Obračun DDV (MOSS)

Davčni zavezanci, identificirani za namene DDV v Sloveniji, ki opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve osebam, ki niso davčni zavezanci, lahko za te storitve, ki jih opravijo v drugi državi članici, uporabijo posebno ureditev - obračun DDV (MOSS)

V obračun DDV (MOSS) bodo zajeti vsi izdani računi, na katerih smo izbrali vrsto prodaje "Prodaja elektronskih storitev v drugih članicah EU (Obračun tujega DDV)":

  
Izbira vrste prodaje na računu
  
  Slika 1: Izbira vrste prodaje na računu

Ta vrsta prodaje in posledično tudi obračun DDV (MOSS) je na voljo v programu le uporabnikom, ki imajo aktiviran modul za obračun tujega davka na izdanih računih. Za aktivacijo modula kontaktirajte našo uporabniško podporo.

Do tega modula dostopamo preko menija |Finance |Obračun DDV (MOSS), kjer se nam odpre stran za pregled in iskanje vseh že izdelanih obračunov, kot kaže spodnja slika:

  
Pregled obračunov
  
  Slika 2: Pregled obračunov

Neposredno na tem seznamu obračunov tudi zaženemo izdelavo novega obračuna s klikom na gumb Novi obračun, ki ga najdemo skrajno desno nad seznamom prikazanih obračunov.

Po kliku na gumb za izdelavo novega obračuna se nam odpre stran kjer izberemo kriterije za zagon obračuna in obračun zaženemo:

  
Izberemo poslovno leto in obdobje za katerega želimo pripraviti obračun
  
  Slika 3: Izberemo poslovno leto in obdobje za katerega želimo pripraviti obračun

Po končani obdelavi nam program pripravi obračun v katerem imamo potem možnost pregleda knjižb zajetih v obračun [1].

 

1. Pregled knjižb zajetih v obračunu DDV (MOSS)

Ko se zaključi izdelava obračuna, se nam bodo v obračunu pojavile knjižbe izdanih računov, ki so bile zajete v obračun:

  
Pregled knjižb v obračunu
  
  Slika 4: Pregled knjižb v obračunu

S klikom na številko posameznega dokumenta (knjižbe) dobimo vpogled v podatke o sami knjižbi:

  
Pregled podatkov o knjižbi
  
  Slika 5: Pregled podatkov o knjižbi

Na predogledu posamezne knjižbe lahko kliknemo na številko dokumenta (na zgonji sliki modro obarvana) in bo program odprl oz. prikazal dotični izdani račun.

V kolikor ima davčni zavezanec poleg stalne poslovne enote v Sloveniji eno ali več drugih poslovnih enot, iz katerih opravlja storitve in takšne račune izdaja v drugih programih, želi pa jih poročati na istem obrazcu, mora v tem obračunu navesti še za vsako državo članico, v kateri ima poslovno enoto, skupno vrednost opravljenih telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja ali elektronskih storitev po posebni ureditvi ter identifikacijsko številko za DDV ali davčno sklicno številko te poslovne enote, razčlenjeno po državah članicah potrošnje.

Navodila za ročni vnos so na voljo tukaj [2].

 

2. Ročni vnos knjižb v obračun DDV (MOSS)

V sam obračun lahko tudi ročno dodamo knjižbe. Nad seznamom prikazanih knjižb v obračunu imamo v ta namen desno zgoraj na voljo gumb [button:Dodaj knjižbo]] s katerim lahko dodamo knjižbo neposredno v obračun.Po kliku na ta gumb se nam odpre maska za izbiro države kupca kateremu smo izdali račun za opravljeno storitev:

  
Izbira države za katero vnašamo knjižbo
  
  Slika 6: Izbira države za katero vnašamo knjižbo

Po izbiri države kupca se odpre maska za vnos podatkov o sami knjižbi:

  
Vnos podatkov o knjižbi
  
  Slika 7: Vnos podatkov o knjižbi

Če imamo, kot davčni zavezanec poleg stalne poslovne enote v Sloveniji eno ali več drugih poslovnih enot, iz katerih opravljamo tovrstne storitve in takšne račune izdajamo v drugih programih, želeli pa bi jih poročati na istem obrazcu, moramo v tem obračunu navesti še za vsako državo članico, v kateri imamo poslovno enoto, skupno vrednost opravljenih telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja ali elektronskih storitev po posebni ureditvi ter identifikacijsko številko za DDV ali davčno sklicno številko te poslovne enote, razčlenjeno po državah članicah potrošnje. To lahko storimo na način, da pri vnosu podatkov o knjižbi izberemo vrsto dobave Dobave, opravljene iz PE v drugih državah članicah, kot kaže spodnja slika:

  
Vnos podatkov PE v drugi državi članici
  
  Slika 8: Vnos podatkov PE v drugi državi članici

Ko smo knjižbo vnesli se bo ta pojavila na seznamu knjižb v obračunu, skrajno desno pa bo na voljo tudi ikona za brisanje te knjižbe:

  
Ročna knjižba v obračunu ddv
  
  Slika 9: Ročna knjižba v obračunu ddv

Iz obračuna je mogoče pobrisati le ročno dodane knjižbe!

 

3. Korektivni obračun

V kolikor smo spreminjali vrednost dobave v preteklem obdobju, npr., če smo izdali kak dobropis ali storno račun za opravljene telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve, je potrebno zagnati in oddati korektivni obračun DDV (MOSS) za to obdobje poročanja.

To pomeni, da poiščemo že zaključen obračun za obdobje v katerem smo naredili popravek vrednosti dobav in na obračunu na vrhu v orodni vrstici kliknemo na meni z dodatnimi možnostmi ter izberemo možnost zagona korektivnega obračuna, kot kaže slika:

  
Zagon korektivnega obračuna DDV (MOSS)
  
  Slika 10: Zagon korektivnega obračuna DDV (MOSS)

Program bo naredil novi obračun za to isto obdobje in ga označil, kot korektivnega, kar se potem tudi vidi na seznamu obračunov v stolpcu "Vrsta obračuna":

  
Seznam obračunov
  
  Slika 11: Seznam obračunov

Korektivni obračun lahko prav tako izpišemo [4] in izvozimo iz programa v datoteko XML [5] na enak način, kot navadni obračun.

 

4. Izpis evidenc obračuna DDV (MOSS)

V samem obračunu lahko tudi izpišemo različne evidence, kot so:

Vsi ti izpisi so na voljo preko menija |Tiskanje, kot kaže slika:

  
V meniju za tiskanje najdemo tako izpis obrazca DDV (MOSS), kot tudi evidenco zajetih izdanih računov
  
  Slika 12: V meniju za tiskanje najdemo tako izpis obrazca DDV (MOSS), kot tudi evidenco zajetih izdanih računov

Obrazec DDV MOSS (Posebna ureditev Unije):

  
Obrazec DDV (MOSS)
  
  Slika 13: Obrazec DDV (MOSS)

V kolikor smo v obdobju, ki smo ga že poročali, izdali kak dobropis ali storno račun, lahko izpišemo tudi Obrazec DDV MOSS (Posebna ureditev Unije) - vključno s popravki:

  
Obrazec DDV (MOSS) - vključno s popravki
  
  Slika 14: Obrazec DDV (MOSS) - vključno s popravki

Če smo obračun za določeno obdobje že oddali je potrebno v primeru popravkov izdelati še korektivni obračun in oddati tudi tega [3]

Evidenca DDV MOSS izpiše vse v obračun zajete izdane račune:

  
Evidenca v obračun zajetih izdanih računov
  
  Slika 15: Evidenca v obračun zajetih izdanih računov

 

5. Izvoz datoteke XML za uvoz v portal eDavki

Ko smo obračun DDV (MOSS) izdelali, preverili in zaključili, nam program ponudi možnost izvoza datoteke XML, ki si jo shranimo na računalnik in jo lahko potem tudi uvozimo v eDavke. Izvoz datoteke je na voljo preko menija za izmenjavo podatkov v orodni vrstici v samem obračunu:

  
Izvoz obračuna v datoteko XML za uvoz v eDavke
  
  Slika 16: Izvoz obračuna v datoteko XML za uvoz v eDavke

V kolikor smo obračun popravljali oz. smo za že poročano obdobje naredili korektivni obračun, nam program v meniju za izmenjavo podatkov ponudi tudi možnost izvoza datoteke XML vključno s popravki:

  
Izvoz obračuna v datoteko XML za uvoz v eDavke vključno s popravki
  
  Slika 17: Izvoz obračuna v datoteko XML za uvoz v eDavke vključno s popravki

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023