Izpis in poročanje na eDavki obračun DDV (OSS)

V samem obračunu DDV (OSS) lahko lagko izpišeno preko menija |Tiskanje naslednja izpisa:

1.1 Izpis obrazca DDV v EU sistemu OSS

Obrazec nosi podatke o referenčni številki, obdobju, podatkih zavezanca (naše podjetje) ter knjižbah - dokumentih, ki so bili zajeti v določeno trimesečje za katerega izpisujemo podatke.

Primer obrazca izpisanega obrazca:

  
PDF izpis Izpis obrazca DDV v EU sistemu OSS
  
  Slika 1: PDF izpis Izpis obrazca DDV v EU sistemu OSS

Posebni obračun bo treba predložiti do konca meseca po poteku obračunskega obdobja (po poteku trimesečja), na katero se obračun nanaša, in sicer v elektronski obliki prek portala eDavki, z obrazcem »Obračun DDV v EU sistem OSS«. V spletni aplikaciji e-racuni.com lahko izvažamo datoteko *.XML, katero se nato uvaža na portalu eDavki. Izvoz najdemo v meniju |Izmenjava podatkov označen s simbolom izmenjavaPodatkovNEW.gif, kakor prikazuje slika spodaj:

  
Izvoz datoteke *.XML
  
  Slika 2: Izvoz datoteke *.XML


1.2 Evidenca obračuna DDV (OSS)

Evidenca obračun DDV (OSS) nam prikaže seznam vseh zajetih dokumentov, njihove osnove, stopnje DDV in pa zneski DDV, ki bodo poročani v sistem OSS v danemu obdobju. Primer izpisa takšne evidence prikazujemo spodaj:

  
Evidenca obračuna DDV (OSS)
  
  Slika 3: Evidenca obračuna DDV (OSS)

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024