Nastavitve formul EK

S formulo si lahko sami nastavimo, kateri podatki se bodo v posameznem stolpcu izpisali z naslednjimi rezerviranimi besedami:

#DATKNJTEM# - datum kjiženja temeljnice iz same temeljnice
#STDOKUMENTA# - številka dokumenta iz dokumenta, ki ga knjižimo
#DATDOKUMENTA# - datum dokumenta iz dokumenta, ki ga knjižimo
#DATOBDKNJ# - datum kjiženja temeljnice iz same temeljnice
#DATZAPADLOSTI# - datum zapadlosti iz dokumenta, ki ga knjižimo
#NACPLACILA# - način plačila iz dokumenta, ki ga knjižimo
#OPISDOGODKA# - opis vrste dokumenta, ki ga knjižimo
#DATPLACILA# - datum plačila iz dokumenta, ki ga knjižimo
#SUPPDOCNUMBER# - številka prejetega dokumenta pri prejetih dokumentih.


Kot vidimo zgoraj, pišemo vse rezervirane besede med dvema znakoma #

V formulah lahko uporabljamo tudi reference na zneske na posameznih kontih temeljnice:

Z njimi se sklicujemo na konte temeljnice.

Vsaka spremenljivka je sestavljena iz začetnega znaka #, znaka za vrsto spremenljive (K, D, S), reference in končnega znaka #.


Možna je tudi uporaba posebnih znakov %, _, [] ki nadomestijo eno ali več številk v referenci:

Primer:

4% ustreza vsem številom, ki se začnejo s 4 (41, 430, 4100, ...)

%5 ustreza vsem številom, ki se končajo s 5 (125, 1105, ...)

%1% ustreza vsem številom, ki vsebujejo 1 (1100, 1000, 1234, ...)


Primer:

1_ ustreza številu 1 in vsem dvomestnim številom, ki se začnejo z 1 (1, 10, 11, ..., 19)

1__ ustreza številu 1 in vsem dvo in tromestnim številom, ki se začnejo z 1 (1, 10, 11, ..., 100, 123, 111, ...)


Primer:

12[3,4,5] - ustreza številom 123, 124 in 125

1[1,2,3]% - ustreza vsem številom, ki se začnejo na 11, 12 ali 13


Primeri spremenljivk:

#K1100# - kreditni promet konta 1100

#S4100# - absolutni saldo konta 4100

#D11%# - vsota debetnega prometa vseh kontov, ki se pričnejo z 11

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023