Obračun DDV v EU sistemu OSS

Za poenostavitev obveznosti poslovnih subjektov, ki delujejo v državah članicah, kjer nimajo sedeža, je vzpostavljena elektronska ureditev »vse na enem mestu« oz. VEM ali OSS. Gre za identifikacijo in predložitev posebnega obračuna DDV, ki ga bodo poročali davčni zavezanci s sedežem v EU in tisti, ki nimajo sedeža v EU pa opravljajo čezmejne storitve in dobave blaga, za katere je kraj obdavčitve v namembni državi članici.

Za unijsko ureditev se lahko registrirajo davčni zavezanci, ki:

  • opravljajo čezmejne storitve za osebe, ki niso davčni zavezanci, v državi članici, v kateri navedeni davčni zavezanec nima sedeža,
  • opravljajo prodajo blaga na daljavo znotraj Skupnosti;
  • kot domnevni dobavitelj opravljajo prodajo blaga na daljavo znotraj Skupnosti,

Dosedanjo opcijsko ureditev mini VEM (MOSS) je tako nadomestila opcijska ureditev VEM (OSS).

Za pravilen obračun tujega DDV (OSS) je v programu na voljo naslednje:

V obračun OSS bodo zajeti vsi izdani računi, na katerih smo izbrali eno od naslednjih vrst prodaje [2]:

  
Izbira vrste prodaje na računu za poročanje v sistem OSS
  
  Slika 1: Izbira vrste prodaje na računu za poročanje v sistem OSS

Zgoraj naštete vrste prodaje in posledično tudi obračun tujega DDV v sistemu OSS je na voljo v programu le uporabnikom, ki imajo aktiviran modul MULTI VAT za obračun tujega davka na izdanih računih. Za aktivacijo modula kontaktirajte našo uporabniško podporo.

Do samega obračuna dostopamo preko menija |Finance |Obračun DDV v EU sistem OSS, kjer se nam odpre stran za pregled in iskanje vseh že izdelanih obračunov, kot kaže spodnja slika:

  
Pregled obračunov za poročanje v sistem OSS
  
  Slika 2: Pregled obračunov za poročanje v sistem OSS

Neposredno na tem seznamu obračunov tudi zaženemo izdelavo novega obračuna s klikom na gumb Novi obračun, ki ga najdemo skrajno desno nad seznamom prikazanih obračunov.

Po kliku na gumb za izdelavo novega obračuna se nam odpre stran kjer izberemo kriterije za zagon obračuna in obračun zaženemo:

  
Izberemo poslovno leto in kvartal za katerega želimo pripraviti obračun
  
  Slika 3: Izberemo poslovno leto in kvartal za katerega želimo pripraviti obračun

Obračun DDV (OSS) se poroča kvartalno in sicer od 1.7.2021 naprej. Pred tem datumom to ni mogoče in nas program na to tudi opozori.

Po končani obdelavi nam program pripravi obračun v katerem imamo možnost izpisov in prenosa na eDavke [5].

V kolikor poslujemo s tujino na daljavo in imamo spletno trgovino povezano s programom preko Avtomatske sinhronizacije s spletnimi trgovinami je potrebno v nastavitvah trgovine nastaviti pravilne vrste prodaje po posameznih državah za čim bolj avtomatizirano izdajanje računov iz naročil kupca uvoženih iz spletne trgovine.

 

1. Potrebne začetne nastavitve za poročanje v obračun DDV v sistem OSS

V primeru, da želimo aktivirati poročanje v sistem OSS je potrebno aktivirati OSS v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Obračun tujega DDV:

  
Nastavitve OSS registracije
  
  Slika 4: Nastavitve OSS registracije

S klikom na gumb Nastavitve OSS registracije se nam odpre okno z naslednjimi nastavitvami:

  
Nastavitve OSS registracije veljavnost
  
  Slika 5: Nastavitve OSS registracije veljavnost

Obkljukamo poročanje za OSS in vpišemo datum veljavnosti od katerega želimo poročati. Tako imamo pripravljene nastavitve za izstavitev izdanih računov za sistem OSS in kasneje obračun DDV v EU sistem OSS.

 

2. Izstavljanje računov, ki bodo zajeti v sistem OSS

Izdani račun, se bo zajel v obračun DDV v EU sistem OSS le v primeru, da bo izbrana pravilna vrsta prodaje na izdanemu računu.

Vrste prodaje za OSS so prikazane na spodnji sliki:

2.1 Katero vrsto prodajo izbiramo in kako se poroča

Na voljo imamo naslednjo izbire za poročanje v obračun DDV (OSS):

Prodaja elektronskih storitev v drugih članicah EU (Obračun tujega DDV)Vrsto prodaje izberemo za dobavo elektronskih storitev končnemu potrošniku v države članice Unije, kjer se bo obračunaval DDV po stopnji države članice. V tej državi članici nimamo aktivne ddv številke registracije za obračun tujega DDV.
Prodaja blaga na daljavo končnim potrošnikom v EU (OSS)Vrsto prodaje izberemo za prodajo blaga končnim potrošnikom v države članice Unije, kjer se bo obračunaval DDV po stopnji države članice. V tej državi članici nimamo aktivne ddv številke registracije za obračun tujega DDV.
Prodaja storitev končnim potrošnikom v EU (OSS)Vrsto prodaje izberemo za prodajo storitev končnim potrošnikom v države članice Unije, kjer se bo obračunaval DDV po stopnji države članice. V tej državi članici nimamo aktivne ddv številke registracije za obračun tujega DDV.

 

3. Pregled knjižb zajetih v obračunu DDV v EU sistem OSS

Ko se zaključi izdelava obračuna, katero zaženemo s klikom na gumb Novi obračun:

Se nam bodo v obračunu pojavile knjižbe izdanih računov, ki so bile zajete v obračun:

  
Pregled knjižb v obračunu
  
  Slika 6: Pregled knjižb v obračunu

S klikom na številko posameznega dokumenta (knjižbe) dobimo vpogled v podatke o sami knjižbi:

  
Pregled podatkov o knjižbi
  
  Slika 7: Pregled podatkov o knjižbi

Na predogledu posamezne knjižbe lahko kliknemo na številko dokumenta (na zgonji sliki modro obarvana) in bo program odprl oz. prikazal dotični izdani račun.

Navodila za ročni vnos so na voljo tukaj [4].

 

4. Ročni vnos knjižb v obračun DDV v EU sistem OSS

V sam obračun lahko tudi ročno dodamo knjižbe. Nad seznamom prikazanih knjižb v obračunu imamo v ta namen desno zgoraj na voljo gumb Dodaj knjižbo s katerim lahko dodamo knjižbo neposredno v obračun. Po kliku na ta gumb se nam odpre maska za izbiro države kupca kateremu smo izdali račun za opravljeno storitev/blago:

  
Izbira države kupca za katero vnašamo knjižbo
  
  Slika 8: Izbira države kupca za katero vnašamo knjižbo

Po izbiri države kupca se odpre maska za vnos podatkov o sami knjižbi:

  
Vnos podatkov o knjižbi
  
  Slika 9: Vnos podatkov o knjižbi

Ko smo knjižbo vnesli se bo ta pojavila na seznamu knjižb v obračunu, skrajno desno pa bo na voljo tudi ikona za brisanje te knjižbe:

  
Ročna knjižba v obračunu ddv (OSS)
  
  Slika 10: Ročna knjižba v obračunu ddv (OSS)

Iz obračuna je mogoče pobrisati le ročno dodane knjižbe!

 

5. Izpis in poročanje na eDavki obračun DDV (OSS)

V samem obračunu DDV (OSS) lahko lagko izpišeno preko menija |Tiskanje naslednja izpisa:

5.1 Izpis obrazca DDV v EU sistemu OSS

Obrazec nosi podatke o referenčni številki, obdobju, podatkih zavezanca (naše podjetje) ter knjižbah - dokumentih, ki so bili zajeti v določeno trimesečje za katerega izpisujemo podatke.

Primer obrazca izpisanega obrazca:

  
PDF izpis Izpis obrazca DDV v EU sistemu OSS
  
  Slika 11: PDF izpis Izpis obrazca DDV v EU sistemu OSS

Posebni obračun bo treba predložiti do konca meseca po poteku obračunskega obdobja (po poteku trimesečja), na katero se obračun nanaša, in sicer v elektronski obliki prek portala eDavki, z obrazcem »Obračun DDV v EU sistem OSS«. V spletni aplikaciji e-racuni.com lahko izvažamo datoteko *.XML, katero se nato uvaža na portalu eDavki. Izvoz najdemo v meniju |Izmenjava podatkov označen s simbolom izmenjavaPodatkovNEW.gif, kakor prikazuje slika spodaj:

  
Izvoz datoteke *.XML
  
  Slika 12: Izvoz datoteke *.XML


5.2 Evidenca obračuna DDV (OSS)

Evidenca obračun DDV (OSS) nam prikaže seznam vseh zajetih dokumentov, njihove osnove, stopnje DDV in pa zneski DDV, ki bodo poročani v sistem OSS v danemu obdobju. Primer izpisa takšne evidence prikazujemo spodaj:

  
Evidenca obračuna DDV (OSS)
  
  Slika 13: Evidenca obračuna DDV (OSS)

 

6. Splošni primeri uporabe različnih vrst prodaje za poročanje OSS

Za lažje razumevanje in pravilno izbiro vrste prodaje za poročanje v sistemu OSS na izdanih dokumentih, smo pripravili nekaj najbolj pogostih primerov uporabe teh vrst prodaje v praksi. Primeri so opisani v nadaljevanju.

Spodnji primeri so namenjeni izključno uporabnikom oz. podjetjem, ki so registrirani v sistemu OSS!

Takšni račun bodo poročani v obračunu DDV v EU sistemu OSS in ne bodo poročani v obračunu domačega DDV!

Primer 1 - Prodaja elektronskih oz. katerih koli storitev končnemu potrošniku iz druge države članice EU

V kolikor moramo končnemu potrošniku iz druge države članice EU (npr. Nemčija) izstaviti račun za opravljeno elektronsko storitev (telekomunikacije, internetne storitve, ... ), bomo na računu izbrali vrsto prodaje "Prodaja storitev končnim potrošnikom v EU (OSS)" in državo obdavčitve, kot kaže slika:

  
Vrsta prodaje v primeru obračuna elektronskih ali katerih drugih storitev končnemu potrošniku v Nemčiji
  
  Slika 14: Vrsta prodaje v primeru obračuna elektronskih ali katerih drugih storitev končnemu potrošniku v Nemčiji

V kolikor bi morali izstaviti račun zavezancu za ddv iz druge države članice EU za enako opravljeno storitev pa bi izbrali vrsto prodaje "Oproščen promet - storitve v EU, od katerih plača DDV prejemnik"

Tak račun bi potem bil poročan v obračunu slovenskega DDV!

Primer 2 - Prodaja blaga končnemu potrošniku iz druge države članice EU

V kolikor moramo končnemu potrošniku iz druge države članice EU (npr. Nemčija) izstaviti račun za blago dobavljeno na daljavo (e-trgovina,...), bomo na računu izbrali vrsto prodaje "Prodaja blaga na daljavo končnim potrošnikom v EU (OSS)" in državo obdavčitve, kot kaže slika:

  
Vrsta prodaje v primeru obračuna dobave blaga končnemu potrošniku v Nemčiji
  
  Slika 15: Vrsta prodaje v primeru obračuna dobave blaga končnemu potrošniku v Nemčiji

V kolikor bi morali izstaviti račun zavezancu za ddv iz druge države članice EU za enako opravljeno dobavo blaga pa bi izbrali vrsto prodaje "Oproščen promet - dobava blaga znotraj EU"

Tak račun bi potem bil poročan v obračunu slovenskega DDV!

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024