prikaz obrazca DDV-O [3] in kliknemo na gumb za ponovni izračun zneskov za DDV-O s čimer se nam vrstice iz obrazca E-UVOZ prenesejo v davčni obračun.

 

9. Elektronska oddaja obrazca DDV-O v eDavke

Opcija za elektronsko oddajo obrazca DDV-O v eDavke [http://edavki.durs.si] je na voljo v orodni vrstici po kliku na gumb za izmenjavo podatkov.

  
Opcija za izvoz podatkov iz obrazca DDV-O v eDavke
  
  Slika 22:  Opcija za izvoz podatkov iz obrazca DDV-O v eDavke

Na voljo imamo dve možnosti:

9.1 Avtomatski prenos podatkov v eDavke

Po kliku na opcijo za prenos podatkov v eDavke se nam v brskalniku odpre novo okno s sledečo vsebino:

  
Prenos podatkov iz obrazca DDV-O neposredno v eDavke
  
  Slika 23:  Prenos podatkov iz obrazca DDV-O neposredno v eDavke

Po kliku na gumb Prenos podatkov in prijava v eDavke se bo brskalnik preusmeril na eDavke. Na strani eDavki [http://edavki.durs.si] se bo najprej izvedlo preverjanje vašega certifikata ter nato uvoz dokumenta. Če uvoz dokumenta uspe, se vam bo prikazala stran za urejanje dokumenta.

 

10. Izvoz elektronskih evidenc za DDV v formatu za DURS

PravilnikElektronskeEvidenceDDV.pdf
Velikost: 184,92 kB

 

11. Dodatne informacije

 

11.1. Priprava našega programa na zakonske spremembe 1. 7. 2013

Sprememba stopenj davka je bila tudi objavljena v Uradnem listu RS, št. 46/13. Podlago za zvišanje teh stopenj boste našli v 60.a členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A [http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO6632.html]). Sprememba se začne uporabljati s 1. 7. 2013.

Opis spremembeDo 30. 6. 2013Od 1. 7. 2013
Splošna stopnja DDV20 %22 %
Znižana stopnja DDV8,5 %9,5 %

Posebna pravila glede prehodnega obdobja, ki so za ta prehod posebej določena v ZIPRS1314-A, kljub temu, da imamo določena pravila že določena v samem ZDDV-1. V tem primeru zato upoštevamo pravila iz ZIPRS1314-A:


PrimeriPrehodna pravila
Prejem celotnega predplačila pred 1. 7. 2013 za dobavo blaga ali storitev, ki bo v celoti opravljena po 1. 7. 2013DDV se obračuna po 8,5 % oziroma 20 % odvisno od vrste dobave
Prejem delnega predplačila pred 1. 7. 2013 za dobavo blaga ali storitev, ki bo opravljena po 1. 7. 2013 Obračun DDV od delnega predplačila pred 1. 7. 2013 po 8,5 % oziroma 20 % (odvisno od vrste dobave). Od preostalega zneska se obračuna DDV po 9,5 % oziroma 22 % (odvisno od vrste dobave)
Delna dobava blaga ali storitev pred 1. 7. 2013 in preostali del po 1. 7. 2013 1. možnost: Obračun DDV po 9,5 % oziroma 22 % za celotno dobavo blaga ali storitev. 2. možnost: Na dan 30. 6. 2013 se lahko obračuna DDV po 8,5 % oziroma 20 % od delnih dobav, če bo račun za že opravljene dobave izdan najkasneje do 20. julija 2013.


Nastanek davčne obveznosti ni pogojen z datumom izdaje računa, kadar se opravlja promet znotraj RS (in kadar ni opravljena dobava blaga v EU oziroma pridobitev iz EU). To pomeni, da če račun izdate npr. 3. 7. 2013 za dobavo blaga, ki je bila opravljena v RS slovenskemu davčnemu zavezancu 20. 6. 2013, ne upoštevate pravil za obdavčitev z DDV na dan 3. 7. 2013, ko izdate račun za opravljeno dobavo, temveč na dan 20. 6. 2013, ko ste opravili dobavo blaga. V tem primeru bi tako obračunali DDV po stopnji, ki je veljala na dan 20. 6. 2013, torej po 20 % davčni stopnji oziroma 8,5 % stopnji, če bi prodali blago iz seznama vrst blaga in storitev, ki so obdavčene z znižano davčno stopnjo. Po osnovnem pravilu po ZDDV-1 [http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006117&stevilka=5012] velja, da nastane obveznost obračuna DDV na dan, ko je dobava blaga ali storitev opravljena (ko je ta dobava zaključena). Ostala posebna pravila, ki veljajo za obračun DDV so določena v 33. 35. členu ZDDV-1 [http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006117&stevilka=5012]. Med njimi boste našli posebno pravilo pri prejemu predplačila, po katerem obveznost obračuna DDV nastane na dan prejema predplačila (5. odstavek 33. člena ZDDV-1 [http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006117&stevilka=5012]) oziroma od danega predplačila, ko je DDV dolžan obračunati prejemnik blaga ali storitev (33. a člen ZDDV-1 [http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006117&stevilka=5012]). Pri danih predplačilih za pridobitev blaga iz EU in pri prejetih predplačilih za dobavljeno blago v EU še vedno velja, da na dan tako danega oziroma prejetega predplačila ne nastane obveznost obračuna DDV.

 

11.1.1. Prilagoditev programa pri prehodu na nove stopnje

Prehod na nove stopnje DDV 22 % in 9,5 % bo v programu avtomatski. Paziti pa morate pri vnosu datumov dokumentov, da vam program ponudi pravilno stopnjo DDV glede na pravila, opisana v tabeli [11.1] v prejšnjem poglavju.

To pomeni, da bo vse stare dokumente, izdane po stari stopnji, še vedno možno izpisati z uporabo stare stopnje DDV. Paziti morate pri spreminjanju datumov dokumentov. Če boste spremenili datum dokumenta, ki vpliva na spremembo stopnje DDV, se vam bo dokument izpisal po spremenjeni stopnji.

Edina stvar, ki jo morate morate pri prehodu na nove stopnje ročno pognati, je obdelava [11.1.2], ki avtomatsko preračuna maloprodajne cen pri kalkulacijah artikla. Ko obdelavo poženete, program vse cene spremeni sam, glede na pogoje, ki ste jih izbrali. 

11.1.2. Popravek stopnje DDV ter maloprodajnih cen pri kalkulacijah artikla

Zaradi spremembe stopnje DDV je v šifrantu artiklov potrebno popraviti kalkulacije artiklov, da se upošteva nova stopnja DDV. V meniju |Zaloge -> obdelave izberete obdelavo za preračun kalkulacij:

  
Zagon obdelave za preračun MPC pri kalkulacijah artiklov
  
  Slika 24:  Zagon obdelave za preračun MPC pri kalkulacijah artiklov


Odvisno od tega, ali želite obdržati enako končno ceno, ali enako maržo, izberete ustrezno opcijo:

  
Fiksiranje vrednosti
  
  Slika 25:  Fiksiranje vrednosti


Ko zaženete obdelavo, vam program samodejno poažurira vse kalkulacije cen glede na novo stopnjo DDV.

 

11.2. Obračun DDV po 16.3.2011 (66.a člen ZDDV-1 in ZPreZP)

Da bi se izboljšala plačilna disciplina in s tem odpravila vse večja nelikvidnost gospodarskih subjektov, je bil sprejet Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS 18/11; ZPreZP).

Za nepravočasna plačila računov po ZPreZP [http://www.uradni-list.si/1/content?id=102648] je za prejemnike blaga in storitev, ki so davčni zavezanci, v novem 66.a členu ZDDV-1 [http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201118&stevilka=765] določena dodatna sankcija : popravek odbitka DDV. ZPreZP [http://www.uradni-list.si/1/content?id=102648] in sprememba ZDDV-1 sta pričela veljati 16.marca 2011.

Če davčni zavezanec ne opravi dolžnosti po ZPreZP [http://www.uradni-list.si/1/content?id=102648] in svoje zapadle neplačane obveznosti ne prijavi v prvi krog obveznega večstranskega pobota, zanj Zakon o dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-D [http://www.uradni-list.si/1/content?id=48850]) predvideva naslednje omejitve:

Davčni zavezanec, ki je ob prejetju računa odbil vstopni DDV, računa pa do dneva zapadlosti ni plačal, mora svojo davčno obveznost povečati za znesek odbitega DDV. V kolikor ob prejetju računa vstopnega DDV ni odbil, ga bo lahko odbil v davčnem obdobju, v katerem bo račun plačal.

Davčni zavezanec mora davčnemu organu zagotoviti informacijo o neuveljavljanju odbitka DDV, povečanju ali zmanjšanju odbitka DDV v elektronski obliki, in sicer ob predložitvi obračuna DDV za zadevno davčno obdobje.

Več o tem si lahko preberete na naslovu:

http://www.eracunovodstvo.org/blog/racunovodstvo/razlaga-66-a-clena-zddv-1-uveljavljanje-odbitka-ddv-pri-neplacanih-racunih/

 

11.2.1. Izvajanje 66.a člena ZDDV-1

V nadaljevanju v zvezi z izvajanjem 66.a člena ZDDV-1 navajamo konkretne primere glede uveljavljanja odbitka DDV pri neplačanih računih.

(vir: Pojasnilo DURS, št. 4230-4264/2011-1, 16. 5. 2011 [http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/davek_na_dodano_vrednost_pojasnila/odbitek_ddv/izvajanje_66a_clena_zddv_1/])


Primer 1:

Če davčni zavezanec neporavnano obveznost prijavi v prvi krog pobota [http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstranski_pobot/Urnik?md_id_menu=488], ima pravico do odbitka DDV v obračunu za mesec marec.

Če davčni zavezanec neporavnane obveznosti ne prijavi v prvi krog pobota [http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstranski_pobot/Urnik?md_id_menu=488], pravice do odbitka DDV v davčnem obdobju marec nima, zato mora za navedeni mesec poročati o neuveljavljanju odbitka DDV.

Primer 2:

Enaka situacija kot v Primeru 1, vendar pa je obveznost poravnana 5. 4.

Davčni zavezanec odbitek DDV v obračunu za marec lahko uveljavlja, ker je plačal pred izvedbo prvega kroga pobota [http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstranski_pobot/Urnik?md_id_menu=488], mu odbitka DDV ni treba popravljati.

Primer 3:

Enaka situacija kot v Primeru 1, vendar je obveznost poravnana 20. 4.

Če neporavnane obveznosti davčni zavezanec ne prijavi v prvi krog pobota [http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstranski_pobot/Urnik?md_id_menu=488], pravice do odbitka DDV nima, zato mora za mesec marec poročati o neuveljavljanju odbitka DDV. Ker je obveznost poravnal v mesecu aprilu po prvem krogu obveznega pobota, lahko odbitek DDV uveljavi v obračunu DDV za mesec april (povečanje odbitka DDV) in poda informacijo o povečanju odbitka DDV.

Primer 4:

Davčni zavezanec lahko uveljavlja odbitek DDV v junijskem obračunu.

Če davčni zavezanec neporavnano obveznost prijavi v prvi krog pobota [http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstranski_pobot/Urnik?md_id_menu=488], mu odbitka DDV ni treba popravljati.

Če neporavnane obveznosti ne prijavi v prvi krog pobota [http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstranski_pobot/Urnik?md_id_menu=488], mora v julijskem obračunu odbitek DDV popravljati, saj je v tem davčnem obdobju nastala zamuda, in poročati o zmanjšanju odbitka DDV.

Primer 5:

Enaka situacija kot v Primeru 4, vendar pa je obveznost poravnana 25. 8.

Davčni zavezanec lahko uveljavlja odbitek DDV v junijskem obračunu.

Če davčni zavezanec neporavnane obveznosti ne prijavi v prvi krog pobota [http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstranski_pobot/Urnik?md_id_menu=488], mora v julijskem obračunu popravljati odbitek DDV in podati informacijo o zmanjšanju odbitka DDV. V obračunu za avgust lahko poveča odbitek DDV in poda informacijo o povečanju odbitka DDV.

Primer 6:

Davčni zavezanec lahko uveljavlja odbitek DDV v obračunu za mesec marec. Ker je plačal pred izvedbo prvega kroga obveznega večstranskega pobota, mu odbitka DDV ni treba popravljati.

Primer 7:

Davčni zavezanec lahko uveljavlja odbitek DDV v obračunu za marec. Ker je bila obveznost poravnana v istem davčnem obdobju, kot je nastala zamuda, mu odbitka DDV ni treba popravljati, zato mu tudi ni treba podati informacije.

Primer 8:

Davčni zavezanec lahko uveljavlja odbitek DDV v obračunu za mesec junij.

Če davčni zavezanec neporavnano obveznost ni prijavil v prvi krog pobota [http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstranski_pobot/Urnik?md_id_menu=488], mora v julijskem obračunu popravljati odbitek DDV in poročati o zmanjšanju odbitka DDV. Ker je obveznost poravnana v mesecu avgustu, lahko odbitek DDV uveljavi v obračunu DDV za mesec avgust in poda informacijo o povečanju odbitka DDV.

To pojasnilo je usklajeno z Ministrstvom za finance.

 

11.2.2. Priprava obrazca DDV-O po ZDDV-1D

Obrazec DDV-O ostaja enak kot pred uvedbo člena 66.a [http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201118&stevilka=765]. Dodana je le priloga, kamor se vpisuje informacija o odbitku po 66.a členu:

  
Priloga obrazca z informacijo o odbitku po 66.a členu
  
  Slika 26:  Priloga obrazca z informacijo o odbitku po 66.a členu


Ta informacija se vključi tudi v polja 31, 41 in 42.

Zaradi različnega tolmačenja razlage DURS v zvezi z obračunom ddv s strani uporabnikov programa e-racuni, tu navajamo vir, na osnovi katerega naš program zajema zneske v polja 31, 41 in 42:

Pojasnilo DURS z dne 11.7.2011 [http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/davek_na_dodano_vrednost_pojasnila/knjigovodstvo/knjizenje_davcne_osnove_po_prejetih_racunih_in_66a_clen_zddv_1/]


  
Sprememba zneskov na obrazcu DDV-O po uvedbi 66.a člena
  
  Slika 27:  Sprememba zneskov na obrazcu DDV-O po uvedbi 66.a člena

 

11.2.3. Nove evidence prejetih računov

Po uvedbi 66.a člena je bilo potrebno dodati tudi nove evidence prejetih računov, na podlagi katerih lahko primerjate zneske na obrazcu in v knjigi prejetih računov. Evidenca PR namreč vsebinsko ni predpisana, služi le za pregled popravkov davka.

Evidenca PR-O:

Evidenca PR-P:

Evidenca PR-Neuveljavljen davek:

Evidenca PR-Povečan davek:

Evidenca PR-Zmanjšan davek (storno DDV):

  
Izpis evidenc PR
  
  Slika 28:  Izpis evidenc PR11.2.3.1 Primerjava med obrazcem DDV-O in evidencami PR, IR

Za lažjo predstavo in preverjanje pravilnosti zneskov na obrazcu s knjigo prejetih računov, je na naslednji sliki prikazana primerjava med evidencami PR, IR in polji na obrazcu:

  
Obrazec DDV-O
  
  Slika 29:  Obrazec DDV-O


 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2019