Obračun DDV (MOSS)

Davčni zavezanci, identificirani za namene DDV v Sloveniji, ki opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve osebam, ki niso davčni zavezanci, lahko za te storitve, ki jih opravijo v drugi državi članici, uporabijo posebno ureditev - obračun DDV (MOSS)

V obračun DDV (MOSS) bodo zajeti vsi izdani računi, na katerih smo izbrali vrsto prodaje "Prodaja elektronskih storitev v drugih članicah EU (Obračun tujega DDV)":

  
Izbira vrste prodaje na računu
  
  Slika 1: Izbira vrste prodaje na računu

Ta vrsta prodaje in posledično tudi obračun DDV (MOSS) je na voljo v programu le uporabnikom, ki imajo aktiviran modul za obračun tujega davka na izdanih računih. Za aktivacijo modula kontaktirajte našo uporabniško podporo.

Do tega modula dostopamo preko menija |Finance |Obračun DDV (MOSS), kjer se nam odpre stran za pregled in iskanje vseh že izdelanih obračunov, kot kaže spodnja slika:

  
Pregled obračunov
  
  Slika 2: Pregled obračunov

Neposredno na tem seznamu obračunov tudi zaženemo izdelavo novega obračuna s klikom na gumb Novi obračun, ki ga najdemo skrajno desno nad seznamom prikazanih obračunov.

Po kliku na gumb za izdelavo novega obračuna se nam odpre stran kjer izberemo kriterije za zagon obračuna in obračun zaženemo:

  
Izberemo poslovno leto in obdobje za katerega želimo pripraviti obračun
  
  Slika 3: Izberemo poslovno leto in obdobje za katerega želimo pripraviti obračun

Po končani obdelavi nam program pripravi obračun v katerem imamo potem možnost pregleda knjižb zajetih v obračun.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024