Banka

Modul Banka je namenjen oblikovanju plačilnih nalogov za prenos v banko ter zajemu elektronskih izpiskov prometa na transakcijskem računu za avtomatsko knjiženje prometa na temeljnico.

Funkcije, ki jih nudi modul Banka so naslednje:

 

1. Vnos bančnih in drugih plačilnih računov podjetja

Preden vnašate plačilne naloge ali knjižite izpiske je potrebno vnesti podatke o vaših bančnih oz. plačilnih računih. To naredimo v meniju |Banka |Bančni računi

Če še nismo vnesli nobenih podatkov o plačilnih računih se nam v modulu |Banka izpiše naslednje obvestilo:

  
Obvestilo, da je potrebno vnesti bančni račun
  
  Slika 1: Obvestilo, da je potrebno vnesti bančni račun

Po pritisku na gumb Dodaj novi bančni račun se nam prikaže naslednja vnosna maska:

  
Vnos bančnega računa
  
  Slika 2: Vnos bančnega računa

Po vnosu osnovnih podatkov (ime banke, številka TR) lahko pritisnemo na gumb V redu ter pričnemo vnašati plačilne naloge.

Poleg bančnih računov lahko na tej strani vnesemo podatke o drugih plačilnih oz. elektronskih računih za katere obstaja v programu prilagojena funkcionalnost:

  
Izbira bančnega računa
  
  Slika 3: Izbira bančnega računa

Elektronski računi za dostavne/kurirske službe:

 

1.1. Elektronski račun za dostavne/kurirske službe DPD

V meniju |Banka |Bančni računi lahko s klikom na spustni seznam poiščemo in izberemo dodajanje elektronskega računa za kurirsko službo DPD:

  
Dodajanje DPD računa
  
  Slika 4: Dodajanje DPD računa

DPD račun dodamo v spletno aplikacijo e-racuni.com z namenom:

Datoteko, ki jo izvozimo iz pregleda in iskanja računov v meniju |Prodaja |Računi ali naročil kupcev v mjeniju |Prodaja |Naročila kupcev, nato uvozimo v aplikaciji DPD, kjer se nam natisnejo nalepke.

S pomočjo iskalnih kriterijev uredimo obseg dokumentov za katere želimo izvoz za tisk nalepk v DPD in v meniju |Več: in izberemo izvoz.

  
Izvoz datoteke CSV za tisk nalepk - izdani računi
  
  Slika 5: Izvoz datoteke CSV za tisk nalepk - izdani računi

  
Izvoz datoteke CSV za tisk nalepk - naročila kupcev
  
  Slika 6: Izvoz datoteke CSV za tisk nalepk - naročila kupcev

Po izbiri izvoza podatkov iz prikazanih dokumentov (računov ali naročil) za namene dostavne/kurirske službe DPD se nam odpre okno, kjer lahko izberemo kateri naslov na dokumentu se vzame kot naslov, ki bo upoštevan za tisk nalepke v DPD in pa tip paketa ter dodatne storitve:

  
Izvoz podatkov iz prikazanih dokumentov za namene dostavne/kurirske službe DPD
  
  Slika 7: Izvoz podatkov iz prikazanih dokumentov za namene dostavne/kurirske službe DPD

 

1.2. Elektronski račun za dostavne/kurirske službe GLS

V meniju |Banka |Bančni računi lahko s klikom na spustni seznam poiščemo in izberemo dodajanje elektronskega računa za kurirsko službo GLS:

  
Dodajanje GLS računa
  
  Slika 8: Dodajanje GLS računa

GLS račun dodamo v spletno aplikacijo e-racuni.com z namenom:

Izvoz datoteke za tisk nalepk GLS najdemo pregledu in iskanju računov v meniju |Prodaja |Računi ali na pregledu in iskanju izdanih naročil kupcev v meniju |Prodaja |Naročila kupcev. S pomočjo iskalnih kriterijev uredimo obseg dokumentov za katere želimo izvoz za tisk nalepk v GLS in v meniju |Več: izberemo izvoz.

  
Izvoz datoteke CSV za tisk nalepk - izdani računi
  
  Slika 9: Izvoz datoteke CSV za tisk nalepk - izdani računi

  
Izvoz datoteke CSV za tisk nalepk - naročila kupcev
  
  Slika 10: Izvoz datoteke CSV za tisk nalepk - naročila kupcev

Po izbiri izvoza podatkov iz prikazanih dokumentov (računov ali naročil) za namene dostavne/kurirske službe GLS se nam odpre okno, kjer lahko izberemo kateri naslov na dokumentu se vzame kot naslov, ki bo upoštevan za tisk nalepke v GLS:

  
Izvoz podatkov iz prikazanih dokumentov za namene dostavne/kurirske službe GLS
  
  Slika 11: Izvoz podatkov iz prikazanih dokumentov za namene dostavne/kurirske službe GLS

 

1.3. Elektronski račun za dostavne/kurirske službe Pošta Slovenije (eSpremnica)

V meniju |Banka |Bančni računi lahko s klikom na spustni seznam poiščemo in izberemo dodajanje elektronskega računa za Pošto Slovenije:

  
Dodajanje računa Pošte Slovenije
  
  Slika 12: Dodajanje računa Pošte Slovenije

Pošta Slovenije račun dodamo v spletno aplikacijo e-racuni.com z namenom:

Izvoz datoteke za tisk nalepk Pošta Slovenije najdemo pregledu in iskanju računov v meniju |Prodaja |Računi. S pomočjo iskalnih kriterijev uredimo obseg dokumentov za katere želimo izvoz za tisk nalepk v eSpremnica in v meniju |Več: izberemo izvoz.

  
Izvoz datoteke CSV za tisk nalepk - izdani računi
  
  Slika 13: Izvoz datoteke CSV za tisk nalepk - izdani računi

Po izbiri izvoza podatkov iz prikazanih računov za namene dostavne/kurirske službe Pošta Slovenije se nam odpre okno, kjer lahko izberemo kateri naslov na dokumentu se vzame kot naslov, ki bo upoštevan za tisk nalepke v eSpremnici in pa izbira vrste pošiljke.

  
Izvoz podatkov iz prikazanih dokumentov za namene dostavne/kurirske službe Pošta Slovenija
  
  Slika 14: Izvoz podatkov iz prikazanih dokumentov za namene dostavne/kurirske službe Pošta Slovenija

 

2. Upravljanje s plačilnimi paketi in nalogi

 

2.1. Vnos paketa plačilnih nalogov

Program je namenjen vnosu posameznih plačilnih nalogov, ki jih bomo kasneje posredovali banki v obdelavo.

Plačilne naloge lahko preglejujemo in iščemo podobno kot ostale dokumente in sicer po naslednjih kriterijih:

  
Pregled in iskanje plačilnih nalogov
  
  Slika 15: Pregled in iskanje plačilnih nalogov

Datum od/doZ vnosom datuma omejimo iskanje da obdobje, znotraj katerega želimo poiskati določeni plačilni nalog.
Opis paketa/plačilaČe želimo poiskati plačilni nalog glede na opis, potem v prazno polje vpišemo opis tega paketa oz. plačila (npr. obračun plač št. 20).
StatusIzberemo ali iščemo po Odprtih ali Zaprtih plačilnih nalogih.
PrikazOznačimo, ali želimo prikaz paketov s plačilnimi nalogi ali pa samo prikaz posameznih plačilnih nalogov.

Klik na gumb Odpiranje novega paketa plačil nam omogoča, da lahko vnesemo nov paket plačil. V paketu lahko imamo poljubno število nalogov, ki bremenijo določeni transakcijski račun in jih potem skupaj pošljemo banki v obdelavo.

  
Vnosna maska za novi paket plačil
  
  Slika 16: Vnosna maska za novi paket plačil

V vnosna polja vnesemo naslednje podatke:

Račun nalogodajalcaS klikom na dropDown.gif izberemo račun nalogodajalca, lahko pa ga vnesemo tudi ročno.
Opis paketaPoimenujemo oz. opišemo paket.

S klikom na Vnos plačilnih nalogov se nam odpre vnosna maska za vnos novega plačilnega naloga:

  
Vnosna maska za vnos novega plačilnega naloga
  
  Slika 17: Vnosna maska za vnos novega plačilnega naloga

Program nam nalogodajalca izpiše avtomatsko na podlagi prej izbranega računa nalogodajalca. Prejemnika in ostale podatke pa vnesemo sami:

NazivVpišemo prejemnik, ki ga bomo z nalogi bremenili. Prejemnika lahko s klikom na daljnogled izberemo v registru transakcijskih računov ali pa ga vnesemo ročno.
Sedež/MestoV primeru, da smo prejemnika izbrali v registru, nam program avtomatsko izpiše tudi podatke o sedežu prejemnika. Sicer tudi te podatke vnesemo ročno.
Številka računa/ReferencaV primeru, da smo prejemnika izbrali v registru, nam program avtomatsko izpiše tudi številko računa prejemnika. Sicer tudi te podatke vnesemo ročno.
BIC banke prej.SWIFT oz. BIC koda banke, ki se izpolni samodejno v kolikor smo partnerja oz. prejemnika izbrali iz registra, sicer vnesemo ročno.
NamenVpišemo namen plačilnega naloga (ali gre za račun, prispevek, akontacijo ipd.).
ZnesekVnos zneska je obvezen.
Datum plačilaIzberemo ali pa ročno vpišemo datum, s katerim želimo bremeniti račun.
Koda namenaS klikom na dropDown.gif izberemo za katero kodo namena gre.

Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb Dodaj plačilni nalog.

 

2.2. Vnos posameznega plačilnega naloga na obstoječi ali nov plačilni paket

Ko smo kreirali plačilni paket lahko vanj dodajamo posamezne plačilne naloge. Ne glede na to ali plačilni paket že vsebuje kak pl. nalog ali ne je postopek vnos novega enak. V seznamu plačilnih paketov kliknemo in odpremo tistega v katerega želimo dodati novi nalog in nato kliknemo na gumb za vnos novega naloga, kot kaže slika:

BANKA-DodajanjeNalogaVPaket.gif

Po kliku na ta gumb se nam odpre stran oz. maska za vnos podatkov prejemnika plačila, ki ga lahko tudi poiščemo iz javno dostopnega registra BS:

BANKA-noviNalogIskanjePrejemnika.gif

Prejemnika smo izbrali iz registra Banke Slovenije tako, da se podatki izpolnijo samodejno, mi vnesemo še podatke, ki so označeni na spodnji sliki:

BANKA-noviNalogVnosPodatkovPlacila.gif

Po vnosu podatkov kliknemo na gumb dodajPlnalog.gif in s tem potrdimo vnos podatkov ter dodamo pl. nalog v obstoječi plačilni paket]. [2.4]

 

2.3. Združevanje posameznih plačilnih nalogov za plačilo

Združevanje posameznih plačilnih nalogov za plačilo pomeni, da lahko iz več odprtih plačilnih paketov izberemo plačilne naloge za katere želimo, da se združijo v novi plačilni paket in jih lahko skupaj plačamo.

Do plačilnih nalogov pridemo preko menija |Banka |Plačilni nalogi. Odpre se nam maska za Pregled in iskanje plačilnih nalogov, kjer moramo izbrati pregled plačilnih nalogov (spodnja slika).

  
Pregled plačilnih nalogov
  
  Slika 18: Pregled plačilnih nalogov

Po tem, ko smo izbrali pregled samo plačilnih nalogov, se nam je pojavi meni za dodatne možnosti, kjer imamo izbiro plačilnih nalogov za plačilo.

  
Meni izbire plačilnih nalogov za plačilo
  
  Slika 19: Meni izbire plačilnih nalogov za plačilo

Po kliku na izbiro plačilnih nalogov se nam odpre novo okno z vsemi plačilnimi nalogi, kjer izberemo plačilne naloge (spodnja slika), ki se prenesejo v nov plačilni paket in hkrati tudi izbrišejo iz že obstoječih. Ob tem lahko trudi vpišemo novi namen plačila. V kolikor namena ne vpišemo v označeno polje, kot kaže slika, se v novem plačilnem nalogu shrani namen/opis plačila iz vseh združenih plačilnih nalogov.

  
Izbira plačilnih nalogov za plačilo
  
  Slika 20: Izbira plačilnih nalogov za plačilo

V oknu za izbiro plačilnih nalogov imamo zgoraj levo z rdečo barvo prikazano vsoto izbranih nalogov. Obstaja pa tudi možnost, da se nalogi za istega prejemnika združijo (označimo možnost Združi naloge za istega prejemnika).

Ko izberemo naloge in izbiro potrdimo, moramo še izbrati ali želimo, da se nalogi za plačilo uvrstijo v enega od že odprtih paketov plačil, ali pa naj se za te plačilne naloge odpre nov ločen paket plačil (slika spodaj).

  
Izbira paketa plačil
  
  Slika 21: Izbira paketa plačil

Če smo paket izbrali se nam po potrditvi prikaže nov paket, ki ga še moramo shranit. Po shranjevanju se izbrani nalogi izbrišejo iz starega plačilnega paketa in se prenesejo v novega.

Če pa smo izbrali pri izbiri nalogov možnost za združevanje nalogov za istega prejemnika in imamo med nalogi dva naloga za istega prejemnika, potem se nam po shranjevanju plačilnega paketa odpre še okno (spodnja slika), kjer označimo, da želimo prejemniku poslati po mailu obvestilo o plačilu. Tukaj še moramo vnesti podatke o mailu, v kolikor le ti niso vnešeni pri podatkih partnerja. Na desni strani pa imamo link do dokumenta, ki se bo poslal prejemniku na mail, ki ga vnesemo.

  
Izbira paketa plačil
  
  Slika 22: Izbira paketa plačil

 

2.4. Prikaz paketa s plačilnimi nalogi

Posamezni paket lahko odpremo tako, da kliknemo na željenega v seznamu pl. paketov in prikažejo se nam vsi pl. nalogi, ki se v izbranem paketu nahajajo:

BANKA-pregledPLpaketa.gif

 

2.5. Tiskanje plačilnih nalogov na obrazec UPN

Do plačilnih nalogov pridemo preko menija |Banka |Plačilni nalogi. Odpre se nam maska za Pregled in iskanje plačilnih nalogov, kot jo kaže spodnja slika:

  
Pregled in iskanje plačilnih nalogov -podtki so testni
  
  Slika 23: Pregled in iskanje plačilnih nalogov -podtki so testni

Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na pregledu in iskanju plačilnih nalogov:

EnterIskanje
InsterOdpiranje novega plačilnega naloga

S klikom na iskani plačilni nalog, lahko ta nalog natisnemo z laserskim tiskalnikom tako, da izberemo možnost Tiskanje plačilnih nalogov na obrazec BN01, ki je dostopna na pregledu Plačilnega naloga v meniju |Tiskanje.

Na voljo imamo pet možnosti in sicer:

  
Tiskanje plačilnih nalogov na obrazec UPN
  
  Slika 24: Tiskanje plačilnih nalogov na obrazec UPN

  
Tiskanje plačilnih nalogov na obrazec UPN
  
  Slika 25: Tiskanje plačilnih nalogov na obrazec UPN


Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na prikazu plačilnega naloga:

Enter ali InsterDodajanje novega plačilnega naloga

 

2.6. Uvoz plačilnih nalogov

Program omogoča uvoz ustvarjenih plačilnih nalogov v spletno aplikacijo e-racuni.com iz Excel datoteke.

Uvozimo lahko na pregledu in iskanju plačilnih nalogov, kjer uvoz najdemo v možnosti |Več |Uvoz plačilnih nalogov

  
Kliknite tukaj za upload manjkajoče slike
  
  Slika 26: Uvoz plačilnih nalogov

Struktura, ki se pričakuje za pravilni uvoz je v Excel-u in so stolpci naslednji:

Priimek A stolpec priimek prejemnika
ImeB stolpec ime prejemnika
UlicaC stolpec prejemnika
Poštna št.D stolpec pošta številka prejemnika
KrajE stolpec kraj prejemnika
Naziv placnikaF
TRR placnikaG
Sklic placnikaH
NamenI
Vrsta transakcijeJ
Datum placilaK
Znesek placilaL
SklicM
TRR prejemnikaN

 

2.7. Izvoz plačilnih nalogov

Program omogoča izvoz ustvarjenih plačilnih nalogov v programe za elektronsko bančništvo. Izvoz plačilnih nalogov je trenutno mogoč v formatu TKDIS, ZBS in ISO SEPA xml, ki pa se avtomatsko prilagodi glede na specifike posamezne banke v skladu s transakcijskim računom nalogodajalca.

Izvoz plačilnih nalogov v datoteko je mogoč na posameznem plačinem paketu:

  
Pregled plačilnih nalogov v plačilnem paketu
  
  Slika 27: Pregled plačilnih nalogov v plačilnem paketu

S klikom na dataExchange.gif se odpre meni za izmenjavo podatkov v katerem najdemo možnosti za izvoz plačilnega paketa v različnih formatih datotek. Najbolj pogosto se za prenos plačilnih paketov in nalogov uporablja format ISO SEPA XML, ki je v seznamu tudi na vrhu, kot vidimo na sliki:

  
V meniju za izmenjavo podatkov lahko izvozim plačilni paket v datoteko za uvoz v spletno banko
  
  Slika 28: V meniju za izmenjavo podatkov lahko izvozim plačilni paket v datoteko za uvoz v spletno banko

Datoteko shranimo na računalnik ter nato uvozimo v program za spletno bančništvo.

Datoteko s plačilnim paketom oz. plačilnimi nalogi v formatu ISO SEPA XML, pa je možno izvoziti in shraniti na računalnik tudi neposredno iz seznama plačilnih paketov, s klikom na ikono v obliki diskete, kot je označeno na spodnji sliki z rdečo barvo:

  
Izvoz ISO SEPA XML datoteke za uvoz v spletno banko
  
  Slika 29: Izvoz ISO SEPA XML datoteke za uvoz v spletno banko

 

2.8. Tiskanje seznama plačilnih nalogov v paketu

Seznam izplačil je dostopen na pregledu Plačilnega naloga v meniju bt-print.gif.

  
Izbira tiskanja seznama izplačil
  
  Slika 30: Izbira tiskanja seznama izplačil

Po potrditvi izbire se izdela dokument z naslednjim izgledom:

  
Izgled seznama plačilnih nalogov v paketu
  
  Slika 31: Izgled seznama plačilnih nalogov v paketu

 

2.9. Združevanje plačilnih paketov

Združevanje plačilnih paketov za plačilo nam omogoča, da več odprtih plačilnih paketov združimo v enega novega ter tako v program za spletno bančništvo uvozimo vse skupaj v eni datoteki. Na ta način nam ni potrebno v spletno banko prenašati več ločenih datotek.

Do plačilnih paketov pridemo preko menija |Banka |Plačilni nalogi. Odpre se nam maska za Pregled in iskanje plačilnih paketov, na kateri s označimo plačilne pakete, ki jih bomo združili. To storimo tako, da z miško kliknemo na posamezno vrstico, da se ta obarva v modro barvo, kot kaže slika:

  
Pregled plačilnih nalogov
  
  Slika 32: Pregled plačilnih nalogov

Po tem, ko smo označili plačilne pakete, ki jih bomo združili, kliknemo na meni za dodatne možnosti v katerem izberemo funkcijo "Združi plačilne pakete".

  
Funkcija za združevanje plačilnih paketov
  
  Slika 33: Funkcija za združevanje plačilnih paketov

Po kliku na to funkcijo se nam odpre novo okno z vsemi izbranimi plačilnimi paketi, ki jih bomo združili v nov skupni plačilni paket in hkrati pobrisali posamezne. Ob tem lahko izberemo TRR iz katerega bomo izvedli plačilo, vnesemo opis novega plačilnega paketa ter po potrebi še spremenimo izbiro paketov, ki jih bomo dejansko združili, kot kaže spodnja slika:

  
Izbira plačilnih paketov za združevanje
  
  Slika 34: Izbira plačilnih paketov za združevanje

Ko vnesene podatke potrdimo, se bo odprl novi ločen paket plačil, ki ga potem lahko izvozimo v spletno banko.

 

2.10. Prikaz vsote oz. rekapitulacije izbranih vrstic v tabeli plačilnih paketov

Opcija za prikaz vsote oz. rekapitulacije izbranih vrstic je dosegljiva na pregledu seznama vseh plačilnih paketov.

Na pregledu seznama vnešenih plačilnih paketov lahko z miško poklikamo vrstice dokumentov za katere želimo prikaz vsote. Izbrana vrstica za obarva v modro barvo. Ko smo izbrali vrstice, kliknemo na gumb GumbVsota kot je prikazano na spodnji sliki:

  
Izbira vrstic in klik na gumb "Vsota" (ikona z grško črko sigma)
  
  Slika 35: Izbira vrstic in klik na gumb "Vsota" (ikona z grško črko sigma)

Program v novem oknu prikaže rekapitulacijo izbranih vrstic oz. seštevek vseh plačilnih nalogov v izbranih plačilnih paketih:

  
Prikaz vsote oz. rekapitulacije izbranih plačilnih paketov oz. plačilnih nalogov v izbranih paketih
  
  Slika 36: Prikaz vsote oz. rekapitulacije izbranih plačilnih paketov oz. plačilnih nalogov v izbranih paketih

 

2.11. Oblikovanje modelov za sklic

 

2.12. Šifranti vrste posla A

 

3. Pregled in iskanje bančnih izpiskov

Bančne izpiske lahko pregledujemo in iščemo v meniju |Banka |Pregled izpiskov na podoben način, kot ostale dokumente in sicer po naslednjih kriterijih:

  
Pregled prometa in bančnih izpiskov
  
  Slika 37: Pregled prometa in bančnih izpiskov

Transakcijski računS klikom na dropDown.gif izberemo transakcijski račun, na katerega se nanaša bančni izpisek, ki ga iščemo.
Št. izp.Vnesemo številko izpiska, za katerega želimo podatke.
Izpiski od/doDatumsko omejimo obdobje, za katero želimo podatke o prometu oz. bančnih izpiskih.
Den. val.S klikom na dropDown.gif izberemo denarno valuto izpiska.
Pribl. znesekVnesemo približen znesek prometana izpisku.
Status izpiskaIzberemo po katerih statusih izpiskov želimo izpis.
Naziv prejemnika/namen plačilaVnesemo lahko naziv prejemnika ali opis namena plačila iz posameznega izpiska
Tip izpiskaIzberemo lahko tip izpiska, ki ga iščemo (uvožen, ročni vnos, tujina,...).

Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na pregledu in iskanju plačilnih nalogov:

EnterIskanje
InsertDodajanje novega bančnega izpiska

 

4. Vnos bančnih izpiskov

Bančni izpisek vneseno s klikom na gumb Novi izpisek v meniju |Banka |Pregled izpiskov. Po kliku na gumb Novi izpisek se odpre naslednje vnosna maska:

  
Vnosna maska za vnos novega bančnega izpiska
  
  Slika 38: Vnosna maska za vnos novega bančnega izpiska

V vnosna polja vpišemo naslednje podatke:

Transakcijski račun
Denarna valutaIzberemo denarno valuto izpiska.
Datum izpiskaVpišemo datum izpiska.
Št. izpiskaVpišemo številko, ki bo označevala izpisek. Vnos številke je obvezen.
Skupaj odliviVpišemo skupni znesek odlivov.
Skupaj priliviVpišemo skupni znesek prilivov.

Vnos podatkov potrdimo s klikom na V redu in prikaže se nam maska za vnos prometa, ki jo prikazuje spodnja slika:

  
Vnos in urejanje prometa na TR
  
  Slika 39: Vnos in urejanje prometa na TR

Številka računa/ReferencaVpišemo samo referenco, ker se št. računa že prenese.
Vrsta prometaOznačimo ali gre za v dobro ali v breme
NazivVpišemo naziv ali pa s klikom na daljnogled poiščemo naziv partnerja
Sedež/MestoVpišemo Sedež/Mesto
Številka računa/ReferencaVpišemo št. TRR in referenco tega partnerja
Namen plačilaVpišemo namen plačila. Podatek je obvezen.
ZnesekVpišemo znesek. Podatek je obvezen.
Koda namenaIzberemo kodo namena
KontoIzberemo konto iz seznama s klikom na dropDown.gif

Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb Dodaj promet.

Ko smo končali z vnosom prometa, kliknemo na gumb Prekini vnos

 

5. Priprava prometov za knjiženje

Priprava prometov za knjiženje oz. likvidacija izpiska je namenjena za zapiranje oz. likvidiranje dokumentov s plačilom na podlagi bančnega izpiska in knjiženje tega plačila na določen konto.

Funkcionalnost je na voljo neposredno na posameznem bančnem izpisku kjer kliknemo na gumb Pripravi za knjiženje in bo program ponudil likvidacijo prilivov in odlivov iz dotičnega izpiska [5.1].

  
Gumb pripravi za knjiženje v samem bančnem izpisku
  
  Slika 40: Gumb pripravi za knjiženje v samem bančnem izpisku

Lahko pa likvidiramo tudi več prilivov in odlivov iz različnih še ne likvidiranih izpiskov hkrati v meniju nerazporejenih prilivov [5.2] ali nerazporejenih odlivov [5.3]

  
Dostop do neporazdeljenih prilivov in odlivov
  
  Slika 41: Dostop do neporazdeljenih prilivov in odlivov

 

5.1. Pripravi za knjuiženje

V modulu Banka imamo na voljo pregled uvoženih bančnih izpiskov iz banke ali ročnega vnosa.

Izpiske najdemo v spletni aplikaciji pod |Banka |Pregled izpiskov.

Izberemo si bančni izpisek in ga lahko knjižimo, dodajamo promet ali zapremo odprti račun.

  
Pregled bančnega izpiska
  
  Slika 42: Pregled bančnega izpiska

Obdelavo zapiranje odprtih računov zaženemo z gumbom Pripravi za knjiženje.

  
Zapiranje odprtih računov, ponudb, prejetih računov...
  
  Slika 43: Zapiranje odprtih računov, ponudb, prejetih računov...

Po zagonu se nam prikaže levo seznam prometa znotraj izpiska in desno knjižba programa, ki bo zapirala priliv/odliv.

Na desni strani se nastavi predvideni vezni dokument. Ta veza se nastavi glede na naziv kupca, znesek plačila, referenco, TRR račun plačnika itd. V primeru, da program ne zazna primerne veze, je ne nastavi. Istočasno pa so lahko okna desne strani v večih barvah, ki določajo kako točno ujemanje, je program zaznal. Primer različnih barv spodaj:

  
Ujemanje knjižbe z veznim dokumentom
  
  Slika 44: Ujemanje knjižbe z veznim dokumentom

Pomen različnih barv za okna prometov na levi strani (1 na sliki zgoraj):

Pomen različnih barv za okna knjižb na desni strani (2 na sliki zgoraj):

 

5.2. Nerazporejeni prilivi

Funkcionalnost je na voljo v meniju |Banka |Neporazdeljeni prilivi, kjer imamo pregled nad vsemi bančnimi izpiski katerih še nismo zaprli ali poknjižili.

  
neporazdeljeni prilivi
  
  Slika 45: neporazdeljeni prilivi

(1) S pomočjo iskalnih parametrov kot so transakcijski račun, številka bančnega izpiska, denarna valuta, datum prometa, ter namen plačila lahko lažje poiščemo oz. filtriramo določene prilive.

(2) Posameznemu prilivu dodamo partnerja, konto na katerega se bo knjižil priliv in dokument na katerega se veže priliv, kateri so lahko: račun, predračun, naročilo kupca, avansni račun ali prosti vnos.

(3) Posamezen priliv lahko preskočimo za knjiženje s klikom na gumb Preskoči ali potrdimo s klikom na gumb Ok

(4) Prilive lahko označimo posamezno ali vse skupaj s klikom na okvirček v sivem zaglavju prikaza.

(5) S klikom na gumb Potrdi izbrane potrdimo označene prilive ali vse potrdimo s klikom na puščico navzdol na istem gumbu in na potrdi vse

(6) S klikom na gumb Prekoči izbrane preskočimo označene prilive ali vse preskočimo s klikom na puščico navzdol na istem gumbu in na preskoči vse

(7) S klikom na gumb Nastavi partnerja izbranim lahko vsem označenim prilivom nastavimo enotnega partnerja ali nastavimo enotni konto za knjiženje pliliva s klikom na puščico navzdol na istem gumbu, ter na opcijo Nastavi konto izbranim

(8) Če smo pomotoma potrdili priliv katerega nebi želeli, lahko s klikom na gumb Razveljavi zadnjega razveljavimo zadnji ukaz ki smo ga izvršili.

V kolikor smo likvidirali oz. zaprli priliv katerega ne bi želeli oz. smo se pri zapiranju zmotili, lahko to še vedno razveljavimo neposredno na samem bančnem izpisku, kot je opisano na strani

 

5.3. Nerazporejeni odlivi

Do te funkcionalnosti lahko dostopamo preko |Banka |Neporazdeljeni odlivi, kjer imamo pregled nad vsemi bančnimi izpiski katere še nismo zaprli ali poknjižili.

  
neporazdeljeni odlivi
  
  Slika 46: neporazdeljeni odlivi

(1) S pomočjo iskalnih parametrov kot so transakcijski račun, številka bančnega izpiska, denarna valuta, datum prometa, ter namen plačila lahko lažje poiščemo oz. filtriramo določene odlive.

(2) Posameznemu odlivu dodamo partnerja, konto na katerega se bo knjižil odliv in dokument na katerega se veže odliv, kateri so lahko prejeti račun ali prosti vnos.

(3) Posamezen odliv lahko preskočimo za knjiženje s klikom na gumb Preskoči ali potrdimo s klikom na gumb Ok

(4) Odlive lahko označimo posamezno ali vse skupaj s klikom na okvirček v sivem zaglavju prikaza.

(5) S klikom na gumb Potrdi izbrane potrdimo označene odlive ali vse potrdimo s klikom na puščico navzdol na istem gumbu in na potrdi vse

(6) S klikom na gumb Prekoči izbrane preskočimo označene odlive ali vse preskočimo s klikom na puščico navzdol na istem gumbu in na preskoči vse

(7) S klikom na gumb Nastavi partnerja izbranim lahko vsem označenim odlivom nastavimo enotnega partnerja ali nastavimo enotni konto za knjiženje odliva s klikom na puščico navzdol na istem gumbu, ter na opcijo Nastavi konto izbranim

(8) Če smo pomotoma potrdili odliv katerega nebi želeli, lahko s klikom na gumb Razveljavi zadnjega razveljavimo zadnji ukaz ki smo ga izvršili.

V kolikor smo likvidirali oz. zaprli odliv katerega ne bi želeli oz. smo se pri zapiranju zmotili, lahko to še vedno razveljavimo neposredno na samem bančnem izpisku, kot je opisano na strani

 

5.4. Nastavitve likvidacije prilivov in odlivov

Za hitrejši postopek likvidacije oz. zapiranja prilivov in odlivov si lahko vnaprej nastavimo splošna pravila, ki se potem upoštevajo pri likvidaciji posamezne transakacije. Nastavitve so na voljo v modulu nerazporejenih prilivov in odlivov s klikom na gumb Nastavitve, kot kaže slika:

  
Nastavitve likvidacije prilivov in odlivov
  
  Slika 47: Nastavitve likvidacije prilivov in odlivov

Po kliku na ta gumb se nam odpre vnosna maska z nastavitvami:

  
Nastavitve likvidacije prilivov in odlivov
  
  Slika 48: Nastavitve likvidacije prilivov in odlivov

V nastavitvah tako lahko nastavimo naslednje parametre:

  
Izberemo število prikazanih transakcij na eni strani
  
  Slika 49: Izberemo število prikazanih transakcij na eni strani

  
Označimo na katerih dokumentih želimo zabeležiti plačilo
  
  Slika 50: Označimo na katerih dokumentih želimo zabeležiti plačilo

  
Izberemo na kak način naj program zabeleži plačilo na veznem dokumentu, ki ga izbiremo pri likvidaciji
  
  Slika 51: Izberemo na kak način naj program zabeleži plačilo na veznem dokumentu, ki ga izbiremo pri likvidaciji

  
Dodatne možnosti likvidacije
  
  Slika 52: Dodatne možnosti likvidacije

 

6. Avtomatsko knjiženje prometa na transakcijskem računu

Na temeljnico se knjižijo posamezni prometi iz bančnega izpiska. Prometi se knjižijo z datumom obdobja enakim datumu izpiska.

 

7. Knjiženje bančnih izpiskov

Potem ko smo vnesli promet na izpisek lahko izpisek poknjižimo s klikom na gumb Knjiženje v samem izpisku. To nam lepo prikazuje spodnja slika:

  
Izpisek je pripravljen za knjiženje
  
  Slika 53: Izpisek je pripravljen za knjiženje

S klikom na gumb Knjiženje se nam kreira nova temeljnica, ki jo je potrebno shraniti, da bi se izpisek poknjižil. Na to nas opozarja tudi rumeno pobarvan gumb shrani. Kreirana temeljnica izgleda takole:

  
Avtomatsko kreirana temeljnica
  
  Slika 54: Avtomatsko kreirana temeljnica

V kolikor so knjižbe pravilne, kliknemo na gumb shrani, ki utripa tako dolgo dokler to ne storimo. Če temeljnice ne shranimo, se knjiženje izpiska ne bo izvedlo.

Ko smo temeljnico shranili, nas program vrže nazaj na poknjižen izpisek, ki izgleda takole:

  
Poknjižen izpisek
  
  Slika 55: Poknjižen izpisek

V primeru, da bi želeli karkoli popraviti, pa lahko to storimo s klikom na gumb Razknjiži ki ga lahko vidimo na zgornji sliki. Dokument lahko razknjižimo kadarkoli v primeru, če temeljnica še ni zaprta in prenešena v glavno knjigo.


Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na knjiženju bančnih izpiskov:

Enter ali InsterDodajanje nove knjižbe
EscIzhod iz knjiženja

 

8. Uvoz elektronskih izpiskov prometa na TR

Program podpira avtomatski uvoz datoteke z izpiskom prometa na TR. Ker slovenske banke pri tem uporabljajo različne standarde izmenjave podatkov je v programu implementiran uvoz podatkov datotek več slovenskih bank. Pri nekaterih bankah pa je uvoz podatkov mogoč avtomatsko saj se program sam poveže z bančnim strežnikom in uvozi nove izpiske prometa na vašem transakcijskem računu.

  
Izbira banke pri uvozu izpiskov prometa na TR
  
  Slika 56: Izbira banke pri uvozu izpiskov prometa na TR

Trenutno so uradno podprti uvozi podatkov iz spodaj naštetih programov slovenskih bank. Uvozi podatkov s strani drugih bank ali programov niso preverjeni oz. uradno podprti. Če želite uporabljati uvoz podatkov z banke, ki ni na spodnjem spisku kontaktirajte uporabniško podporo na e-mail info@e-racuni.com [mailto:info@e-racuni.com] za brezplačno implementacijo uvoza bančnih izpiskov s strani vaše banke.

In pa ostali uvozi izpiskov, ki niso vezani na spletno banko ampak druge spletne sisteme, ki omogočajo izvoze izpiskov:

 

8.1. Abanka ABACOM

  
Uvoz izpiskov prometa -ABACOM
  
  Slika 57: Uvoz izpiskov prometa -ABACOM

 

8.2. Banka Koper

Banka Koper v programu INET ne omogoča direktnega izvoza datoteke z elektronskim izpiskom prometa na transakcijskem računu.

Kljub temu pa je pri banki možno naročiti, da vam preko elektronske pošte dnevno posreduje datoteko z izpiskom prometa na transakcijskem računu.

Datoteko, ki jo prejmete s strani Banke Koper je mogoče uvoziti v program tako, da uporabite funkcijo za enostaven uvoz izpiskov iz programa Proklik [8.5].

 

8.3. NKBM Poslovni Bank@Net BAP WEB

Uvoz izpiskov iz aplikacije NKBM BAP WEB poteka bodisi ročno s prenosom datoteke v formatu TXT bodisi avtomatsko tako, da vnesete vaše uporabniško ime, geslo in kodo s kartice SecureID in se program sam poveže z bančnim strežnikom.

  
Uvoz izpiskov prometa iz aplikacije NKBM BAP WEB
  
  Slika 58: Uvoz izpiskov prometa iz aplikacije NKBM BAP WEB

8.3.1 Ročni uvoz izpiskov

Iz programa BAP WEB shranite izpisek na vaš disk. Nato izpisek s pritiskom na gumb Browse... poiščete in pritisnete na gumb Uvozi podatke za prenos datoteke v program.

8.3.2 Avtomatski uvoz podatkov

Za avtomatski uvoz podatkov je potrebno v vnosno polje Uporabniško ime  vnesti uporabniško ime, ki vam ga je dodelila banka. V vnosno polje PIN + enkratno geslo  pa vpišete najprej 4-mestno PIN kodo, ki ji sledi 6 cifer, ki jih prepišete s kartice SecureID.

Po pritisku na gumb Uvoz podatkov s strežnika NKBM se program poveže s strežnikom NKBM in preveri izpiske prometa na TR. Pri preverjanju bo program poiskal nove izpiske in le-te uvozil v program.

 

8.4. NKBM Poslovni Bank@Net EPP3

  
Uvoz izpiskov iz programa EPP / EPP3
  
  Slika 59: Uvoz izpiskov iz programa EPP / EPP3

 

8.5. NLB Proklik

8.5.1 Izvoz izpiskov iz Proklika

Preden uvozimo izpiske se prijavimo v Proklik in v programu Proklik na levi strani v meniju izberemo opcijo |Izpiski.

Nato vnesemo datumski kriterij za izvoz izpiskov ter označimo izpiske, ki jih želimo izvoziti v datoteko. Ko izberemo izpiske kliknemo na desni gumb miške in izberemo opcijo |Izvoz (glej sliko).

  
Izvoz izpiskov iz programa Proklik (Halcom e-Bank).
  
  Slika 60: Izvoz izpiskov iz programa Proklik (Halcom e-Bank).


8.5.2 Uvoz Proklik-ovih izpiskov v e-obračune

V e-obračunih izberemo izberemo opcijo za uvoz izpiskov iz Proklik-a. Prikaže se nam naslednja vnosna maska:

  
Uvoz izpiskov iz programa Proklik v e-obračune
  
  Slika 61: Uvoz izpiskov iz programa Proklik v e-obračune

Program nudi dve možnosti za uvoz izpiskov iz programa ProKlik:

Če uporabljate enostaven uvoz izpiskov, mora program sam ugotoviti številko izpiska. Številko izpiska program ugotovi na podlagi števila že uvoženih izpiskov, ki si sledijo v časovnem zaporedju.

V primeru, da naknadno uvozite izpisek za preteklo obdobje bo program kasnejšim izpiskom avtomatsko spremenil zaporedne številke za uskladitev zaporednih številk.

Zaradi navedenih lastnosti enostavnega uvoza vam priporočamo, da v kolikor je to možno, vedno uporabljate uvoz izpiskov za več dni hkrati v kombinaciji dveh datotek TXT in COV.

 

8.6. NLB Proklik Plus

V programu Proklik Plus se uporablja enak format datoteke, kot v programu NKBM BAP WEB [8.3]. Ročni uvoz izpiskov oz. datoteke s prometom na TR poteka na enak način, kot iz programa NKBM BAP WEB [8.3].

 

8.7. Probanka Poslovni Prosplet

Uvoz izpiskov iz aplikacije Probanka Prosplet poteka bodisi ročno s prenosom datoteke prometa v formatu TXT bodisi avtomatsko tako, da vnesete vaše uporabniško ime in kodo s kartice RSA SecureID nakar se program sam poveže z bančnim strežnikom.

  
Uvoz izpiskov iz Prospleta
  
  Slika 62: Uvoz izpiskov iz Prospleta

8.7.1 Ročni uvoz izpiskov

Iz programa Prosplet shranite izpisek prometa na vaš disk. Nato izpisek s pritiskom na gumb Browse... poiščete in pritisnete na gumb Uvozi podatke za prenos datoteke v program.

8.7.2 Avtomatski uvoz podatkov

Za avtomatski uvoz podatkov je potrebno v vnosno polje Uporabniško ime  vnesti uporabniško ime, ki vam ga je dodelila banka. V vnosno polje Enkratno geslo  pa vpišete 6-mestno številko, ki jo prepišete s kartice RSA SecureID.

Po pritisku na gumb Uvoz podatkov s strežnika Probanke se program poveže s strežnikom Probankinega Prospleta in preveri izpiske prometa na TR. Pri preverjanju bo program poiskal nove izpiske in le-te uvozil v program.

Pred uvozom izpiskov preverite ali imate v Prosplet-u vklopljeno možnost izvoza izpiskov. V kolikor to ni mogoče kontaktirajte vašega referenta na Probanki.

 

8.8. Raiffeisen KREKOVA BANKA d.d.

Na spletni strani programa EuReKa, je potrebno najprej sneti oz. izvoziti datoteko z izpiskom prometa. To storite tako, da kliknete na rdečo puščico(slika spodaj) in datoteko shranite na vaš disk.

  
Spletna stran programa EuReKa
  
  Slika 63: Spletna stran programa EuReKa

Ko ste to storili pa preko menija |Banka |Uvoz prometa s klikom na povezavo EuReKa pridete do maske, kot jo kaže spodnja slika:

  
Uvoz izpiska prometa iz programa EuReKa v naš program
  
  Slika 64: Uvoz izpiska prometa iz programa EuReKa v naš program

V tej maski s klikom na gumb Browse poiščete datoteko oz. izpisek, ki ste ga predhodno shranili. Nato kliknete na gumb Uvoz podatke in postopek uvoza je končan.

 

8.9. SKB NET

Uvoz izpiskov iz spletne aplikacije SKB NET poteka bodisi ročno s prenosom datoteke prometa v formatu TXT bodisi avtomatsko tako, da vnesete vaše uporabniško ime in kodo s kartice RSA SecureID nakar se program sam poveže z bančnim strežnikom.

  
Uvoz izpiskov iz SKB NET
  
  Slika 65: Uvoz izpiskov iz SKB NET

8.9.1 Ročni uvoz izpiskov

Iz programa SKB NET shranite izpisek prometa na vaš disk. Nato izpisek s pritiskom na gumb Browse... poiščete in pritisnete na gumb Uvozi podatke za prenos datoteke v program.

8.9.2 Avtomatski uvoz podatkov

Za avtomatski uvoz podatkov je potrebno v vnosno polje Uporabniško ime  vnesti uporabniško ime, ki vam ga je dodelila banka. V vnosno polje Enkratno geslo  pa vpišete 6-mestno številko, ki jo prepišete s kartice RSA SecureID.

Po pritisku na gumb Uvoz podatkov s strežnika SKB NET se program poveže s strežnikom SKB NET in preveril izpiske prometa na TR. Pri preverjanju bo program poiskal nove izpiske in le-te uvozil v program.

 

8.10. PRO SKB NET

Uvoz izpiskov iz spletne aplikacije PRO SKB NET poteka bodisi ročno s prenosom datoteke prometa v formatu TXT, bodisi avtomatsko tako, da vnesete vaše uporabniško ime(identifikacijsa številka) in kodo(varnostno geslo) s kartice RSA SecureID nakar se program sam poveže z bančnim strežnikom.

  
Uvoz izpiskov iz PRO SKB NET
  
  Slika 66: Uvoz izpiskov iz PRO SKB NET

8.10.1 Ročni uvoz izpiskov

Iz programa PRO SKB NET shranite izpisek prometa na vaš disk. Nato izpisek s pritiskom na gumb Browse... poiščete in pritisnete na gumb Uvozi podatke za prenos datoteke v program.

8.10.2 Avtomatski uvoz podatkov

Za avtomatski uvoz podatkov je potrebno v vnosno polje Uporabniško ime  vnesti uporabniško ime oz. identifikacijsko številko, ki vam jo je dodelila banka. V vnosno polje Enkratno geslo  pa vpišete 6-mestno številko, ki jo prepišete s kartice RSA SecureID.

Po pritisku na gumb Uvoz podatkov s strežnika PRO SKB NET se program poveže s strežnikom PRO SKB NET in preveri izpiske prometa na TR. Pri preverjanju bo program poiskal nove izpiske in le-te uvozil v program.

 

8.11. PayPal

Uvoz izpiskov prometa oz. transakcij iz PayPal računa je na voljo v meniju |Banka |Uvoz izpiskov preko ločene možnosti:

  
Uvoz izpiska transakcij iz datoteke, ki jo izvozimo iz PayPal računa
  
  Slika 67: Uvoz izpiska transakcij iz datoteke, ki jo izvozimo iz PayPal računa

Opcija za uvoz datoteke s transakcijami iz PayPal računa je na voljo šele potem, ko smo v seznam naših bančnih računov dodali tudi elektronski bančni račun po navodilih na strani Plačilni račun PayPal [9.1]

Po kliku na to povezavo se nam odpre maska za izbiro datoteke, ki jo bomo uvozili v program:

uvozPayPalIzbiraDatoteke.gif

Pri uvozu imamo na izbiro še naslednje nastavitve:

Bančni računIzberemo naziv bančnega oz. elektronskega bančnega računa za katerega uvažamo transakcije. Predhodno smo ga vnesli v šifrant plačilnih računov [9.1]
Izberite format datuma v datotekiIzberemo format zapisa datuma v datoteki, ki jo bomo uvozili. To je pomembno za pravilen uvoz datuma posameznih transakcij
Dodatne možnostiObkljukamo, če želimo uvoziti provizijo prometa, kot odliv

Uvoz transakcij iz PayPal je na voljo iz datoteke v formatu *.csv, ki jo izvozimo iz PayPal računa po nalednjih navodilih:

  • kliknemo na meni Reports
  • nato izberemo na levi strani meni Activity downloads
  • na desni strani v zavihku "Transaction type" nato izberemo All transactions, izberemo obdobje v zavihku Date range za katero bomo izvozili transakcije in format datoteke CSV
  • kliknemo na gumb "Create report" ter počakamo, da se poročilo izdela. Datoteko nato shranimo na računalnik in uvozimo v program

  
Izvoz transakcij v CSV datoteko za uvoz v program e-racuni
  
  Slika 68: Izvoz transakcij v CSV datoteko za uvoz v program e-racuni

 

8.12. Overseas

Uvoz izpiskov prometa oz. transakcij iz Overseas računa je na voljo v meniju |Banka |Uvoz izpiskov preko ločene možnosti:

  
Uvoz izpiska transakcij iz datoteke, ki jo izvozimo iz aplikacije kurirske službe Overseas
  
  Slika 69: Uvoz izpiska transakcij iz datoteke, ki jo izvozimo iz aplikacije kurirske službe Overseas

Po kliku na to povezavo se nam odpre maska za vnos podatkov Overseas računa pri čemer imamo na voljo tudi izbiro Overseas računa za katerega želimo narediti uvoz transakcij, kot kaže slika:

  
izbira datoteke za uvoz izpiskov kuriske službe Overseas
  
  Slika 70: izbira datoteke za uvoz izpiskov kuriske službe Overseas

Bančni računIzberemo naziv bančnega oz. plačilnega računa kurirske službe Overseas za katerega uvažamo transakcije.

Opcija za uvoz datoteke s transakcijami iz Overseas računa je na voljo šele potem, ko smo v seznam naših bančnih računov dodali tudi bančni oz. plačilni račun, ki ga imamo odprtega pri kurirski službi Overseas:

  
Vnos plačilnega računa za Overseas
  
  Slika 71: Vnos plačilnega računa za Overseas

Po kliku na to opcijo se odpre maska za vnos podatkov računa kurirske službe Overseas, kjer lahko nastavimo tudi konte za knjiženje izpiskov te kurirske službe:

  
Izberemo datoteko za uvoz ter dodatne možnosti
  
  Slika 72: Izberemo datoteko za uvoz ter dodatne možnosti

 

8.13. Iz XLS datoteke (Excel preglednica)

Uvoz izpiskov prometa oz. transakcij iz XLS datoteke je na voljo v meniju |Banka |Uvoz izpiskov preko ločene možnosti:

  
Uvoz izpiska transakcij iz datoteke, ki jo pripravimo v Excelu
  
  Slika 73: Uvoz izpiska transakcij iz datoteke, ki jo pripravimo v Excelu

Po kliku na to povezavo se nam odpre maska za izbiro datoteke, ki jo bomo uvozili v program:

uvozXLSIzbiraDatoteke.gif

Pri uvozu imamo na izbiro še naslednje nastavitve:

Bančni računIzberemo naziv bančnega oz. elektronskega bančnega računa za katerega uvažamo transakcije iz datoteke. Predhodno smo ga vnesli v šifrant plačilnih računov [9.1]
Izberite format datuma v datotekiIzberemo format zapisa datuma v datoteki, ki jo bomo uvozili. To je pomembno za pravilen uvoz datuma posameznih transakcij
Dodatne možnostiObkljukamo, če smo v prvo vrstico vnesli podatke z nazivi stolpcev

Za pravilen uvoz podatkov je potrebno datoteko pripraviti v ustrezni strukturi. Zaporedje stolpcev s podatki mora biti točno takšno, kot prikazano:

  
Predpisano zaporedje stolpce v excel datoteki
  
  Slika 74: Predpisano zaporedje stolpce v excel datoteki

  • Primer datoteke izpiska v Excelu:

excelIzpisekEracuni.xls
Velikost: 6,00 kB

 

9. Elektronski plačilni računi

Poleg transakcijskih računov, ki jih podjetje uporablja za poslovanje se v zadnjem času pojavljajo tudi različni ponudniki elektronskih računov, ki omogočajo "online" plačevanje. V ta namen smo v programu omogočili vnos predvsem tistih najbolj razširnjenih, kot so PayPal, Stripe, Barion, ipd. V kolikor želimo v programu aktivirati online plačevanje preko elektronskih računov je treba tak račun najprej dodati v seznam bančnih oz. elektronskih računov. Novi elektronski račun dodamo tako, da v meniju |Banka |Bančni računi kliknemo na gumb, kot kaže slika:

bancniRacuniVnosNovega.gif

Na voljo imamo plačilne sisteme za naslednje račune:

 

9.1. Plačilni račun PayPal

Program omogoča naslednje funkcije v povezavi s plačilnim računom PayPal:


9.1.1 Vnos plačilnega računa PayPal

Račun PayPal vnesemo v meniju |Banka |Bančni računi.

  
Vnos računa PayPal
  
  Slika 75: Vnos računa PayPal

Po kliku na opcijo v meniju se nam odpre obrazec za vnos podatkov o računu PayPal.

  
Vnos podatkov o računu PayPal
  
  Slika 76: Vnos podatkov o računu PayPal9.1.2 Online plačevanje izstavljenih računov

Če pri vnosu računa PayPal označimo PayPalOnlinePaymentCheckbox.png, potem bomo na prikazu dokumentov vključili možnost online plačevanja računov. Stranki lahko kot ponavadi pošljemo povezavo (link) do računa bodisi preko elektronske pošte bodisi preko sporočila SMS. Ko stranka prejme sporočilo in klikne na povezavo, se odpre naslednji prikaz računa:

  
Možnost plačila računa s PayPal
  
  Slika 77: Možnost plačila računa s PayPal

Po kliku na gumb Plačilo s kartico ali PayPal se nam prikaže stran za plačilo računa:

  
Plačilo predračuna ali računa s kartico ali s PayPal-om
  
  Slika 78: Plačilo predračuna ali računa s kartico ali s PayPal-om

Za pravilno delovanje online plačila računov si moramo v PayPal nastavitvah pravilno nastaviti URL naslov za PayPal IPN (Internet Payment Notification). Brez pravilne nastavitve IPN sistem e-racuni.com ne bo dobil potrditve o uspešno opravljenem plačilu s strani PayPal-a tako, da bo kupec po opravljeni transakciji dobil obvestilo, da mora za dokončno potrditev plačila kontaktirati prodajalca.

Kako nastaviti PayPal IPN si lahko ogledamo na YouTube, eden od posnetkov je npr. tukaj https://youtu.be/j01Z2-frBTw

 

9.2. Plačilni račun Stripe

Stripe račun vnesemo v meniju |Banka |Bančni računi preko gumba Dodaj novi bančni račun:

  
Vnos računa Stripe
  
  Slika 79: Vnos računa Stripe

V naslednjem koraku vnesemo podatke o našem Stripe računu:

  
Vnos podatkov računa Stripe
  
  Slika 80: Vnos podatkov računa Stripe

9.2.1 Online plačevanje računov

Če pri vnosu računa Stripeoznačimo PayPalOnlinePaymentCheckbox.png, potem bomo na prikazu dokumentov vključili možnost online plačevanja računov. Stranki lahko kot ponavadi pošljemo povezavo (link) do računa bodisi preko elektronske pošte bodisi preko sporočila SMS. Ko stranka prejme sporočilo in klikne na povezavo, se odpre naslednji prikaz računa:

  
Možnost plačila računa s Stripe
  
  Slika 81: Možnost plačila računa s Stripe

Po kliku na gumb Plačaj online se nam prikaže stran za plačilo računa, kjer vnesemo podatke in zaključimo plačilo preko Stripe računa:

  
Plačilo predračuna ali računa z Stripe računom
  
  Slika 82: Plačilo predračuna ali računa z Stripe računom

V Stripe aplikaciji je potrebno pridobiti Publishable key ID in Secret key za online plačevanje računov. Bolj podrobna navodila kako pridobimo podatke so na voljo na strani Nastavitve v Stripe za online plačevanje [9.2.2].

Celoten postopek za vnos računa Stripe je prikazan tudi v obliki video posnetka na strani https://youtu.be/rzL7VXHwc4s

Izpisek pa lahko tudi ročno uvozimo. Po vnosu bančnega računa, bo v meniju |Banka |Uvoz izpiskov na voljo opcija za uvoz Stripe datoteke:

  
Uvoz stripe datoteke
  
  Slika 83: Uvoz stripe datoteke

Pri izvozu iz Stripe uporabimo izvoz izpiska preko opcije "Razširjen izpis z vsemi podatki".

 

9.2.2. Nastavitev v Stripe za online plačevanje

Registriramo se v Stripe ali prijavimo v obstoječ račun s vstopnimi podatki in na nadzorni plošči izberemo |Developers:

  
Odpiranje nastavitev za razvijalce
  
  Slika 84: Odpiranje nastavitev za razvijalce

V meniju Developers izberemo sekcijo API keys:

  
Odpiranje nastavitev za API ključ
  
  Slika 85: Odpiranje nastavitev za API ključ

Pod sekcijo |Developers |API keys se prepričamo, da nimamo vključenega prikaza ključev le v namen testiranja. Za način produkcijskih ključev je nastavitev naslednja:

  
API keys za namen produkcije in ne testiranja
  
  Slika 86: API keys za namen produkcije in ne testiranja

V nadaljevanju navodil, bodo v uporabi testni podatki in ne produkcijski.

Poiščemo sekcijo Standard keys kjer lahko že kopiramo "Publishable key" in razkrijemo ter kopiramo "Secret key" s klikom na gumb Reveal test key oz. v sami produkciji bo na temu mestu gumb Reveal live key token.

  
Kopiranje ključev za račun Stripe
  
  Slika 87: Kopiranje ključev za račun Stripe

Oba ključa kopiramo in vnesemo v aplikacijo www.e-racuni.com v meniju |Banka |Bančni računi v kreiran Stripe plačilni račun.

Kako pridobiti Publishable key in Secret key si lahko ogledamo na naslednjemu Youtube posnetku https://www.youtube.com/watch?v=UxpgwkiA5OM

 

9.3. Plačilni račun SumUp

SumUp račun vnesemo v meniju |Banka |Bančni računi preko gumba Dodaj novi bančni račun:

  
Vnos računa SumUp
  
  Slika 88: Vnos računa SumUp

V naslednjem koraku vnesemo podatke o našem SumUp računu:

  
Vnos podatkov računa SumUp
  
  Slika 89: Vnos podatkov računa SumUp


9.3.1 Online plačevanje računov

Če pri vnosu računa SumUp označimo PayPalOnlinePaymentCheckbox.png, potem bomo na prikazu dokumentov vključili možnost online plačevanja računov. Stranki lahko kot ponavadi pošljemo povezavo (link) do računa bodisi preko elektronske pošte bodisi preko sporočila SMS. Ko stranka prejme sporočilo in klikne na povezavo, se odpre naslednji prikaz računa:

  
Možnost plačila računa s SumUp
  
  Slika 90: Možnost plačila računa s SumUp

Po kliku na gumb Plačaj online se nam prikaže stran za plačilo računa, kjer vnesemo podatje in zaključimo plačilo preko SumUp računa:

  
Plačilo predračuna ali računa z SumUp računom
  
  Slika 91: Plačilo predračuna ali računa z SumUp računom

V SumUp aplikaciji je potrebno pridobiti SumUp Client ID in SumUp Client Secret za online beleženje plačanih računov. Bolj podrobna navodila kako kreiramo Client ID in Secret so na voljo na strani Nastavitve v SumUp za online plačevanje [9.3.2].

Po vnosu bančnega oz. plačilnega računa, bo v meniju |Banka |Uvoz izpiskov na voljo opcija za uvoz SumUp datoteke:

  
Uvoz SumUp datoteke
  
  Slika 92: Uvoz SumUp datoteke

 

9.3.2. Nastavitve v SumUp za online plačevanje

Registriramo se v SumUp ali prijavimo v obstoječ račun s vstopnimi podatki in na nadzorni plošči izberemo |Account |For Developers:

  
Odpiranje nastavitev za razvijalce
  
  Slika 93: Odpiranje nastavitev za razvijalce

Med možnostmi za razvijalce poiščemo gumb Create Client Credentials kot prikazano pri št. 1 na spodnji sliki. Odpre se nam novo okno, kjer pri tip aplikacije izberemo "Other" (2), vnesemo "Client name" (3) in točen URL (4):

  
gumb Create Client Credentials
  
  Slika 94: gumb Create Client Credentials

Nastavitev shranimo s klikom na gumb Save. S tem smo ustvarili novo poverilnico za API povezavo z aplikacijo e-racuni.com iz katere lahko že kopiramo Client ID. Kliknemo na prenos datoteke JSON, ki jo odpremo v urejevalniku besedil (npr. Notepad++) .

  
JSON prenos poverilnice
  
  Slika 95: JSON prenos poverilnice

V vsebini datoteke najdemo podatek o Client ID in SumUp Client Secret:

  
Client ID in SumUp Client Secret
  
  Slika 96: Client ID in SumUp Client Secret

Podatka kopiramo in vnesemo v aplikacijo www.e-racuni.com v meniju |Banka |Bančni računi v kreiran SumUp plačilni račun.

Kako nastaviti Client ID in SumUp Client Secret si lahko ogledamo na naslednjemu posnetku https://s2.e-racuni.com/files/HowToGetSumUpClientIDandSecret.webm

 

9.3.3. Online plačevanje preko SumUp v e-racuni.com

Če pri vnosu računa SumUp označimo PayPalOnlinePaymentCheckbox.png, potem bomo na prikazu dokumentov vključili možnost online plačevanja računov. Stranki lahko kot ponavadi pošljemo povezavo (link) do računa bodisi preko elektronske pošte bodisi preko sporočila SMS. Ko stranka prejme sporočilo in klikne na povezavo, se odpre naslednji prikaz računa:

Po kliku na gumb Plačaj online se nam prikaže stran za plačilo računa, kjer vnesemo podatje in zaključimo plačilo preko SumUp računa:

V SumUp aplikaciji je potrebno pridobiti SumUp Client ID in SumUp Client Secret za online beleženje plačanih računov. Bolj podrobna navodila kako kreiramo Client ID in Secret so na voljo na strani Nastavitve v SumUp za online plačevanje [9.3.2].

 

9.3.4. Online plačevanje preko SumUp v mobilni aplikaciji

 

9.4. Plačilni račun Barion

Barion račun vnesemo v meniju |Banka |Bančni računi preko gumba Dodaj novi bančni račun:

  
Vnos računa Barion
  
  Slika 97: Vnos računa Barion

V naslednjem koraku vnesemo podatke o našem Barion računu:

  
Vnos podatkov računa Barion
  
  Slika 98: Vnos podatkov računa Barion

9.4.1 Online plačevanje računov

Če pri vnosu računa Barion označimo PayPalOnlinePaymentCheckbox.png, potem bomo na prikazu dokumentov vključili možnost online plačevanja računov. Stranki lahko kot ponavadi pošljemo povezavo (link) do računa bodisi preko elektronske pošte bodisi preko sporočila SMS. Ko stranka prejme sporočilo in klikne na povezavo, se odpre naslednji prikaz računa:

  
Možnost plačila računa s Barion
  
  Slika 99: Možnost plačila računa s Barion

Po kliku na gumb Plačaj online se nam prikaže stran za plačilo računa, kjer izberemo Nadaljuj in zaključimo plačilo preko Barion računa:

  
Plačilo predračuna ali računa z Barion računom
  
  Slika 100: Plačilo predračuna ali računa z Barion računom

V Barion aplikaciji je potrebno pridobiti Public key, Secret key in Barion Pixel ID za online beleženje plačanih računov. Bolj podrobna navodila kako uredimo uvoz plačil so na voljo na strani Nastavitve v Barion za online plačevanje [9.4.2].

Po vnosu bančnega oz. plačilnega računa, bo v meniju |Banka |Uvoz izpiskov na voljo opcija za uvoz Barion datoteke:

  
Uvoz Barion datoteke
  
  Slika 101: Uvoz Barion datoteke

 

9.4.2. Nastavitve v Barion za online plačevanje

Registriramo se v Barion ali prijavimo v obstoječ račun z vstopnimi podatki in na nadzorni plošči izberemo |Manage my shops:

  
Urejanje lastnih trgovin
  
  Slika 102: Urejanje lastnih trgovin

V meniju "Manage my shops" potrebujemo trgovino, da lahko pridobimo podatke za API povezavo. V primeru, da je še nimamo, jo vnesemo (izpolnimo obvezne podatke):

  
Vnos nove trgovine
  
  Slika 103: Vnos nove trgovine

Oz. v primeru, da smo to že uredili pred tem le izberemo trgovino in kliknemo v meni |Actions |Details:

  
Vstop v podrobnosti trgovine
  
  Slika 104: Vstop v podrobnosti trgovine

V podrobnostih imamo vse potrebne informacije za povezavo računa Barion s spletno aplikacijo e-racuni.com. Podatke "Public key", "Secret key" in "Barion pixel ID" kopiramo:

  
Podatke Public key, Secret key in Barion pixel ID kopiramo
  
  Slika 105: Podatke Public key, Secret key in Barion pixel ID kopiramo

In prilepimo v spletno aplikacijo e-racuni.com v meni |Banka |Bančni računi v kreiran Barion plačilni račun.


Kako pridobiti Public key, Secret key in Barion pixel ID si lahko ogledamo na naslednjemu Youtube posnetku

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2022