Obračun plač in drugih osebnih prejemkov

Modul za obračun plač in drugih osebnih prejemkov omogoča obračun, avtomatsko knjiženje in izplačilo:

V modulu Plače so na voljo tudi:

Dodatna poročila oz. izpisi v povezavi z obračuni plač in ostalih prejemkov so na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov in so opisana v ločenem poglavju Poročila

Program omogoča tudi vodenje evidence prisotnosti na delu, evidence bolniških odsotnosti in evidenco dopustov vključno s funkcionalnostjo za letno odmero dopusta.

Uporaba programa je zelo enostavna saj program vedno vsebuje tekoče podatke o:

Prav tako je modul za obračun osebnih prejemkov povezan z modulom Potni nalogi ter vas opozarja na morebitne obračunane dnevnice v obračunskem mesecu ter za vas avtomatsko izračuna višino bonitete za uporabo službenega avtomobila v zasebne namene.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024